наверх ⇑

Безоплатна правова допомога

   

Відділ «Маньківське бюро правової допомоги» 

Уманського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

 

Основними завданнями бюро правової допомоги є:

  • правопросвітництво у територіальних громадах; 
  • надання безоплатної первинної правової допомоги – правової інформації та консультацій; 
  • забезпечення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги (представництво інтересів в суді) вразливих категорій громадян;
  • забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції.

На практиці це означає, що кожен, хто звернеться до бюро за юридичною консультацією – її отримає, як і матиме доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції. Крім того, клієнти матимуть змогу через бюро отримати доступ й до адвокатських послуг – якщо це буде необхідно та у випадку належності до визначених Законом України «Про безоплатну правову допомогу» категорій осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу.

 

Адреса бюро: Черкаська область, смт. Маньківка, вул. Зоряна, 8.

Графік роботи бюро:  Пн., Вт., Ср., Чт., Пт. – з 9.00 до 18.00,

                                      Сб., Нд – вихідні дні

 

УМАНСЬКИЙ МІСЦЕВИЙ ЦЕНТР

З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

Черкаська область, м. Умань ,вул. Леніна 31, т.: (04744) 3-25-33

ел.пошта: uman.cherkasy@legalaid.gov.ua

Стаття 59 Конституції України гарантує, щокожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно.

Закон України «Про безоплатну правову допомогу», визначає зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок його реалізації, підстави та порядок надання безоплатних правових послуг.

Законом передбачено створення двох взаємопов`язаних складових системи безоплатної правової допомоги – первинної та вторинної.

Безоплатна первинна правова допомога– вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації. відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Первинна безоплатна правова допомога охоплює такі види правових послуг, як:

- надання правової інформації;

- консультацій і роз’яснень з правових питань;

- складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (окрім процесуальних);

- надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Первинна безоплатна правова допомога надаватиметься всім особам, які перебувають під юрисдикцією України.

Надаватимуть таку допомогу:

- органи виконавчої влади;

- органи місцевого самоврядування;

- фізичні та юридичні особи приватного права;

- спеціалізовані установи.

Безоплатна вторинна правова допомога– вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.

Вторинна безоплатна правова допомога включатиме:

- захист;

- здійснення представництва інтересів осіб що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

- складання документів процесуального характеру.

Для реалізації надання вторинної безоплатної правової допомоги по всій території України діють місцеві центри, зокрема в м. Умань Черкаської області.

Діяльність Уманського місцевого центру поширюється на територію Жашківського, Катеринопільського, Лисянського, Маньківського, Монастирищенського, Тальнівського, Уманського, Христинівського районів та міста Умань.

Право на безоплатну вторинну допомогу згідно з Законом «Про безоплатну правову допомогу»та іншими законами України мають такі категорії осіб:

1) особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо середньомісячний сукупний дохід їхньої сім'ї нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" для осіб, які належать до основних  соціальних і демографічних груп населення;

(здійснення представництва інтересів в судах);

(паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про отримання (неотримання) соціальної допомоги).

2) інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається  замість  пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, - на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону;

(здійснення представництва інтересів осіб в судах);

(паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, пенсійне посвідчення або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, або довідка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення інвалідності;

довідка про розмір пенсії або довідка про розмір соціальної допомоги, що призначається замість пенсії;

3) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, діти, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї, - на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону;

(здійснення представництва інтересів осіб в судах);

(паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків,документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини-сироти, рішення про надання статусу дитини-сироти, заява або повідомлення про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення, складені в довільній формі – у разі звернення до місцевого центру законних представників дітей, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї, спеціальна картка обліку факту вчинення насильства в сім’ї (за наявності);

4) особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»;

(здійснення представництва інтересів осіб в судах);

(паспорт, довідка про звернення за захистом в Україні, рішення про задоволення/відхилення/залишення без розгляду скарги на рішення органу міграційної служби про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (у разі наявності);

5) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

(здійснення представництва інтересів осіб в судах);

паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, посвідчення встановленого зразка);

6) особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; (здійснення представництва інтересів осіб в судах);

(паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, посвідчення встановленого зразка,посвідчення встановленого зразка Героя Соціалістичної Праці, Героя України, орденська книжка повного кавалера ордена Трудової Слави або інші документи, що підтверджують присвоєння відповідного звання – у разі звернення до місцевого центру осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною);

7) особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань;

(здійснення представництва інтересів осіб в судах);

(паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків,посвідчення жертви нацистських переслідувань встановленого зразка);

8) особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною;

(здійснення представництва інтересів осіб в судах);

(паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків,ухвала суду про відкриття провадження у справі про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною);

9) опікуни та піклувальники осіб, щодо яких суд розглядає справу про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;

(здійснення представництва інтересів осіб в судах);

(паспорт або інший документ, що посвідчує особи опікунів або піклувальників; реєстраційний номер облікової картки платника податків опікунів або піклувальників, паспорт або інший документ, що посвідчує особу суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу; реєстраційний номер облікової картки платника податків суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу, посвідчення про призначення опікуном (піклувальником); рішення суду про визнання особи недієздатною або про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи;копія ухвали суду про відкриття провадження у справі про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи (у разі наявності);

10) особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;

(здійснення представництва інтересів осіб в судах);

(паспорт або інший документ, що посвідчує особу суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;реєстраційний номер облікової картки платника податків суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу, паспорт або інший документ, що посвідчує особу законного представника, у разі, якщо звертається законний представник суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу; реєстраційний номер облікової картки платника податків законного представника, документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, копія ухвали суду про відкриття провадження у справі про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку);

11) особи, реабілітованих відповідно до законодавства;

(здійснення представництва інтересів осіб в судах);

(паспорт або інший документ, що посвідчує особу;реєстраційний номер облікової картки платника податків, посвідчення про право на пільги реабілітованих);

До того ж скористатися правом на безоплатну вторинну правову допомогу можуть громадяни держав, з якими Україна уклала відповідні міжнародні договори про правову допомогу, а також іноземці та особи без громадянства відповідно до міжнародних договорів, які зобов'язують держав-учасниць надавати певним категоріям осіб безоплатну правову, допомогу.

Відмовити в наданні вторинної безоплатної правової допомоги можуть, якщо особа не належить до жодної з категорій осіб, передбачених Законом України « Про безоплатну правову допомогу», якщо особа подала неправдиві відомості або фальшиві документи з метою віднесення її до однієї з таких категорій, якщо вимоги особи про захист або відновлення її прав є неправомірними. Крім того, особі може бути відмовлено, якщо раніше їй надавалася безоплатна вторинна правова допомога з того самого питання або якщо особа використала всі національні засоби правового захисту.

Графік роботи:

понеділок-четвер 09:00 год. – 18:00 год.

п’ятниця 09:00 год. –16:45 год.

субота, неділя – вихідні