наверх ⇑

Пільги, які має учасник АТО

Відповідно до частини 1 ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», учасники АТО мають наступні пільги у сфері охорони здоров’я:

v безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів; першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів); безоплатне щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування (п. 1-3);

v користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи; щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація (п. 8-10);

Відповідно до частини 1 статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», учасники АТО мають наступні пільги у житлово-комунальній сфері:

v 75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством; за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх норм споживання; вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення (п. 4-6);

v першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом; одержання позики на будівництво, реконструкцію чи капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво чи придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок із погашенням її протягом 10 років, починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва; першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів з будівництва та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків (п. 14-16).

Українські військовослужбовці які отримали статус учасника АТО, відповідно до частини 1 ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», мають наступні пільги під час користування громадським транспортом:

v безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання (п. 7);

v безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою (п. 17);

Українці, які у складі сил антитерористичної операції захищали Україну від російської агресії та отримали статус “Учасник АТО”, мають наступні пільги у трудовій сфері:

Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:

v виплата допомоги в разі тимчасової непрацездатності в розмірі 100% середньої зарплати незалежно від стажу роботи (п.11 ч.1 ст.12);

v використання чергової щорічної відпустки у зручний час, а також одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік (п.12 ч.1 ст.12);

Кодекс законів про працю України:

v за працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, але не більше ніж на строк укладеного контракту, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, у яких вони працювали на час призову (ч.4 ст.119);

v трудові гарантії зберігаються за працівниками, які під час проходження військової служби отримали поранення та перебувають на лікуванні в медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування в медичних закладах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими (ч.5 ст.119);

v переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці (п.5 ч.2 ст.42).

Допомога та пенсії. Українці що визнані державою як учасники АТО мають право на грошову разову допомогу, а також на пенсію в разі втрати працездатності згідно Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:

v під час перебування на військовій службі зараховується до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. Час проходження строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу, а також час проходження військової служби в особливий період зараховуються до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на момент призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу в особливий період особа навчалася за фахом у професійно-технічному навчальному закладі, працювала за професією або займала посаду, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах (ст. 8);

v пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соцдопомога, яку виплачують замість пенсії, підвищуються в розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (ч.4 ст.12);

А також:

v щорічно до 5 травня виплата разової грошової допомоги у розмірі 875 грн.(Постанова уряду від 31 березня 2015 р. №147);

v військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років – для жінок (абз.6 п.3 р.XV ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»);

v щомісячна виплата цільової грошової допомоги на прожиття у розмірі 40 грн. (ч.2 ст.1 ЗУ «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни»);

v учасникам бойових дій, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає 165 відсотків прожиткового мінімуму, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів (п.1 Постанови «Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій»  № 656);

v пенсії учасників бойових дій звільняються від оподаткування податком на доходи фізичних осіб (ч.2 п.164.2.19 Податкового кодексу України);

v учасників бойових дій звільнено від сплати земельного податку (п.281.1.4 Податкового кодексу України);