наверх ⇑

Припинення та поновлення договору оренди землі

Законом України «Про оренду землі» врегульовані відносини щодо оренди землі з метою створення умов для раціонального користування
земельною ділянкою, забезпечення захисту прав орендарів та
орендодавців.

Завжди актуальними залишаються питання щодо дій власника земельної ділянки – орендодавця в тому випадку, коли строк дії договору оренди добігає кінця.

Цілком ймовірно, що такого власника – орендодавця можуть не влаштовувати істоті умови чинного договору оренди землі, або інший орендар запропонував кращі умови (як правило, це стосується саме ставок орендної плати).  Як діяти в такій ситуації?

Відповідно до ст. 31 ЗУ «Про оренду землі», однією із підстав припинення договору оренди землі є, зокрема, закінчення строку, на який його було укладено.

Відповідно до ст. 33 ЗУ «Про оренду землі», по закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі).

Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі.

У контексті поновлення договору оренди землі з підстав, передбачених частиною 6 статті 33 Закону України "Про оренду землі", необхідно зауважити, що такий договір може бути поновлено виключно на тих самих умовах і на той самий строк. Тобто орендар не може вимагати поновлення договору оренди землі на інших умовах. Щодо прав та обов'язків орендодавця, слід акцентувати, що він має право заперечити стосовно поновлення згідно із цією частиною статті 33 Закону України "Про оренду землі", і таке заперечення має бути заявлено саме протягом одного місяця після закінчення дії договору оренди землі, що безпосередньо випливає зі змісту частини 6 зазначеної статті.

У випадку ж, якщо власник земельної ділянки – орендодавець не має бажання продовжувати чинний договір оренди землі (пролонгувати договір), то він повинен направити орендареві письмову заяву, в якій власник земельної ділянки – орендодавець повідомляє орендареві про те, що він заперечує проти поновленні договору оренди землі. Така заява має бути направлена не пізніше одного місяця до закінчення чинного договору оренди землі, причому слід направляти таку заяву цінним листом з описом вкладень, тому що,  відповідно до ч. 6 ст. 33 ЗУ «Про оренду», в разі, якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди і за відсутності протягом одного місяця після закінчення строку договору листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі такий договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором.

Відповідно до ст. 35  ЗУ «Про оренду землі»,  спори, пов’язані з орендою землі, вирішуються у судовому порядку.

Відповідно до ст. 4 Цивільно-процесуального кодексу України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

 

Заступник начальника відділу

«Маньківське бюро правової допомоги»                                    Анна Яроцька