наверх ⇑

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату

Маньківської районної державної адміністрації

 

Кадровий склад

Начальник відділу: Іванова Наталія Вікторівна

Провідний спеціаліст : Гончарук Людмила Петрівна

Адреса:

20100, каб. 36, вул.Соборна, 14, смт Маньківка

Тел. (04748) 6-35-32

Прийом громадян:

Понеділок-четвер з 8.00 до 17.00

п’ятниця з 8.00 до 15.45

обідня перерва з 13.00 до 13.45
 

Шановні виборці! 
Кожен виборець району може перевірити свої персоніфіковані дані у відділі ведення Державного реєстру виборців апарату Маньківської районної державної адміністрації

з понеділка по п'ятницю за адресою: смт Маньківка, вул.Соборна, 14,

кабінет №36 (ІІІ поверх адмінбудівлі РДА), телефони для довідок 6-35-32.
Також на сайті Центральної виборчої комісії в розділі "Державний реєстр виборців"

за допомогою веб-сервісу "Особистий кабінет виборця" можна перевірити наявність запису про себе в Державному реєстрі виборців

та правильність занесених до нього відомостей.


Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Маньківської районної державної адміністрації відповідно до Закону України “Про Державний реєстр виборців” забезпечує:

-ведення персоніфікованого обліку виборців;

-складання списків виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, всеукраїнських та місцевих референдумів.

Відділ ведення Державного реєстру виборців (далі - відділ ведення Реєстру) здійснює щомісячне поновлення бази даних Реєстру на підставі відомостей, що надаються установами та організаціями, визначеними ст.22 Закону України “Про Державний реєстр виборців”. Відділ тісно співпрацює з Державною міграційною службою, ДРАЦС, виконкомами місцевих рад, районним судом, територіальним центром соціального обслуговування. Проводяться наради за участю керівників установ, відповідальних за подання відомостей про виборців (осіб), на підставі яких щомісячно здійснюється поновлення персональних даних Державного реєстру виборців, на яких підводяться підсумки роботи за минулі періоди, ставляться завдання на майбутнє, проводиться аналіз взаємодії відділу ведення Державного реєстру виборців з суб’єктами подання відомостей, розглядаються проблемні питання та шляхи їх вирішення. Постійно контролюється достовірність інформації та при виявленні неточностей, вносяться зміни в Реєстрі щодо персональних даних виборців, які відбулися у попередньому місяці (прибули, вибули, змінили прізвище чи місце проживання, уточнюється дата народження чи смерті та інше). Також до Реєстру вносяться нові виборці — громадяни України, яким у поточному місяці виповнюється 18 років та тих, що були пасивними у попередніх виборчих кампаніях, внаслідок чого вчасно не внесені до Реєстру.

Відділ ведення Державного реєстру виборців запрошує всіх до співпраці, адже лише з вашою допомогою, шановні виборці, ми зможемо забезпечити достовірність даних Реєстру, правильність складання списків виборців і, як наслідок, Ваше гарантоване Конституцією України право обирати.

КОЖЕН ВИБОРЕЦЬ МАЄ ПРАВО:

1) подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру;

2) отримувати інформацію про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Реєстру;

3) отримувати інформацію про використання своїх персональних даних для цілей, не передбачених цим Законом, зокрема про те, кому і з яких підстав надавалася інформація про нього;

4) одержувати на безоплатній основі у будь-який час від відповідного органу ведення Реєстру в доступній формі вичерпну інформацію про свої персональні дані, внесені до Реєстру, в установленому цим Законом порядку;

5) звертатися в порядку, встановленому цим Законом, до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб;

6) оскаржувати в установленому законом порядку рішення/ дії чи бездіяльність органів Реєстру;

7) захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення під час ведення Реєстру.

Тимчасова зміна місця голосування:

Відповідно до пункту 3 статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців" за мотивованим зверненням виборця, який має право голосу на відповідних виборах чи референдумі, орган ведення Реєстру може тимчасово (на період їх проведення) змінити виборцю місце голосування (виборчу дільницю) без зміни його виборчої адреси. Таке звернення подається до органу ведення Реєстру за місцезнаходженням зазначеної виборцем виборчої дільниці або за виборчою адресою не пізніше ніж за п'ять днів до дня голосування на відповідних виборах чи референдумі. Тимчасова зміна місця голосування виборця (виборчої дільниці) підтверджується посвідченням за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, яке видається виборцю.

Заява виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами України, та який перебуватиме в день виборів чи всеукраїнського референдуму на території України, приймається органом ведення Реєстру за вказаним у заяві місцем перебування чи місцезнаходженням виборчої дільниці, дільниці для голосування, яку він просить визначити місцем його голосування, або органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

Якщо виборець, який проживає в Україні, та перебуватиме в день виборів за її межами, може звернутися з заявою про тимчасову зміну місця голосування до органу ведення Реєстру за виборчою адресою заявника або до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

Заява виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами України, з проханням тимчасово змінити місце його голосування на виборах, всеукраїнському референдумі на іншу закордонну виборчу дільницю (дільницю для голосування), приймається органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

Постанова від 13 вересня 2012 року № 893 "Про забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси"
Заява про тимчасову зміну місця голосування виборця


Включення до реєстру:

Відповідно до статті 19 Закону України "Про Державний реєстр виборців" особа, яка набула права голосу, або особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до Реєстру, може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання на території України щодо свого включення до Реєстру.

Ця особа подає органу ведення Реєстру письмову заяву із зазначенням відомостей про себе і пред'являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця, - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України), копія якого додається до заяви. Відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно зазначаються у заяві, яка подається разом з документом, що підтверджує відповідний факт. Особі, яка є військовослужбовцем строкової служби, для подання такої заяви надається відпустка на строк, достатній для звернення до органу ведення Реєстру.

У разі включення виборця до Реєстру орган ведення Реєстру надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру.

- Постанова №415 від 15 жовтня 2010 року «Про форми заяв осіб щодо включення до державного реєстру виборців та повідомлення про включення виборця до Державного реєстру виборців".
- Форма заяви особи, яка проживає на території України, щодо включення до Державного реєстру виборців.
- Форма заяви особи, яка проживає за межами України, щодо включення до Державного реєстру виборців.Зміна персональних даних

Відповідно до статті 20 Закону України „Про державний реєстр виборців” кожен виборець у разі зміни його персональних даних, може особисто звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі. До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують ці зміни. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред'являються органу ведення Реєстру.

Виборець, який постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на подання такої заяви іншу особу.

Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, звертається із заявою до відповідної закордонної дипломатичної установи України, яка невідкладно передає заяву разом з документами (їх копіями), що додаються до неї, органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

У разі звернення щодо зміни виборчої адреси виборець подає органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою заяву, до якої додаються документи (копії документів), що підтверджують зміну виборчої адреси виборця.

- Примірна форма заяви виборця щодо зміни його ідентифікаційних персональних даних.

- Примірна форма заяви виборця, який проживає на території України, щодо зміни його виборчої адреси.

- Примірна форма заяви виборця, який проживає чи перебуває за межами України, щодо зміни його виборчої адреси.

 

Відповідальність за порушення.

Законами України передбачається кримінальна, адміністративна та інша юридична відповідальність за зловживання доступом або за несанкціонований доступ до Реєстру, порушення передбачених цим та іншими законами правил захисту персональних даних та програмного забезпечення Реєстру, за неправомірне використання та поширення персональних даних Реєстру, інші порушення вимог Закону України "Про Державний реєстр виборців" .

Громадяни несуть відповідальність за:

1) умисне подання органу ведення Реєстру завідомо недостовірних відомостей або відомостей з метою кратного включення виборця до Реєстру;

2) несанкціонований доступ до Реєстру;

3) несанкціоноване копіювання, розповсюдження та використання отриманої політичною партією копії бази даних Реєстру чи її частини для цілей, не передбачених цим Законом.