наверх ⇑

 План заходів
щодо реалізації в Маньківському районі
Стратегії державної політики сприяння розвитку
громадянського суспільства на 2014 рік 

з/п

Зміст заходу

Органи, відповідальні за виконання заходу

Строки виконання заходу

Структурний підрозділ, відповідальний, за організацію, проведення та узагальнення результатів заходу 

1. Створення сприятливих умов (у тому числі правових) для діяльності та розвитку інститутів громадянського суспільства 

1.1.

Забезпечити проведення консультацій з громадськістю відповідно до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік

Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

Протягом

2014 року

Відділ з питань регіональної, інформаційної політики та зв’язків із засобами масової інформації апарату райдержадміністрації
тел. 6-34-84,
e-mail:
mank_rda@i.ua

1.2.

Сприяти роботі громадських рад та інших консультативно-дорадчих органів при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, удосконалювати механізми взаємодії з ними

Структурні підрозділи райдержадміністрації, селищні та сільські ради (за узгодженням)

Протягом

2014 року

Відділ з питань регіональної, інформаційної політики та зв’язків із засобами масової інформації апарату райдержадміністрації
тел. 6-34-84,
e-mail:
mank_rda@i.ua

1.3.

Забезпечити створення умов для проведення громадських експертиз діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

 

Протягом

2014 року

Відділ з питань регіональної, інформаційної політики та зв’язків із засобами масової інформації апарату райдержадміністрації
тел. 6-34-84,
e-mail:
mank_rda@i.ua

2. Забезпечення співпраці органів виконавчої влади та ІГС у процесі формування та реалізації регіональної політики

2.1.

 Залучення  громадськості до обговорення суспільно значущих питань, що вносяться на розгляд районної ради або  затверджуються розпорядженнями голови райдержадміністрації

Апарат районної ради, структурні підрозділи райдержадміністрації-ініціатори розгляду таких питань,
громадська рада при райдержадміністрації (за узгодженням),  ІГС (за узгодженням)

Протягом

2014 року

Напередодні сесій та під час підготовки розпоряджень відповідно до регламенту

Відділ з питань регіональної, інформаційної політики та зв’язків із засобами масової інформації апарату райдержадміністрації
тел. 6-34-84,
e-mail:
mank_rda@i.ua

2.2.

Вивчення громадської думки з соціально значущих питань в Маньківському районі

 

Відділ з питань регіональної, інформаційної політики та зв’язків із засобами масової інформації апарату райдержадміністрації, ІГС (за узгодженням)

Протягом

2014 року

 

Відділ з питань регіональної, інформаційної політики та зв’язків із засобами масової інформації апарату райдержадміністрації
тел. 6-34-84,
e-mail:
mank_rda@i.ua

2.3.

Забезпечення проведення публічних консультацій з громадськістю (громадських обговорень, слухань, засідань «круглих столів», засідань громадської ради при райдержадміністрації) з актуальних питань соціально-економічного та гуманітарного розвитку

Структурні підрозділи райдержадміністрації,

відділ з питань регіональної, інформаційної політики та зв’язків із засобами масової інформації апарату райдержадміністрації,
громадська рада при райдержадміністрації (за узгодженням),  ІГС (за узгодженням)

Протягом

2014 року

 

Відділ з питань регіональної, інформаційної політики та зв’язків із засобами масової інформації апарату райдержадміністрації
тел. 6-34-84,
e-mail:
mank_rda@i.ua

3. Підтримка ініціатив ІГС для вирішення завдань регіональної політики

3.1.

Підтримка на конкурсних засадах проектів і програм громадських та благодійних організацій, творчих спілок, спрямованих на вирішення завдань регіональної політики (відповідно до Порядку проведення конкурсу з
визначення програм (проектів, заходів), розроблених
громадськими організаціями та творчими спілками, для
виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року  № 1049)

Органи місцевого самоврядування, фінансове управління райдержадміністрації

Протягом

2014 року

Апарат районної ради, відділ з питань регіональної, інформаційної політики та зв’язків із засобами масової інформації апарату райдержадміністрації
тел. 6-34-84,
e-mail:
mank_rda@i.ua

3.2.

Сприяння діяльності громадської ради при  райдержадміністрації

 

Апарат  райдержадміністрації,
громадська рада при райдержадміністрації (за узгодженням),  ІГС (за узгодженням)

Протягом

2014 року

Відділ з питань регіональної, інформаційної політики та зв’язків із засобами масової інформації апарату райдержадміністрації
тел. 6-34-84,
e-mail:
mank_rda@i.ua

3.3.

Створення банку суспільно значущих ініціатив ІГС району

Відділ з питань регіональної, інформаційної політики та зв’язків із засобами масової інформації апарату райдержадміністрації

Протягом

2014 року

Відділ з питань регіональної, інформаційної політики та зв’язків із засобами масової інформації апарату райдержадміністрації
тел. 6-34-84,
e-mail:
mank_rda@i.ua

4. Підвищення професійного рівня  та інституційної спроможності    ІГС та органів виконавчої влади щодо використання механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики 

4.1.

Поширення методичних рекомендацій щодо використання ІГС та громадянами механізмів участі у формуванні та реалізації державної політики 

Відділ з питань регіональної, інформаційної політики та зв’язків із засобами масової інформації апарату райдержадміністрації,
ІГС (за узгодженням)

Протягом

2014 року

Відділ з питань регіональної, інформаційної політики та зв’язків із засобами масової інформації апарату райдержадміністрації
тел. 6-34-84,
e-mail:
mank_rda@i.ua

 

5. Забезпечення поінформованості суспільства   про діяльність ІГС через впровадження постійно діючої інформаційно-просвітницької кампанії 

5.2.

Проведення інформаційної кампанії з питань налагодження взаємодії з органами влади, підвищення рівня інституційної спроможності та діяльності ІГС

Відділ з питань регіональної, інформаційної політики та зв’язків із засобами масової інформації апарату райдержадміністрації,
громадська рада при райдержадміністрації (за узгодженням),  ІГС (за узгодженням)

Протягом

2014 року

Відділ з питань регіональної, інформаційної політики та зв’язків із засобами масової інформації апарату райдержадміністрації
тел. 6-34-84,
e-mail:
mank_rda@i.ua