наверх ⇑

Звернення громадян

Звернення до Маньківської районної державної адміністрації від громадян

приймаються через відділ роботи із зверненнями громадян

 

Адреса

20100, вул. Соборна,14

Телефон

(04748)6-15-72

факс

(04748)6-15-72

Електронна адреса

mankivka_zvern@ukr.net

 

Розклад роботи

 

Понеділок- четвер з 08-00 до 17-00,

п'ятниця з 08-00 до 15.45
Обідня перерва: з 13-00 -13-45

 

Процедура звернення

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» громадяни мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

 

Вимоги до звернення відповідно до ст.5 Закону України «Про звернення громадян»

 У зверненні має бути зазначено: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги . Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі), чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи, особисто, чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства (згідно доручення). Звернення може бути подано, як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). Письмове звернення повинне бути підписано заявником (заявниками), із зазначенням дати. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями, не пізніше як через десять днів. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

 

Особистий прийом громадян та звернення на телефонну «гарячу» лінію

Особистий прийом громадян головою, заступникомголови,  керівником апарату та керівниками структурних підрозділівМаньківської районної державноїадміністрації проводиться відповідно до затверджених головою райдержадміністрації графіків.

Попередній запис громадян проводиться в робочий час при особистій зустрічі з громадянином, представником громадянина, повноваження якого оформлені в установленому порядку, або особою, яка перебуває у родинних відносинах з громадянином. Для запису на особистий прийом до голови райдержадміністрації громадянин повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу, представник – документ про уповноваження, оформлений в установленому порядку. Під час попереднього запису на особистий прийом громадянин, або уповноважена особа надають документи ( матеріали щодо розгляду порушеного питання), що підтверджують необхідність особистої зустрічі з керівництвом РДА для розгляду порушеного питання.

На особистий прийом громадян до голови райдержадміністрації запис за телефоном не здійснюється.

 

Терміни розгляду звернень громадян

Звернення розглядаються і вирішуються в термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, -невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. Якщо у місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо - приймається рішення про подовження терміну розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. Загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів. На обґрунтовану письмову вимогу громадянина, термін розгляду звернення може бути скорочений.

Графік  прийому відвідувачів у районній державній адміністрації

 

Посада
Прізвище, ім’я, по батькові
Дні тижня
Години
Голова райдержадміністрації

 

 

Щовівторка 9.00-13.00
Перший заступник голови райдержадміністрації

Юзвенко

Оксана Андріївна

   

Заступник голови райдержадміністрації

Філіпчак

Олег

Григорович

Щочетверга
9.00-13.00

Керівник апарату райдержадміністрації

Мельник
Тамара Феодосіївна

Щоп’ятниці
9.00-13.00

Розпорядження від 16.05.2017 № 134 "Про Порядок організації та проведення особистих прийомів громадян у районній державній адміністрації"

Розпорядження від 16.05.2017 №135 "Про заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення"