наверх ⇑

Про стан роботи із зверненнями громадян впродовж 2015 року

Протягом  2015 року до Маньківської районної державної адміністрації надійшло 109  звернень громадян, у тому числі 76 - письмові, 33 - зареєстровані на особистих прийомах головою райдержадміністрації та його заступниками.  Якщо провести аналіз у порівнянні  2015 року із 2014 роком надходження звернень до райдержадміністрації збільшилось на 29%.

 

          Станом на 31.12.2015 конституційним правом на звернення скористалися 604 громадянина, що на 75 (12 %) більше, ніж за відповідний період 2014 року ( 529 громадян ).

         Упродовж  2015 року  у абсолютних цифрах в Мньківській райдержадміністрації розглянуто звернень жителів: смт. Маньківка – 24,  Крачківка - 6, смт Буки – 6, с. Іваньки – 6, с. Юрпіль – 3, с. Попівка – 3,  с. Кислин -3, с. Поташ 3, С. Іваньки – 3,  с. Віторівка – 2, с. Добра-2, с. Дзензелівка – 2, с. Кривець – 2, с. Подібна -2, с. Попівка – 3,  с.Березівка-1, с.Багва - 1, , с. Кищенці -2, , с.Русалівка -1, с. Харківка -1 та іногородніх – 8.

         Упродовж звітного періоду  у райдержадміністрації розглянуто 29 звернень пільгових категорій громадян, що на 10 звернень більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (19 звернень). А саме: від інвалідів загального захворювання – 7,  від пенсіонерів – 9, дітей війни – 4, багатодітних сімей – 7 та 2 звернення від ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС.

          У письмових зверненнях громадян, розглянутих у Маньківській райдержадміністрації впродовж 2015 року, порушено 72питання із яких 36  вирішено позитивно, на 33 – надано роз’яснення та 3 – перебувають на розгляді.

У Маньківській райдержадміністрації приділяється особлива увага організації особистих прийомів громадян, під час яких впродовж 2015 року розглянуто 33 звернення,що на 15 або на 54 % більше,                                  ніж  за відповідний період минулого 2014 року (18 звернень).Іззагальної кількості зверненьна особистих прийомах  задоволено– 16 тана  17 зверненьданороз'яснення.

     Упродовж  звітного періодуна розгляд до райдержадміністрації з органів влади вищого рівня надійшло 21 звернення громадян, що на 10, або на 45 % більшевідповідно до аналогічного періоду 2014 року (11 звернень)  і у загальному становить   19%  відсотків від загальної кількості звернень громадян, що зареєстровані в Маньківській райдержадміністрації впродовж  2015 року.

До органів влади вищого рівня зверталися жителі таких населених пунктів району, як селищ Маньківка та Буки, сіл Добра,  Крачківка, Кислин,  Іваньки та Нестерівка. У своїх заявах громадяни порушували питання про сприяння у приватизації земельних ділянок, про сприяння у призначенні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, щодо ремонту доріг обласного значення,  про незаконні, на думку заявниці, дії посадових осіб, про сприяння в покращенні житлових умов та наданні матеріальної допомоги та щодо сприяння у наданні матеріальної допомоги на лікування.

Хоча систематично проводиться упереджувально роз’яснювальна робота, все ж, мешканці окремих населених пунктів продовжують звертатися з питаннями, що можуть бути вирішені на місці,  не до місцевої влади, а доорганів влади вищого рівня.

Упродовж звітного періоду в райдержадміністрації розглянуто 18 колективних звернень, які зареєстровані від жителів селищ Маньківка та Буки, сіл Іваньки, Добра та Кислин Маньківського району.  У зверненнях порушені питання про сприяння у оформлені права власності на земельні ділянки, прохання в збереженні початкової школи в с. Кислин, щодо відновлення автобусного сполучення по маршруту «Кривець-Маньківка-Кривець», щодо ремонту дороги обласного значення в с. Іваньки, щодо умов ведення криницях. Дана кількість колективних звернень   становить 16% від загальної кількості звернень. Розгляду кожного звернення була приділена особлива увага, розгляд таких звернень проводився із виїздом на місце для повної оцінки ситуації.

Також зареєстровано 4 дублетних звернення, які надійшло від жителів с. Добра, с. Іваньки та смт. Маньківка. В даних зверненнях громадянами порушувались питання про сприяння у оформлені права власності на земельні ділянки, про  ремонт дороги обласного значення в с. Іваньки та щодо неналежного утримання ставка, зникнення води у криницях. 

        Аналіз звернень за категоріями авторів свідчить, що частина звернень –29, або 26%  від загальної кількості, надійшла від найменш соціально захищених категорій населення – інвалідів, ветеранів війни і праці, учасників бойових дій, членів багатодітних сімей, одиноких матерів. Цією категорією населення порушувались такі питання: щодо підведення питної води, правильності розрахунку та нарахування розміру пенсії, щодо відпуску ліків за рецептом учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, щодо отримання оригіналу державного акту на право власності, щодо врегулювання сусідських спорів.

Із загальної кількості звернень, що надійшли за звітний період 2015 року питому вагу займають звернення з питань аграрної політики – 16 – це 14,5% від загальної кількості звернень,питання комунального господарства та житлової політики – 10 - це 9% від загальної кількості, з питань соціального захисту - 12 та з питань охорони здоров'я – 7 – це 7% .

 У зверненнях з питання комунального господарства та житлової політики порушувалися питання щодо законності приватизації земельної ділянки, щодо сприяння у припиненні незаконного будівництва, щодо порушення границь між земельними ділянками тощо. Кожне з таких звернень розглядалось із виїздом на місце.

          У зверненнях аграрної політики та земельних відносин порушувалися питання про сприяння у оформленні права власності на земельні ділянки в основному звернення по даному питанню були колективними.

          Після зміни перевізника на половині автобусних маршрутів у районі жителі окремих сіл були не вдоволені годинами прибуття та відбуття рейсових автобусів. На даний час графік деяких автобусів було зкореговано відповідно до поданих у зверненнях пропозицій громадян.

            Упродовж 2015 року до Маньківської райдержадміністрації від громадян району до Черкаського обласного контактного центру через Урядову гарячу лінію надійшло 179 звернень, що на 79 звернень або  44% більше у порівнянні із відповідним періодом  2014 року. В даних звернення громадяни порушували такі питання:

-        щодо правильності нарахування соціальної допомоги, прохання в роз'ясненні чи має заявник право на отримання та розміру субсидій – це 73% від загальної кількості звернень;

-        щодо забезпечення населення балонним газом;

-        щодо автобусного сполучення у районі та ін.

          Станом на кінець звітного періоду із 179 звернень 97 вирішено

позитивно, на 82 - дано роз’яснення та 6 – перебувають на розгляді.

          Питання щодо забезпечення населення балонним газом порушене громадянами району через зміни роздрібних цін на природний газ, а саме їх збільшення, деякі абоненти оплатили об’єм спожитого природного газу  на перед, що призвело при виявленні контролером ПАТ «Уманьгаз» розбіжностей із фактичними даними на лічильниках споживачів до накладання на них штрафу за не дотримання Договору та Правил споживання , що призвело до збільшення звернень на дану тематик.

           Питання автобусного сполучення у районі порушилось у зв'язку із тим, що керівником ТОВ «Союз Авто Тур» Галабудськогим І.І. були порушені умови договору перевезення пасажирів по усіх маршрутах, які обслуговувалися підприємством, в Маньківському районі було припинене обслуговування деяких автобусних маршрутів, що призвело до скарг на Урядову гарячу лінію на даного перевізника. На даний час рух по даному маршруту відновлено.

   Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 №109 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” створено постійно діючу комісію при районній державній адміністрації  з питань розгляду звернень громадян.  Упродовж  2015 року проведено10 засідань комісії де розглянуто 16 питання.

   Питання щодо роботи із зверненнями громадян розглядалось на колегії 30.01.2015 року та 22.10.2015 року в Маньківській райдержадміністрації.

  На виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008  «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та розпорядженням голови Маньківської райдержадміністрації № 105 від 21.03.2008 року щомісячно в райдержадміністрації проводяться дні контролю з перевірки стану виконання доручень, наданих місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування за результатами розгляду звернень громадян Президентом України, Кабінетом Міністрів України, обласною державною адміністрацією та райдержадміністрацією.Протягом звітного періоду проведено 11 днів контролю.

    У райдержадміністрації  запроваджено постійний  контроль за організацією роботи посадових та службових осіб зі зверненнями громадян . Згідно із графіком перевірено та вивчено стан роботи із звернення у всіх структурних підрозділах наявні 21 довідка про перевірку, яка здійснюється не рідше 2 разів на рік. Заслухано звіти 6 керівників структурних підрозділів райдержадміністрації. Згідно із графіком перевірено та вивчено стан роботи із звернення у 12 виконкомах сільських рад району де,  при потребі, за результатами перевірки надано практичну та методичну допомогу.

  За для попередження звернень громадян  актуальні питання територіальних громад розглядаютьсяпід час загальних зборів(сходок) громадян.   Керівники районної державної адміністрації брали участь у роботі сходок громадян в усіх населених пунктах району. Усі критичні зауваження, висловлені жителями, зафіксовані, ретельно проаналізовані, за результатами дані певні доручення. На випередження звернень також спрацьовує практика проведення виїзних прийомів керівниками структурних підрозділів, консультативно-правових, інформаційних роз’яснень на шпальтах районної газети «Маньківські новини»,  проведення сходок громадян.