наверх ⇑

Буцький каньйон – майбутній національний природний парк

Черкаська область, як і інші області центральної України, характеризується незначними площами добре збереженої природної рослинності через давню історію використання і транформації ландшафтів. У першу чергу це стосується західних та південних районів області, що відзначаються надзвичайно низьким відсотком лісистості та майже суцільною розораністю. Природна та напівприродна рослинність цього регіону зберіглася лише у долинах річок.

Багаторічний світовий досвід свідчить, що найефективнішою формою охорони природи є створення природно-заповідних територій, а різноманіття їхніх категорій і форм дозволяє приділити увагу як окремим видам, так і їхнім угрупованням. Створення об’єктів дозволяє мінімізувати антропогенний вплив на цінні природні об’єкти, створити оптимальні умови для охорони, збереження і відтворення біорізноманіття, а також здійснювати просвітницьку діяльність, сприяти розвитку туризму, рекреації та завдяки цьому – підвищенню економічної привабливості регіонів. Сучасні підходи до функціонування мережі природно-заповідних територій забезпечують баланс між природоохоронними аспектами та ефективним економічним розвитком.

Особливо цінними природними територіями західної частини Черкащини є ландшафти долини річки Гірський Тікич, які характеризуються унікальною геоморфологічною будовою, зумовленою виходами на земну поверхню порід Українського кристалічного щита, різноманітним рослинним покривом із поєднанням степової, лісової, лучної, болотної, водної, петрофітної рослинності, а також численними локалітетами видів рослин і тварин, які підлягають охороні на міжнародному, національному та регіональному рівнях. Усе це зумовлює необхідність надати цій унікальній території відповідного охоронного статусу.

                                                                

Для рослинного покриву долини Гірського Тікича характерне поєднання зональних лісових і степових екосистем на схилах долини, а також рослинності гранітних відслонень, водної та болотної й лучної рослинності. На території долини Гірського Тікичу виявлено локалітети 71 виду судинних рослин, які потребують охорони різного рівня. Серед них 2 види занесені до додатку І Бернської конвенції, 18 видів – до Червоної книги України і 55 видів потребують охорони у Черкаській області.

 

У долині Гірського Тікичу мешкає багато рідкісних видів безхребетних, земноводних, плазунів, птахів та кажанів, які охороняються Червоною книгою України та Міжнародними природоохоронними документами.

У межах пропонованого Національного природного парку вже створено 28 заповідних територій і об'єктів загальною площею 4908 га. Особливо цінними є великі болотні масиви у межах гідрологічних заказників Шуляцьке болото, Конельське болото, Цибулівський, ділянки дубово-грабових лісів у заповідному урочищі Великий ліс і Тальнівському парку, степові ділянки та гранітні відслонення у заказнику Чорнокам’янський притікичський каньйон і окремих пам'ятках природи. Враховуючи сучасну структуру природно-заповідного фонду України та рекреаційну привабливість регіону, у долині р. Гірський Тікич доцільно створити Національний природний парк, що дозволить забезпечити належною охороною найцінніші компоненти біологічного та ландшафтного різноманіття й історикокультурні пам'ятки та одночасно сприятиме розвитку туризму, рекреації та зростанню інвестиційної привабливості регіону.

                                                                                               

Національні природні парки є природоохоронними, культурно-освітніми, рекреаційними та науково-дослідними установами загальнодержавного значення, що створюються з метою збереження, відтворення й ефективного використання природних комплексів і об’єктів, які мають особливу природоохоронну, історикокультурну, наукову, освітню й естетичну цінність. Вони є універсальними установами, і дозволяють ефективно суміщати різні форми діяльності завдяки наявності адміністрації та зонуванню території.

Сукупність природних компонентів долини річки Гірський Тікич, де на земну поверхню виходять граніти Українського кристалічного щита, створюючи вузький гранітний каньйон зі скелями близько 20 м заввишки, формують унікальний ландшафтний комплекс, цікавий як з наукової, так і з рекреаційної точки зору.

Мальовничі ландшафти долини Гірського Тікича приваблюють як прихильників сімейного відпочинку, так і шанувальників активного – альпіністів і веслувальників, тому найбільш туристично перспективні місця майбутнього парку мають увійти до його рекреаційної зони, що буде вимагати відповідної туристичної інфраструктури та дозволить повною мірою розкрити туристичний потенціал цієї території.

 

       

 

 

 

  

 

За належної організації та розбудови інфраструктури територія Національного парку задовольнятиме рекреаційні потреби мешканців і гостей Черкаської області у відпочинку без шкоди навколишньому середовищу. Відродження національно-патріотичної свідомості українців і необхідність розуміння власної історії та культури останнім часом забезпечили сталу цікавість і привабливість території для відвідування туристами як зі всієї України, так і з-за кордону.

Підписання угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом поставило перед нашим суспільством багато завдань. У природоохоронній сфері таким є розширення мережі природно-заповідного фонду та формування Смарагдової мережі України, відповідно до критеріїв Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі, більш відомої як Бернська Конвенція. Проектований Національний природний парк «Гірський Тікич» має стати єдиним національним парком України, що включатиме всю річкову долину від витоку до гирла і дозволить охопити охороною найцінніші природні ландшафти, з’єднані в єдине ціле річково-долинним екокоридором. Такий системний підхід до охорони річки дозволить вирішити проблеми збереження водних та біотичних ресурсів, запобігти їх втратам в умовах тотальної трансформації довкілля.

 

спеціаліст сектору взаємодії

з правоохоронними органами, оборонної,

мобілізаційної роботи та цивільного захисту

апарату районної державної адміністрації                                     Ю.Ю.Мельник