наверх ⇑

Для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Для використання в роботі при підготовці документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Наказом Мінприроди України від 30.10.2014 № 348 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.11.2014 за № 1477/26254) затверджено зміни до Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 9 березня 2006 року № 108, а саме:

1. Виключено абзац щодо встановлення  терміну дії Документів, у яких  обґрунтовуються  обсяги викидів (розділ 1. пункт 1.4).

2. Виключено пункт 1.7 розділу 1, що містив вимоги для отримання дозволу для новостворених  стаціонарних джерел.

3. Підпункт 2.7.3 пункту 2.7 викладено у наступній редакції «…обласні державні адміністрації приймають до розгляду тільки ті матеріали, у складі яких містяться засвідчені в установленому порядку копії офіційно отриманих (на бланку з гербовою печаткою) вихідних даних про стан довкілля (метеорологічні параметри, фонові концентрації, середньорічна та максимальна з разових концентрації)».

Засвідчення копій документів здійснюється відповідно до вимог Національного стандарту України «Вимоги до оформлювання документів» ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55 та пункту 77 Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242.

Так, напис про засвідчення документа складається із слів «згідно з оригіналом», найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії. Напис про засвідчення копії скріплюється печаткою із зазначенням на ній найменування органу державної влади, підприємства, установи, організації.