наверх ⇑

Конкурсний відбір природоохоронних проектів та заходів за рахунок обласного бюджету

Управлінням екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації  розпочинається приймання документів на конкурсний відбір природоохоронних проектів та заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів обласного бюджету у 2018 році.

Для участі у відборі заявники подають до Управління запит про виділення коштів для виконання природоохоронних проектів та заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів обласного бюджету (далі – запит).

До запиту додаються:

1)    кошторис витрат для здійснення природоохоронного проекту або заходу за встановленою формою (далі – кошторис);

2)    гарантійний лист щодо участі місцевих бюджетів у співфінансуванні природоохоронного проекту або заходу в співвідношенні, визначеному рішенням обласної ради про обласний бюджет на відповідний рік (за виключенням заходів, що стосуються проведення науково-технічних  конференцій і семінарів, організації виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, якщо заявником виступає структурний підрозділ облдержадміністрації);

3)    при плануванні видатків, пов’язаних із фінансуванням об’єктів будівництва, додатково подаються:

проектно-кошторисна документація, виготовлена в цінах станом на дату, що не перевищує одного року на момент подачі запиту (підлягає поверненню у разі не проходження конкурсу або передається розпоряднику коштів, у разі перемоги в конкурсі);

- копія зведеного кошторисного розрахунку;

- копії усіх звітів за результатами експертизи проектів будівництва відповідно до статті 31 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності“. Для видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, перелік яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 808 „Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку“ в обов’язковому порядку додається експертний звіт по матеріалах оцінки впливу на навколишнє природне середовище;

- копія розрахунку щодо категорії складності об’єкта будівництва;

- копія акта (наказу, розпорядження, рішення) про затвердження проектної документації (відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560);

- довідка про фактичне виконання та фінансування по об’єкту будівництва;

- копія документа щодо форми власності об’єкта будівництва;

- копія документа про право власності (користування) за земельну ділянку;

картографічні матеріали із зображенням місця проведення робіт, засвідчені в установленому порядку.

Згідно із Порядком природоохоронні проекти та заходи повинні відповідати таким умовам:

1)    відповідність:

постанові Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 „Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів“;

пріоритетам, визначеним у Законі України „Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року“;
регіональній стратегії, що може досягатися у напрямках: створення умов для поліпшення стану довкілля; покращення управління відходами; розвиток екомережі, природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття; покращення стану водних об’єктів та атмосферного повітря;

2)    направленість на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій екологічного характеру та усунення основних екологічних проблем області;

3)    співфінансування з місцевих бюджетів у співвідношенні, визначеному рішенням обласної ради про обласний бюджет на відповідний рік.

Крім того, критеріями відбору природоохоронних проектів та заходів є:

1)    спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти обласного бюджету, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів;

2)    для об’єктів будівництва – надання пріоритетності об’єктам із високим рівнем будівельної готовності, об’єктам незавершеного будівництва, роботи  по яких були розпочаті та не завершені в попередньому році;

3)    у разі недофінансування проекту, який внесений обласною радою до фінансування за рахунок коштів обласного бюджету в поточному році, через відсутність фактичних надходжень екологічного податку, об’єкт вноситься до переліку на наступний рік поза конкурсом, в обсязі недофінансованих призначень;

4)    проекти, по яких виникла кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду, вносяться до переліку на наступний рік;

5)    якщо проектно-кошторисна вартість проекту, що фінансувався за рахунок коштів обласного бюджету, збільшується, видатки на покриття різниці здійснюються за рахунок коштів бюджету, який приймав участь у його співфінансуванні.

Конкурсну документацію необхідно подавати із супровідним листом оформленим на фірмовому бланку заявника (із описом документів, що додаються) в паперовому та електронному вигляді (у форматі pdf) до Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації у паперовому та електронному вигляді.

Поштова адреса: вул. Вернигори,17, м. Черкаси, 18008.
Е-mail: 38715482@mail.gov.ua . При відправленні матеріалів електронною поштою обов’язковою є помітка „Конкурс“, зазначена в полі „Тема“.
Телефони для довідок: 63-36-55 Усіченко О.А.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Розпорядження від 11.05.2017р. №241 Про внесення змін до складу комісії з оцінки та конкурсного відбору природоохоронних проектів та заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів обласного бюджету

Розпорядження від 28.02.2017 №1 Про затвердження змін до порядку підготовки, оцінки та конкурсного відбору природоохоронних проектів та заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів обласного бюджету

Розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації №46 від  31.01.2017 року Про внесення змін до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації №104 від 09.03.2016р.

Розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 23.11.2016 № 645 «Про внесення змін до Положення про комісію з оцінки та конкурсного відбору природоохоронних проектів та заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів обласного бюджету

Розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 09.03.2016 № 104 "Про комісію з оцінки та конкурсного відбору природоохоронних проектів та заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів обласного бюджету"

Постанова Кабінету міністрів України від 17.09.1996 № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів"

Розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 16.03.2016 № 2 "Про Порядок підготовки, оцінки та конкурсного відбору природоохоронних проектів та заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів обласного бюджету, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області 21.03.2016 за № 2/1640

Закон України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року

Стратегія розвитку Черкаської області на період до 2020 року

План реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2015 – 2017 роки