наверх ⇑

Про збір пропозицій до проекту комплексної програми охорони навколишнього природного середовища

У зв'язку з розробкою проекту нової районної програми охорони навколишнього природного середовища Маньківська райдержадміністрація приймає пропозиції щодо природоохоронних заходів, які можуть бути реалізовані у Маньківському районі упродовж 2019-2023 років. До пропозицій можуть включатись як виконання робіт (будівництво, реконструкція, тощо), так і виготовлення проектної документації. Пропозиції приймаються до 10.09.2018 року.

Заходи повинні відповідати напрямкам, визначеним Законом України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року", та відноситись до переліку природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.1996 року №1147:

1. Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості

- проведення заходів з інформування населення про кліматичні зміни, заощадження енергії та турботу про довкілля.

- створення об’єктів інфраструктури для стимулювання екологічної поведінки мешканців та формування здорового способу життя (в т.ч. екологічні інформаційні центри);

- випуск брошур, буклетів, плакатів, журналів із проблематики охорони довкілля;

- забезпечення доступу громадськості до екологічної інформації та залучення до участі у прийнятті управлінських рішень.

2. Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки

- будівництво, розширення та реконструкція очисних споруд населених пунктів та систем каналізації;

- проведення паспортизації джерел водопостачання (свердловин);

- будівництво, реконструкція гідротехнічних споруд;

- будівництво та реконструкція берегоукріплювальних споруд;

- заходи із захисту від підтоплення і затоплення;

- розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарно стану річок і водойм;

- проектування та винесення в натуру прибережних захисних смуг річок та водойм району із їх залісненням або залуженням;

- консервація деградованих, малопродуктивних та техногенно-забруднених сільськогосподарських угідь з подальшим їх залісненням або залуженням;

- організація нових виробничих потужностей з утилізації та переробки твердих побутових відходів (для мінімізації утворення "кінцевих відходів") з подальшим їх екологічно безпечним захороненням;

- безпечне збирання, зберігання та знешкодження непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин.

3. Припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі

- розроблення проектів створення (розширення), реконструкції та розвитку об’єктів природно-заповідного фонду;

- утримання та збереження об’єктів природно-заповідного фонду району;

- розроблення проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення;

- створення та забезпечення функціонування спеціальних адміністрацій з управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду.

Пропозиції обов'язково повинні містити інформацію:

- терміни реалізації заходу; 

- вартість реалізації заходу (відповідно до проекту або розрахунку) з розбивкою по роках та по джерелах фінансування (Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела);

- кількісні показники реалізації заходу (одиниці, об'єм, потужність, тощо);

- очікувані результати виконання заходу (опис, кількісні показники позитивного впливу на довкілля).

Пропозиції надавати в електронному вигляді на адресу post@mankrd.gov.ua  з поміткою "До програми" та в паперовому вигляді.

Форма для надання пропозицій

Отримати консультації та додаткову інформацію можна в секторі взаємодії  з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту апарату Маньківської районної державної адміністрації, за телефоном 6-19-60 (Мельник Юліана Юріївна).