наверх ⇑

Процедура надання в оренду водного об’єкту

Процедура надання в оренду водного об’єкту за наявності діючого договору оренди земельної ділянки

Надання в оренду водного об’єкту за наявності діючого договору оренди земельної ділянки здійснюється відповідно Методичних рекомендацій з надання в користування на умовах оренди водних об’єктів, розташованих на території області, затверджених розпорядження облдержадміністрації від 20.06.2014 № 167, враховуючи зміни внесені розпорядженням облдержадміністрації від 28.01.2015 № 17.

І. Орендар земельної ділянки під водним об’єктом звертається до обласної державної адміністрації із заявою(додаток 1) щодо укладання договору оренди водного об’єкту.

До заяви додається наступний пакет документів, який визначений Розділом ІV Методичних рекомендацій:

1. План або схема об’єкта оренди;

2. Кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб у її використанні та встановлених земельних сервітутів;

3. Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

4. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку у разі відсутності в існуючому договорі оренди земельної ділянки чи в невід’ємних додатках до договору оренди кадастрового номеру земельної ділянки або інформації щодо обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб у її використанні і встановлених земельних сервітутів у використані земельної ділянки;

5. Акт винесення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

6. Документація із землеустрою;

7. Копії завірених у встановленому порядку:

- установчих документів (для юридичних осіб);

- документа, що посвідчує особу (для громадян), свідоцтво про державну реєстрацію (для фізичних осіб – підприємців), витяг з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців);

- діючого договору оренди земельної ділянки, зайнятої водним об’єктом;

8. Паспорт водного об’єкта;

9. Довідка районної державної адміністрації про дотримання істотних умов договору оренди земельної ділянки.

Заяву орендаря доручається розглянути Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Головному управлінню Держземагентства у Черкаській області, Черкаському обласному управлінню водних ресурсів.

Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації розглядається пакет документів та з урахуванням пропозицій вище зазначених установ готується відповідь орендарю.

У разі відсутності погодженого у встановленому порядку паспорта водного об’єкту, за умови, що орендар дотримується істотних умов договору оренди земельної ділянки, орендарю рекомендується звернутися із заявою (додаток 2) до обласної державної адміністрації щодо необхідності виготовлення паспорта водного об’єкта.

З метою забезпечення розробки паспорта водного об’єкту укладається тристороння угода міжобласною державною адміністрацією (в особі голови Комісії і з надання в оренду водних об’єктів), орендарем та розробником паспорта. Угоду доручається розглянути юридичному відділу управління кадрового та правового забезпечення апарату обласної державної адміністрації.

На підставі укладеного трьохстороннього договору обласна державна адміністрація підписує паспорт водного об’єкту.

ІІ. Після виготовлення паспорту (чотири примірники) обласна державна адміністрація із супровідним листом направляє до Держводагентства України, яке погоджує його у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня його надходження.

ІІІ. Повний пакет документів виноситься на розгляд комісії.

При відсутності зауважень до пакету документів, члени комісії рекомендують голові комісії укласти договір оренди водного об’єкта.

На підставі позитивного рішення Комісії Департамент екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації здійснює підготовку проектів договорів оренди водних об’єктів, які розташовані у межах міст обласного значення або за межами населених пунктів, а також земельних ділянок, що не входять до складу відповідного району та подає на візування юридичному відділу. Юридичний відділ передає завізовані проекти договорів на підпис голови Комісії.

Після укладання договору оренди водного об’єкту та погодження його з Держводагенством України обласне управління водних ресурсів вносить дані до єдиного реєстру водних об’єктів області згідно договору.

ІV. Наступним етапом отримання права на користування водним об’єктом є отримання орендарем дозволу на спеціальне водокористування відповідно до статей 48 – 49 Водного кодексу України.