наверх ⇑

Реалізація державної політики у галузі охорони атмосферного повітря

Одним із шляхів забезпечення екологічної безпеки, створення сприятливого навколишнього природного середовища для життєдіяльності людини, зменшення рівня забруднення атмосферного повітря є одержання суб’єктами господарювання документів дозвільного характеру у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Відповідно ст.11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» (далі – Закон) викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу.

При наявності дозволу на викиди суб’єктом господарювання сплачується екологічний податок за фактичні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

В разі здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу, крім збору за фактичні викиди суб'єктом господарювання сплачуються збитки, заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

На сайті Міністерства екології та природних ресурсів України розміщений проект наказу міністерства «Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі внаслідок порушення законодавства про охорону атмосферного повітря».

Розроблення та прийняття акту обумовлено необхідністю перегляду старої редакції Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря з метою приведення до чинних нормативно-правових актів, а також встановлення єдиного підходу до визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (організованими та неорганізованими) суб'єктів господарювання.

Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони атмосферного повітря покладено на Державну екологічну інспекцію України та її територіальні і міжрегіональні територіальні органи.

Згідно ст.34 Закону шкода, завдана порушенням законодавства про охорону атмосферного повітря, підлягає відшкодуванню у порядку та розмірах, встановлених законом.

Відповідно до статті 691 Бюджетного кодексу України надходження від сплати екологічного податку зараховуються до спеціального фонду місцевих бюджетів у розмірі 55 відсотків, у тому числі:

- до сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад – 25 відсотків;

- до обласного бюджету – 30 відсотків.

Також до спеціального фонду місцевих бюджетів зараховується 70 відсотків надходжень від грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, у тому числі:

- до сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад – 50 відсотків,

- до обласного бюджету –  20 відсотків.

Обласною державною адміністрацією спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби у Черкаській області проводиться моніторинг стану отримання суб'єктами господарювання області документів дозвільного характеру у галузі охорони атмосферного повітря та здійснюється координація діяльності районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування  щодо даного питання.

Надходження коштів екологічного податку та коштів від відшкодування збитків, завданих порушенням природоохоронного законодавства, до місцевих бюджетів дозволяє спрямовувати дані кошти на вирішення екологічних проблем відповідних територій та впровадження ефективних природоохоронних заходів.

 

За інформацією Управління екології

та природних ресурсів

Черкаської обласної державної адміністрації