наверх ⇑

Що таке Червона Книга?

Кожен вид росин і тварин потребує певних, часто дуже своєрідних, умов для свого проживання. Деякі з них (космополіти) здатні існувати в широкому діапазоні екологічних факторів – температури, освітленості, зволоженості, кислотності чи солоності субстрату, легко пристосовуються до їх зміни і поширені на території кількох материків. Іншим (ендемікам) необхідні дуже специфічні умови і вони зосереджені на порівняно невеликих ділянках Землі чи акваторіях водойм і знищення лише однієї чи кількох ділянок, де росте такий вид, може призвести до повного його зникнення в природі.

Нерозумна діяльність людини з перетворення довкілля – розорювання степів, вирубування лісів, браконьєрство,  зміна хімічного складу водойм чи атмосфери – часто ставить у складні умови як ендеміків, так і космополітів. Нові умови проживання часто неприйнятні для багатьох видів, а темпи змін середовища є надзвичайно швидкими, щоб виробити до них пристосування. Іноді представникам дикої флори та фауни  просто не залишається місця для проживання, оскільки воно зайняте нашими містами, дорогами, водосховищами чи полями.

Їжак вухатий Hemiechinus auritus

Природоохоронний статус виду: Зникаючий

Як наслідок – частина видів живих істот поступово або надзвичайно швидко зменшує свою чисельність, погіршує «здоров’я» (віковий спектр, генетична різноманітність) їхніх популяцій. У екосистемах стає все менше представників одних видів та все більше – інших, які приходять їм на заміну.

У середині ХХ століття людство стало усвідомлювати свою відповідальність за зникнення багатьох видів живих організмів. Це сприяло активізації екологічної громадськості, стимулювало розвиток нових напрямків наукових досліджень, пов’язаних із розробкою заходів зі збереження раритетного біорізноманіття.

 

Жук-олень, рогач звичайний Lucanus cervus cervus

Природоохоронний статус виду: Рідкісний

Ідея створення першої Червоної книги належить відомому англійському зоологу Пітеру Скопу. Червона книга – це систематизоване зібрання фактів про унікальних представників флори й фауни, над якими нависла загроза зникнення у глобальному масштабі. Головне її завдання полягає у фіксуванні й поширенні інформації про рідкісні і зникаючі види організмів як серед фахівців, так і в широких колах громадськості, оскільки для того, щоб охороняти якийсь вид рослини чи тварини, потрібно якомога більше про нього знати –  зовнішній вигляд, географічне поширення, ступінь загрози, особливості біології. Крім того, вона передбачає певну моральну відповідальність суспільства країни, на території якої мешкає вид, який є «під глобальною загрозою» перед усім людством.

Видра річкова Lutra lutra Linnaeus

Природоохоронний статус виду: Неоцінений

У 1963 році було видано першу Міжнародну Червону книгу – анотований список видів тварин, яким загрожувало зникнення. З того часу з’явилося кілька Міжнародних документів із переліком видів рослин і тварин, яким загрожує зникнення. У багатьох країнах було створено національні Червоні книги – документи, у яких узагальнено матеріали про сучасний стан рідкісних і зникаючих видів тварин і рослин, на підставі яких розробляються наукові й практичні заходи, спрямовані на їхню охорону, відтворення і раціональне використання.

В Україні Червону книгу вперше було видано у 1980 році, друге видання вийшло наприкінці 90-х років ХХ століття («Тваринний світ» – 1994 рік, «Рослинний світ» – 1996 рік), а третє – у 2009 році. Нині Червона книга України включає 542 види тварин і 826 видів рослин та грибів.

Деякі види рослин, хоч і не занесені до Червоної книги України, є рідкісними у конкретному регіоні. Для забезпечення охорони таких видів створюються регіональні червоні списки, де звертається увага на необхідність особливого ставлення та охорони специфічних груп рослин чи тварин, чисельність яких на цих територіях викликає занепокоєння вчених. Нині в Україні наявні 25 офіційних регіональних списків (у 23 областях, окрім Черкаської, та у 2 містах загальнодержавного підпорядкування – Києві, включаючи його зелену зону, та в Севастополі). Всі ці списки є офіційними, тобто затвердженими обласними радами, а також міськими радами міст Києва та Севастополя. 

Червона книга – це не тільки перелік видів, а й корисний довідник, що містить практичні поради з охорони навколишнього середовища та конкретних видів. Вона складається з барвистих сторінок – чорного, червоного, білого, жовтого, зеленого та сірого кольорів.

На чорних сторінках опубліковані списки вимерлих тварин. Червоні сторінки містять перелік особливо рідкісних тварин, наприклад орлан-білохвіст. Жовті сторінки присвячені опису тих видів, чисельність яких швидко скорочується. На білих аркушах можна прочитати про тих, кого завжди було мало. Сірі сторінки містять інформацію про маловивчені види. Ну а про тих, кого вдалося врятувати, можна прочитати на сторінках зеленого кольору.

Кожна людина повинна дбайливо ставитися і цінувати всіх тих, з ким йому довелося жити на блакитній планеті.  Тоді можна буде сподіватися, що в Червоній книзі не збільшиться кількість чорних листів, а її сторінки стануть тільки зеленими!

Беркут Aquila chrysaetos

   Природоохоронний статус виду: Вразливий