наверх ⇑

Підприємництво

Розвиток малого та середнього бізнесу у районі

Важливою ланкою в економіці району є мале підприємництво. Воно відіграє одну з провідних ролей у розвитку приватного сектора та поступово стає важливим чинником економічного зростання, створення нових робочих місць, підвищення зайнятості населення, структурної перебудови економіки, запровадження інноваційних підходів у виробництві товарів і наданню якісних послуг, зміцнення економіки району. Підприємці нашого району займають дуже активну громадську позицію і результати їх роботи видно як у праці так і в розвитку волонтерського руху на Маньківщині. 

Станом на 01.10.2018 господарську діяльність у районі здійснювала 1022 суб’єктів малого підприємництва, з них 827 фізичних осіб-підприємців. Основні види діяльності: роздрібна торгівля, транспортні послуги, пасажирські перевезення, побутове обслуговування населення. Останнім часом у районі активно відроджується та розвивається галузь громадського харчування.

Податкові надходження від суб’єктів підприємництва

Збільшення частки  малого підприємництва в обсягах реалізації – головний стратегічний пріоритет, який  покладений в основу  розвитку підприємництва району.

Частка податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого підприємництва за 9 місяців 2016 року – 36,3 %, за 9 місяців 2017 року – 40,0 % та за 9 місяців 2018 року – 44,1 %.

Упродовж січня-вересня 2018 року на базі Маньківського районного центру зайнятості населення відбувся 23 семінар на тему «Ефективне ведення сільського господарства», в яких брали участь 377 ос., 6 семінарів «Як розпочати свій бізнес», в яких брали участь 65 ос.