наверх ⇑

Підсумки економічного і соціального розвитку району за 2015 рік

Економічний розвиток      

У 2015 році в економіці району досягнуто позитивні тенденції в інвестиційній діяльності, приросту обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, вирішенні ряду соціальних питань.

Створення сприятливого інвестиційного клімату є одним із основних пріоритетів розвитку району. На території району діють 10 підприємств із залученням іноземних інвестицій. За рахунок негативного впливу курсової різниці обсяги прямих іноземних інвестицій зменшились порівняно з початком року на 12,5 % і на 01.10.2015 становили 4,8 млн. доларів США. Проте у розрахунку на одну особу значення показника залишається одним із кращих в області – 170,7 доларів США.

За підсумками 9 місяців 2015 року всього в економіку району залучено                  95,4 млн. грн інвестицій в основний капітал, що на 34,9 % більше показника відповідного періоду минулого року. Основну частину капіталовкладень (78,1%) становлять власні кошти підприємств та організацій.

За січень-вересень  2015 року введено в експлуатацію 386 кв. м житла, що на 17% менше по відношенню до відповідного періоду минулого року.  Індивідуальним забудовником збудовано 247 кв. м. житла.

Промисловість

За січень-листопад 2015 року обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) по району становив 42,8 млн. грн, що на 30,6 % менше рівня відповідного періоду минулого року, у розрахунку на одного жителя, значення показника становило 1139,2 грн.  

Проблемним питанням залишається відновлення роботи Іваньківського спиртового заводу та налагодження ефективної роботи Іваньківського цукрового заводу.

Сільське господарство

У галузі сільського господарства району здійснюють діяльність 142 підприємства, з них 121 фермерське господарство.

У обробітку землекористувачів усіх форм власності знаходиться близько 63 тис. га сільськогосподарських угідь, з яких рілля складає 57,6 тис. га.

Валовий збір зернових і зернобобових культур у 2015 році по сільськогосподарських підприємствах становить 147,3 тис. тонн (на рівні 2014 року). Середня урожайність зернових і зернобобових культур –  56,95 ц/га, що менше показника 2014 року на 1,02 ц/га.

Сільськогосподарськими товаровиробниками району проведено посів озимих культур на площі 14,3 тис. га, посіяно на зерно: озимої пшениці –                 9,8 тис. га, озимого ячменю 1,9 тис. га та 2,5 тис. га озимого ріпаку.

  Під урожай 2016 року сільськогосподарськими підприємствами проведено підготовку ґрунту на зяб на площі 24,4 тис. га.

У галузі тваринництва за січень-грудень 2015 року по сільськогосподарських підприємствах в порівнянні з відповідним періодом минулого року: виробництво  молока  збільшено на 23,5%; продуктивність  дійного  стада зросла на 12,1%; виробництво  м’яса зросло  на  10,5%,  в  т.ч. яловичини  зросло на 6,6%, свинини зменшилося на 5%; поголів’я  великої рогатої худоби  зросло  на  10,6%, в  т.ч. корів – на 11,5%; чисельність свиней зменшилася на 20,5%.

Збільшенню обсягів виробництва валової продукції по району сприятиме подальша реалізація інвестиційних проектів:

ТОВ «Кищенці» реалізується інвестиційний проект «Реконструкція з розширенням існуючої молочної ферми до 4421 голови для виробництва молока та вирощування телиць за межами с. Добра».

Окрім того, ТОВ «Кищенці» розроблено ескізний  проект реконструкції комплексу по вирощуванню ремонтного молодняку ВРХ на 3 тис. голів, який розміщується в с. Кищенці. Початок робіт заплановано у 2016 році та розробляється ескізний  проект на будівництво свиноферми в  с. Кути.

ТОВ «Кролікофф» з 2012 року реалізується проект «Реконструкція ІІ черги приміщень на 50 тис. голів кролів у с. Іваньки». Запланована кількість робочих місць – 25. Заплановано освоїти у 2015 році – 5 млн. грн., загальна вартість проекту більше 18 млн.грн. Введено в експлуатацію 3 приміщення, у приміщенні № 5 роботи тривають. Підприємство займається вирощуванням кролів та виробництвом м’яса кролів. Проектна потужність 400 тис. голів оборот у рік.

У 2014 році на базі КП «Буцький завод продтоварів» зареєструвалось нове підприємство ТОВ «Підприємство з іноземними інвестиціями «Буцький завод продтоварів», яким впродовж 2015 року проведено модернізацію виробничих потужностей підприємства, що дозволить розширити асортимент продукції та на 12% збільшити обсяги виробництва.

Підприємством ПП «Березень» (реєстрація м Київ) в смт Маньківка проводиться реконструкція пилорами, будівництво цеху по переробці деревини (540 кв. м) та сушильних камер для сушіння деревини. Орієнтовна вартість будівельних робіт – 400 тис. грн. Кількість новостворених робочих місць – 30.

ТОВ «Дукра Агро» с. Роги розробляється документація для реконструкції існуючих та розміщення нових об’єктів будівництва сільськогосподарського призначення для тваринництва та господарського двору по вул. Кірова в адміністративних межах Рогівської сільської ради. Першочергово це будівництво корівника з молочним блоком на 550 голів та приміщення для молодняка на 40 голів. Наразі підприємством розробляється відповідна документація для початку робіт, вартість капіталовкладень більше 3 млн. євро. У перспективі планується співпраця із діючим у районі Німецьким аграрним центром з метою проведення науково-практичних занять та семінарів по вирощуванню та утриманню молочного поголів’я ВРХ.

СФГ «Пащенка» у 2016 році заплановано будівництво та реконструкція існуючих приміщень по утриманню молодняка ВРХ та приміщення для сухостійних корів з родильним залом.

         ТОВ «Дзензелівське» розробляється проект по будівництву родильного залу  на 100-120 корів, початок будівництва планується в цьому році, додатково буде створено 4 робочі місця, потужність 500 телят в рік.

 

 

Бюджет

          За 2015 рік до загального фонду  місцевих бюджетів району надійшло власних та закріплених доходів у сумі 52,5 млн. грн, що становить 117,1% до уточнених  планових  показників (або на 7,7 млн. грн більше).

          Виконання планових показників доходної частини за січень-грудень  2015 року забезпечили всі  сільські ради.

Темп зростання доходів місцевих бюджетів району загального фонду (без трансфертів) до січня-грудня 2014 року (в умовах Бюджетного та Податкового кодексів 2015 року) становить 158,6% (3 місце в області, середньообласний –   141,8%).

Темп зростання доходів місцевих бюджетів  (загальний та спеціальний фонди  без трансфертів) до січня-грудня 2014 року (в умовах Бюджетного та Податкового кодексів 2015 року) становить 161,7% (3 місце в області, середньообласний – 141,9 %).

Темп зростання податку на доходи фізичних осіб до 2014 року (в умовах Бюджетного та Податкового кодексів 2015 року) становить 129,9% або на        5,1 млн.грн більше (середньообласний – 119,0%,  4 місце в області).

Виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів за  2015 року  до річних уточнених місцевими радами завдань становить 117,1% (14 місце в області, середньообласний – 115,2 %).   

У розрахунку на одиницю населення району надходження по податках та зборах до місцевих бюджетів за січень-грудень 2015 року становлять                            2068,4 грн (9  місце в області, середньорайонний – 1934,1 грн).

Малий та середній бізнес

      Станом на 01.01.2016 у районі зареєстровано 931 суб’єкт малого підприємництва, з них 744 фізичних осіб-підприємців. Збільшення частки  малого підприємництва в обсягах реалізації – головний стратегічний пріоритет, який  покладений в основу  розвитку підприємництва району.

Частка податкових надходжень до зведеного бюджету усіх рівнів від суб’єктів малого підприємництва за 2015 рік – 34,2%.

Ринок праці  та заробітна плата

За січень-грудень 2015 року у районі статус безробітного мали 2287 осіб, що на 3,9% більше по відношенню до 2014 року. За сприяння районної служби зайнятості працевлаштовано 986 безробітних (рівень працевлаштування –           42,3 %).

Кількість безробітних, які проходили професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації у 2015 році, зросла на 0,3% та становила 294 особи. Рівень працевлаштування після навчання – 99,3%.

У 2015 році на матеріальне забезпечення та соціальні послуги використано 8,7 млн. грн, в т. ч. на виплату допомоги по безробіттю – 8,2 млн. грн.

Станом на 01.01.2016 року в центрі зайнятості перебувало на обліку 831 безробітний, з них 706 осіб отримували допомогу по безробіттю. Середній розмір допомоги по безробіттю по району – 1345,22 грн.

З початку проведення демобілізації до центру зайнятості звернулось 38 осіб з числа демобілізованих військовослужбовців, які приймали участь в АТО. Всі вони отримали профорієнтаційні послуги, 3 осіб вже працевлаштовані (в т. ч. 1 особа  - шляхом отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю на відкриття власної справи), 7 особам забезпечено тимчасову зайнятість, 3 осіб направлені на профнавчання.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій Маньківського району у січні-вересні 2015 року становила                    3695 осіб.

Середньомісячна заробітна плата за січень-вересень 2015 року становила 2787 грн, що на 19,7 % більше рівня відповідного періоду 2014 року, проте, на 421 грн менше середньообласного показника.

Станом на 01.01.2016 заборгованість із заробітної плати зросла у                 2,7 раза по відношенню до початку року і становила 1493,3 тис. грн, у т. ч.                   53,3 тис.грн – борг по економічно активних підприємствах.

Соціальний захист

На забезпечення соціального захисту пільгових категорій населення з  бюджетів усіх рівнів упродовж 2015 року спрямовано більше 49 млн. грн.  

        На проведення заходів соціальної спрямованості  відповідно до районної програми «Соціальний захист ветеранів, інвалідів та малозабезпечених громадян на 2014-2020 роки» використані кошти в сумі 205 тис. грн.

        На виконання районної комплексної програми «Турбота на 2011-2020 роки» 8 особам, які переселилися з Східних областей України виділено матеріальну допомогу на суму 5 тис. грн.

У 2015 році з державного бюджету 26 особам з інвалідністю  виплачено грошову допомогу на суму 13,3 тис. грн. 

       Упродовж звітного року управлінням соціального захисту населення  санаторно-курортними путівками, які надійшли з Департаменту соціального захисту населення Черкаської облдержадміністрації, забезпечено 27 інвалідів загального захворювання та з дитинства, 1 супровідну особу інваліда І групи загального захворювання та 6 ветеранів війни. За рахунок коштів субвенції з державного бюджету придбано 11 санаторно-курортних путівок  для ветеранів війни  та 1 санаторно-курортну путівку для супровідної особи інваліда війни І групи на загальну суму 53,9 тис. грн. За рахунок коштів місцевого бюджету 5 учасникам бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, та матері загиблого військовослужбовця видано путівку в санаторій «Мошногір'я» на загальну суму 30,6 тис. грн.

Споживчий ринок

У січні-вересні 2015 року у Маньківському районі працювало 17   підприємств – юридичних осіб та їх структурних підрозділів, основою діяльністю яких є надання послуг споживачам, за цей період ними надано послуг населенню та організаціям району на загальну суму  17989,1  тис. грн., що у фактичних цінах більше відповідного періоду минулого року на 70,5%,  у порівняних цінах більше на 49,8%.

      Обсяг послуг реалізованих населенню за даний період  склав 10917,2 тис. грн., що у фактичних цінах більше відповідного періоду минулого року на 73,0%.  У розрахунку на 1 особу населення обсяг реалізованих послуг склав 392,7 грн.

 

Розвиток малої гідроенергетики

19 листoпада 2015 рoку в сeлi Юрпiль Манькiвського району на рiчцi Гiрський Тiкич ТОВ «Гiдрoрeсурс-К» з урочистостями ввeдeно в дiю вiдновлeну малу гiдроeлeктростанцiю.

У районі це перша мала  ГEС, яка вiдновлeна спeцiалiстами компанiї «Гiдрорeсурс-К» і на цьому спiвпраця з органiзацiєю нe завeршується,  аджe компанiя завжди знайдe пiдтримку житeлiв та кeрiвництва у прагнeннi до створeння потужної eнeргосистeми району, а вироблeнi кiловати eлeктроeнeргiї Юрпiльської ГEС поповнюватимуть єдину eнeргeтичну систeму нeзалeжної України. Висoта дамби у Юрполі пoнад 7 мeтрiв. Юрпiльська ГEС будe пoки щo найпoтужнiшoю з дiючих на р. Гiрський Тiкич. Вoна вирoблятимe 550 кВт eлeктрoeнeргiї за гoдину рoбoти. Вартість будівельних робіт 4,8 млн. грн. У нинiшньoму рoцi булo oтриманo рoзширeну лiцeнзiю на прoдаж eлeктрoeнeргiї, закiнчeнo рoбoти iз благoустрoю тeритoрiї, рoзпoчатo вирoбництвo та прoдаж eлeктрoeнeргiї на ринoк пo зeлeнoму тарифу. Щe бiльшi надiї пoкладаються на oдну з найдавнiших на Чeркащинi гiдрoeлeктрoстанцiй — Буцьку. Всьoгo ж на Гiрськoму Тiкичi в Тальнiвськoму, Манькiвськoму i Жашкiвськoму райoнах мають працювати шiсть вiднoвлeних ГEС.

 

 

Начальник управління агропромислового та

економічного розвитку                                                                          Т. Д. Гетьман