наверх ⇑

Підсумки економічного і соціального розвитку району за І півріччя 2016 року

Економічний розвиток      

За підсумками І кварталу 2016 року всього в економіку району залучено 46,9 млн. грн. інвестицій в основний капітал, що утричі більше показника відповідного періоду минулого року. Основну частину капіталовкладень становлять власні кошти підприємств та організацій.

На території району діють 7 підприємств із залученням іноземних інвестицій. Обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку району, на початок квітня зріс на 15,8% та становив 4144,1 тис.дол. США. У розрахунку на одну особу значення показника – 148,5 доларів США.

Житло упродовж січня-березня 2016 року в експлуатацію не вводилось.

Промисловість

За січень-травень 2016 року обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) по району становив 23,3 млн. грн, що на 15,8 % більше рівня відповідного періоду минулого року, у розрахунку на одного жителя, значення показника становило 839,4 грн.  

Проблемним питанням залишається відновлення роботи Іваньківського спиртового заводу та налагодження ефективної роботи Іваньківського цукрового заводу.

Сільське господарство

У структурі посівних площ по сільськогосподарських підприємствах у 2016 році  зернові та зернобобові  займають 56,8 %, що становить 24,8 тис. га. За попередніми даними очікуваний валовий збір ранніх зернових і зернобобових культур у 2016 році становить більше 100 тис. тонн, при середній урожайності – 52,4ц/га. По сільськогосподарських підприємств отримано урожайність озимої пшениці 56ц/га,  озимого ячменю – 51,9ц/га, ярого ячменю  – 46 ц/га, гороху – 32,2 ц/га. Крім того, аграріями району завершено збирання ріпаку озимого  на площі 2,05 тис. гектарів з середньою урожайністю 31 ц/га.

 На часі основним завданням сільськогосподарських товаровиробників після завершення жнив є виконання договірних зобов’язань – розрахунок з власниками земельних та майнових паїв,  підготовка якісного посівного матеріалу озимих зернових культур, проведення сортозаміни та сортооновлення. Так для сівби озимих зернових культур урожаю 2017 року слід провести підготовку  ґрунту на площі понад 18,0 тис. га, в даний час підготовлено більше 12,3 тис. га.

У сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності  чисельність поголів’я  великої рогатої худоби станом на 1 липня 2016 року  становила  5675 голів ( що складає  108,0 % до відповідного періоду 2015 року),  в т.ч.  корів – 2321 гол., свиней – 887 гол., овець та кіз – 155 гол., що становить відповідно 110,3%; 55,2%; 134,8% до відповідного періоду  2015 року.

Середньодобовий приріст великої рогатої худоби за 6 місяців поточного року підвищився на 3,7% у порівнянні з минулим роком і становить 589г, свиней – на 56,3% і становить 311г. Найвищі середньодобові прирости великої рогатої худоби отримали ТОВ «Дзензелівське» та ТОВ «Кищенці».

За звітний період реалізація м’яса худоби та птиці на забій у живій вазі зменшилася на  11,6 % порівняно з відповідним періодом 2015 року,  в т.ч. яловичини – на 2,6 %, проте свинини зросла на 15,1% .

За І півріччя 2016 року валове виробництво молока збільшено на 11,5 % по відношенню до відповідного періоду минулого року і становить 7902 т. Середній надій молока від однієї корови (у розрахунку на кількість на початок року) збільшився на 3 кг (0,1%) і становить 3590 кг. Найвищі надої молока на 1 фуражну корову мають сільськогосподарські підприємства: ТОВ «Кищенці», ТОВ «Дзензелівське».

За 6 місяців поточного року одержано приплоду 1197 гол. телят (на 10 голів більше у порівнянні з минулим роком), в тому числі від корів – 743 гол. (на 19 гол. більше проти минулого року).

Бюджет

          За І півріччя 2016 року до місцевих бюджетів району надійшло власних та закріплених доходів у сумі 28,7 млн. грн. Планові завдання з доходів до загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів) за січень-червень 2016 року виконані на 134,7%, понад план надійшло 7,4 млн. грн. Виконання планових показників доходної частини забезпечили всі  сільські ради.

Темп зростання доходів місцевих бюджетів (загальний та спеціальний фонди  без трансфертів) до січня-червня 2015 року становить 136,5% (17 місце в області, середньообласний – 144,6 %).

Темп зростання власних та закріплених доходів загального фонду місцевих бюджетів до І півріччя 2015 року становить 150,3% (або на 9,6 млн. грн більше).

Темп зростання податку на доходи фізичних осіб до січня-червня 2015 року становить 162,6% (6 місце в області, середньообласний – 52,1 %).

         У розрахунку на одиницю населення району надходження по податках та зборах до місцевих бюджетів за І півріччя 2016 року становлять 1262,3 грн (11 місце в області, середньорайонний – 1256,4 грн).

Малий та середній бізнес

Станом на 01.07.2016 у районі зареєстровано 953 суб’єкти малого підприємництва, з них – 764 фізичних осіб-підприємців. Збільшення частки  малого підприємництва в обсягах реалізації – головний стратегічний пріоритет, який  покладений в основу  розвитку підприємництва району.

Частка податкових надходжень до зведеного бюджету усіх рівнів від суб’єктів малого підприємництва за І півріччя 2016 року – 36,9% проти 32,7% за відповідний період минулого року.

Ринок праці  та заробітна плата

З початку року у районі було зареєстровано 672 безробітних, статус безробітного мали 1503 особи.

Упродовж   півріччя за сприяння районного центру зайнятості  отримали роботу, в тому числі і за договорами  цивільно-правового характеру, 781 особа   із них – 687 безробітних. Отримали одноразову допомогу та започаткували власну справу 5 безробітних.

Кількість безробітних, які проходили професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації у 2016 році становить 216 осіб, до тимчасової зайнятості було залучено 327 осіб. У громадських роботах, які проводилися за рахунок співфінансування на паритетних засадах з коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та коштів місцевих бюджетів, взяли участь 190  безробітних, використано 128,8  тис. грн. з коштів Фонду та аналогічна сума   коштів місцевих бюджетів.

У поточному році  від 138  роботодавців  надійшло  772  вакансії, що майже на третину  більше  у порівнянні з попереднім роком.   Найбільше було заявлено вакансій товариствами:  «Чорна Кам’янка», «ДУКРА агро», «Київ Вуд», «Дніпро Вуд», «Кищенці», фермерськими господарствами:  «Петровіт», «Шевченка», «Відродження», «Насіння», «Яблуневий цвіт», «Обрії» та ПП Коваленко В.П.  Завдяки оперативному підбору необхідних працівників кадрові потреби роботодавців були укомплектовані в стислі терміни. Тривалість укомплектування вакансій становить 3 дні.

З початку року послугами служби зайнятості скористалось 57 осіб з числа демобілізованих військовослужбовців, які приймали участь в АТО. Всі вони отримали профорієнтаційні послуги, 7 осіб працевлаштовані, 4 – направленні на професійне навчання, 7 безробітних брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.

Станом на 01.08.2016 на обліку служби зайнятості перебував 471 безробітний, 407 осіб отримували допомогу по безробіттю.

У 2016 році на матеріальне забезпечення та соціальні послуги використано 5,3 млн. грн, в т. ч. на виплату допомоги по безробіттю – 5,0 млн. грн.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій за І квартал 2016 року становила  3796 осіб. Середньомісячна заробітна плата за січень-березень 2016 року становила 3130 грн., що на 24,4 % більше рівня 2015 року, проте, на 537 грн. менше середньообласного показника.

Згідно статистичних даних станом на 01.07.2016 загальна сума заборгованості із заробітної плати по району зросла на 72,6 тис.грн (4,4%) по відношенню до попереднього місяця і становила 1725,4 тис. грн. Заборгованість по економічно активних підприємствах відсутня.

        З метою сприяння погашенню заборгованості із виплати заробітної плати у 2016 році проведено 3 засідання тимчасової комісії райдержадміністрації з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких заслуховувались звіти керівників підприємств-боржників.

Крім того, проведено 3 засідання районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, на якій проведено співбесіди з 7-ма керівниками підприємств та фізичними особами-підприємцями з метою сприяння оформленню трудових відносин найманих працівників згідно чинного законодавства, а також підвищення рівня оплати праці. У результаті легалізовано працю 98 працівників і 6 працівникам збільшено заробітну плату вище мінімального розміру.

Соціальний захист

На забезпечення соціального захисту пільгових категорій населення з  бюджетів усіх рівнів упродовж І півріччя 2016 року спрямовано  45,9 млн. грн, що за рахунок збільшення кількості одержувачів субсидії становить 154% по відношенню до відповідного періоду 2015 року. 

Пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги нараховано на суму 47,1 млн грн (проти 5,1 млн грн у минулому році), субсидій на тверде паливо – 509,7 тис. грн (1,4 млн. грн у минулому році).

У районі у двох будинках сімейного типу виховується 15 дітей. За звітний період нараховано та профінансовано державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та грошового забезпечення батькам-вихователям за надання соціальних послуг на суму 298,8 тис. грн.

       Упродовж звітного періоду управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації санаторно-курортними путівками, які надійшли з Департаменту соціального захисту населення Черкаської облдержадміністрації, забезпечено 29 осіб з інвалідністю, 2 супровідні особи та 5 ветеранів.

З початку проведення антитерористичної операції, до управління соціального захисту населення райдержадміністрації звернулася 181 сім’я - переселенців з Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей. Для покриття витрат на проживання у січні-червні 2016 року отримали допомогу 66 сімей на загальну суму 539,4 тис. грн.  Заборгованість відсутня.

Значно збільшилась кількість отримувачів житлової субсидії. На 01 липня 2016 року на обліку перебуває 4449 учасників програми житлових субсидій, а це майже у 6 раз більше проти відповідного періоду 2015 року. Нараховано субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на суму 40,9 млн. грн (за аналогічний період минулого року – 2,5 млн. грн). 

       Автоматично проведено перереєстрацію заяв на придбання твердого палива готівкою, які діяли до січня 2016 року – 1701 заява. Призначено за звітний період субсидій на придбання твердого палива 625 домогосподарствам на загальну суму 1,05 млн. грн.

Охорона здоров’я

Медичне забезпечення населення району забезпечують: Маньківська ЦРЛ на 131 ліжко, Буцька, Іваньківська та Нестерівська лікарські амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 22 ФАПи.

З 01.06.2016 Буцьку дільничну лікарню реорганізовано в Буцьку ЛА ЗПСМ та скорочено10 ліжок. Забезпеченість ліжками становить 47,1 на 10 тис. населення. Об’єкта 

З метою забезпечення молодих спеціалістів житлом у травні поточного року завершено реконструкцію приміщення колишнього гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок. Загальна площа реконструйованого житлового будинку становить 300,37м2, площа квартир – 277,74м2.  Загальна кошторисна вартість будівництва становила 1204,5 тис. грн, у 2011 році на об’єкт використано 218,6 тис. грн бюджетних коштів. На завершення реконструкції залучено кошти Державного фонду регіонального розвитку на  суму 617,9 тис. грн та кошти місцевого бюджету – 368,0 тис. грн. 

 У зв’язку з обмеженим фінансуванням галузі охорони здоров’я за рахунок допомоги народного депутата проведено поточний ремонт Іваньківської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. По Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» у Маньківському районі проводиться капітальний ремонт ФАПу с. Кути. Загальний бюджет мікропроекту складає 229,2 тис. грн.

До кінця 2016 року заплановано провести термомодернізацію покрівлі головного корпусу Маньківської центральної районної лікарні з улаштуванням шатрового даху з термобар’єром у рамках проекту “Термомодернізація головного корпусу Маньківської Центральної районної лікарні”. Обсяг фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 2592,1 тис. грн (згідно Постанови КМУ від 24.06.2016 № 395).

 

Розвиток освіти

Бюджет відділу освіти Маньківської райдержадміністрації за І півріччя 2016 року становить  27,5 млн. грн, що на 23% більше у порівнянні з відповідним періодом 2015 року.

   Видатки на заробітну плату складають 16,8 млн. грн, що на 7,3% більше ніж за І півріччя 2015 року. На оплату енергоносіїв у I півріччі 2016 року використано 3,4 млн. грн, що на 2% менше минулого року. Видатки на заробітну плату та енергоносії становлять 92% бюджету. Станом на 01.07.2016 року заборгованість по заробітній платі та енергоносіях відсутня.

   У загальноосвітніх школах для учнів організоване безкоштовне гаряче харчування, витрачено із загального фонду 592,9 тис. грн, в т. ч. субвенцій сільських рад на суму 474,2 тис. грн.

   На розвиток освіти у І півріччі 2016 року з районного бюджету на капітальні видатки заплановано 1,8 млн. грн; в т. ч. з районного бюджету виділено 806,7 тис. грн., з обласного – 796,4 тис. грн , субвенції сільських рад – 208,7 тис. грн. Із запланованих  коштів у І півріччі використано 183,7 тис. грн.

По Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» у Маньківському районі реалізується мікропроект «Інноваційні енергозберігаючі заходи в школі с. Поташ. Капітальний ремонт системи опалення з встановленням піролізного котла". Загальний бюджет мікропроекту – 348,6 тис. грн.

Обсяг  видатків на оздоровлення та відпочинок дітей у пришкільних таборах становить 250,0 тис. грн, в т.ч. субвенції сільських рад – 114,6 тис. грн.

Відділом освіти було організовано оздоровлення та відпочинок 120 дітей у Маньківському позаміському дитячому оздоровчому закладі «Дивокрай».  На здешевлення путівок із районного бюджету було виділено 12,0 тис. грн.

Ремонт доріг

На будівництво, ремонт та утримання комунальних доріг у межах населених пунктів району у 2016 році затверджено видатки місцевих бюджетів на суму  3,1 млн. грн. (в т. ч. за рахунок коштів акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 2,4 млн.грн). Станом на 01.08.2016 фактично виконано робіт по ремонту доріг на суму більше 1,6 млн. грн, з яких 1,2 млн. грн – кошти місцевого бюджету, 0,4 млн. грн – залучені кошти. На капітальний ремонт доріг використано 90,5 тис. грн. Загальний обсяг виконаних робіт – 30 тис. м2.

Станом на 20.08.2016 ремонт доріг загального користування місцевого значення не проводився, рішення про передачу субвенції районному бюджету на ремонт зазначених доріг прийняли Кищенецька (50 тис. грн) та Нестерівська (216 тис. грн) сільські ради. 

 

Пільгове кредитування населення та енергоощадні заходи.

Упродовж І півріччя 2016 року у кредитно-фінансовій установі ПАТ «Державний ощадний банк України» ТВБВ № 10023/0186 кредитами на заходи з енергозбереження у районі скористалося 78 осіб на суму 1 677, 7 тис. грн.

З районного бюджету впродовж поточного року перераховано коштів на часткову компенсацію відсоткової ставки за кредити для 162 осіб у сумі 15,9 тис. грн.

Усього в районі станом на 01.07.2016 пільговими кредитами на енергозберігаючі заходи за увесь період дії Програми скористалось 229 осіб.

 

З метою скорочення обсягу споживання енергоресурсів у бюджетних установах та закладах району у І півріччі 2016 року:

  • встановлено сучасні твердопаливні котли у Будинку культури
    в смт. Буки та ДНЗ «Берізка» у с. Кривець на суму 225 тис. гривень (з них 25 тис.грн – спонсорські кошти);
  • замінено на енергозберігаючі вікна та двері на суму 41,45 тис. грн., з них 15,6 тис. грн – спонсорські кошти;
  • утеплено фасад будівлі ДНЗ с. Вікторівка на суму 8,3 тис. грн (з метою скорочення обсягу споживання природного газу);
  • замінено ламп вуличного освітлення на енергозберігаючі на суму 40,95 тис. грн.

 

За підсумками І півріччя 2016 року за рейтинговими показниками, затвердженими розпорядженням районної державної адміністрації від 13.04.2016 № 93, кращою була визнана діяльність Іваньківської сільської ради, на другому місці – Кищенецька сільська рада, третє місце поділили Маньківська селищна та Рогівська сільська ради.

 

Начальник управління агропромислового

та економічного розвитку райдержадміністрації                                Т. Д. Гетьман