наверх ⇑

Соціально-економічний розвиток району за І квартал 2017 року.

Економічний розвиток та залучення інвестицій

У І кварталі 2017 року в економіці району досягнуто позитивних тенденцій в інвестиційній діяльності, прирості обсягів виробництва сільськогосподарської продукції.

За попередніми даними обсяг капітальних інвестицій в економіку району за підсумками І кварталу 2017 року становить 46,9 млн грн (на рівні минулого року). У розрахунку на одиницю населення показник становив 1700,0 грн, що є одним із найвищих показників серед районів області (3 місце).  Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу населення у січні-березні 2017 року за попередніми даними становить 147,6 дол. США (4 місце серед районів області).

У районі у 2016 році введено в експлуатацію 330 кв. м житлової площі, що становить 39,1% показника минулого року. Усе житло збудоване індивідуальними забудовниками у міських поселеннях.

Промисловість

За січень-березень 2017 року обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) по району становив 9,2 млн грн, що на 37,0 % менше рівня 2016 року, у розрахунку на одного жителя значення показника становило 335,0 грн.  

Сільське господарство

У галузі сільського господарства району здійснювали діяльність 148 підприємств та організацій: 14 – товариств з обмеженою відповідальністю; 5 – приватних  підприємств; 125 – фермерських господарств; 3 – підсобні державні підприємства; 1 – підсобне недержавне підприємство.

У районі знаходиться близько 63 тис. га сільськогосподарських угідь, з яких рілля складає 57,6 тис. га. Під посів сільськогосподарських культур  у 2017 році підлягає 54,3 тис. га посівної площі.

Під урожай 2017 року усіма категоріями господарств посіяно 13,2 тис. га озимих зернових культур (11,1 тис. га озимої пшениці, 2,04 тис. га озимого ячменю), 2,46 тис. га озимого ріпаку, 2,8 тис. га зайнято однорічними та  багаторічними травами, підготовлено ґрунту під посів сільськогосподарських культур на площі 35,8  тис. га.

За оперативними даними у структурі посівних площ по сільськогосподарських підприємствах у 2017 році ярі зернові та зернобобові  займають 28,3 %, що більше на 2,2 % в порівнянні з минулим роком, технічні 30,0%, що менше на 2,0% в порівнянні з минулим роком, кормові – 8,2%, що більше на 10,2 % в порівнянні з минулим роком, та 4,5% в структурі становлять картопля та овочі.

Станом на 22 травня усіма категоріями господарств району посіяно: ярої пшениці – 125 га,   ярого ячменю – 4010 га, вівса  – 20,0 га,  кукурудзи на зерно – 9430 га, гречки – 75 га, гороху – 1260 га, цукрового буряка – 966 га, соняшника – 10920 га,  сої – 3610 га,  картоплі та овочів – 2498 га, кукурудзи на силос та зелений корм – 932 га,  однорічних та багаторічних трав – 2770 га.

Цукровий буряк в районі посіяли такі підприємства: ТОВ «Дзензелівське», СФГ «Пащенка» та СФГ «Шевченка».

Суттєво збільшились  посівні площі гороху –  з 800 га минулого року до 1260 га цього року.

Сільськогосподарськими підприємствами здійснено закупку та внесення мініральних добрив. Згідно оперативних даних  станом на сьогодні закуплено 7950 т у фізичній вазі, що становить 100,2% від потреби та внесено 6047 т, що становить 76,1 % від наявності.

Невід’ємною галуззю сільського господарства є тваринництво, стан розвитку якого вагомо впливає на економічний потенціал агропромислового комплексу країни, на всі сфери суспільного виробництва. На даний час у районі тваринництвом займаються дев’ять господарств.

Підсумовуючи роботу в галузі тваринництва за звітний період, слід відмітити, що в господарствах району спостерігалась тенденція до збільшення поголів’я ВРХ, якого станом на 01.04.2017 року в громадському секторі налічувалося 5972 гол., в тому числі 2725 гол. корів, що більше проти відповідного періоду минулого року на 488 та 480 гол. Збільшення  поголів’я ВРХ та корів в основному відбулося за рахунок власного відтворення в таких господарствах, як ТОВ «Кищенці», ТОВ «Дзензелівське».

За 3 місяці поточного року поголів’я свиней зменшилося на 49,5 % в порівнянні з минулим роком і налічує 521 гол. Поголів’я овець, коней в господарствах всіх форм власності в порівнянні до минулого року залишається майже незмінним і відповідно становить 141 гол. овець та 42 гол. коней.

Поголів’я кролів по району становило на 1 квітня 2017 року 41071 гол. В загальній структурі реалізації м’яса по району (2663 ц) за 3 місяці 2017 року 50,4 % становить м’ясо кролів тоді, як яловичини вироблено 48,2 %, свинини – 1,4 %.

Реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі зменшилась за січень-березень 2017 року на 6,1 % в порівняні з відповідним періодом 2016 року (становить 2663 ц), в т.ч. свинини – на 83,6 % (становить 38 ц), проте яловичини збільшилась на 59,7 % (становить 1282 ц). Найбільше м’яса серед сільськогосподарських підприємств району на 100 га сільськогосподарських угідь вироблено СФГ «Петровіт», а саме 26,3 ц ( по району 14,1 ц).

Середньодобовий приріст великої рогатої худоби за 3 місяці поточного року підвищився на 4,2 % в порівнянні з минулим роком і становить 585 г, свиней – на 45,9 % знизився та становить 173 г. Найвищі середньодобові прирости великої рогатої худоби отримали ТОВ «Дзензелівське» (923 г).

Сільськогосподарськими підприємствами району вироблено 4850 т молока, що становить 132,3 % до відповідного періоду минулого року. Показник виробництва молока на 100 га сільськогосподарських угідь підвищився на 66,5 ц та становить 256,8 ц. Серед сільськогосподарських підприємств району найбільше вироблено молока на 100 га сільськогосподарських угідь СФГ «Пащенка» 480,6 ц. Найвищі надої молока на фуражну корову мають сільськогосподарські підприємства району: ТОВ «Кищенці» (2808 л) та ТОВ «Дзензелівське» (2292 л).

Бюджет

За І квартал 2017 року до місцевих бюджетів району надійшло власних та закріплених доходів у сумі 21,2 млн грн, що становить 144,3% до  планових показників або на 6,5 млн грн більше.

Темп зростання  власних та закріплених доходів загального фонду місцевих бюджетів до січня-березня 2016  року становить 158,2% (на 7,8 млн грн більше).

Темп зростання податку на доходи фізичних осіб до  січня-березня 2016  року становить 184,2% (на 4,0 млн грн більше), темп зростання плати за землю – 124,0%  або на 1,0 млн грн більше.

Малий та середній бізнес.

Станом на 01.04.2017 господарську діяльність у районі здійснювали 1010 суб’єктів малого підприємництва, з них 815 фізичних осіб-підприємців.

Збільшення частки  малого підприємництва в обсягах реалізації – головний стратегічний пріоритет, який  покладений в основу  розвитку підприємництва району. Частка податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого підприємництва за січень-березень 2017 року – 36,3 % (21,0 млн грн).

Основні види діяльності: роздрібна торгівля, транспортні послуги, пасажирські перевезення, побутове обслуговування населення. Відрадно, що останнім часом в районі активно відроджується та розвивається галузь громадського харчування.

Ринок праці  та заробітна плата

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій склала 3,8 тис. осіб. Середньомісячна заробітна плата за січень-березень 2017 року становила 4509 грн, що на 44,1 % більше рівня 2016 року, проте, на 733 грн менше середньообласного показника (5242 грн).

Станом на 01.04.2017 загальна сума заборгованості із заробітної плати по району становить 2465,8 тис.грн, що на 641,4 тис.грн більше до аналогічного періоду минулого року. Зокрема, заборгованість наявна на підприємстві-банкрутові – 1882,0 тис.грн (більше на 234,7 тис.грн до 01.04.2016),  заборгованість по економічно активних підприємствах – 583,8 тис.грн (новоутворена). 

У І кварталі 2017 року було зареєстровано 261 безробітного, що майже на 20% менше відповідного періоду минулого року. Упродовж звітного періоду статус безробітного мали 975 осіб, за сприяння районної служби зайнятості працевлаштовано 359 осіб, з них 240 безробітних.

Упродовж трьох місяців поточного року 190 безробітних проходили професійне навчання, яке проводилось на замовлення роботодавців району.

За 3  місяці поточного року до центру зайнятості подано 437 вакансії , що на  106 або 32 % більше в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року. У квітні роботодавцями району було заявлено ще  101 вакансію . Всього з початку року 99 роботодавців району звернулося до служби зайнятості з метою підбору працівників. Завдяки оперативному підбору необхідних працівників кадрові потреби роботодавців були укомплектовані в стислі терміни – 3 дні при середньообласному показнику 5 днів. Найбільшу  кількість вакансій було заявлено товариствами: «ДНІПРО ВУД», «КИЇВ ВУД», «Дзензелівське», «Кищенці»,  «Чорна Кам’янка»,  «Відродження», «Дукра- агро», фермерськими господарствами: «Петровіт», «Шевченка».

У січні-квітні  до тимчасової зайнятості було залучено 224 особи ( за аналогічний період 2016 року – 206 осіб). У громадських роботах, які проводилися за рахунок співфінансування на паритетних засадах з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та місцевих бюджетів, взяли участь 73 безробітних, на їх проведення було використано 120,8  тис. грн. коштів Фонду та аналогічна сума   коштів місцевих бюджетів.

За 4 місяці 2017 року на матеріальне забезпечення та соціальні послуги  використано 5,1  млн. грн в тому числі на виплату допомоги по безробіттю 4,9 млн. грн.

Станом на 01.05.2017 у районному центрі зайнятості перебувало на обліку 505 безробітних, з них 429 осіб отримували допомогу по безробіттю.

Соціальний захист                                                                         

На забезпечення соціального захисту пільгових категорій населення з  бюджетів усіх рівнів у І кварталі 2017 року спрямовано 53,1 млн грн, що за рахунок збільшення кількості одержувачів субсидії у 2,6 раза більше по відношенню до відповідного періоду  2016 року. 

Станом на 01.04.2017 на обліку перебуває 7507 учасників програми житлових субсидій, що на 10% більше січня-березня 2016 року. Нараховано субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на суму 44,9 млн грн (за аналогічний період минулого року – 28,3 млн грн). Надано пільги на житлово-комунальні послуги на 2,1 млн грн.      

З початку проведення антитерористичної операції до управління соціального захисту населення звернулось 369 сімей – переселенців з Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей. За І квартал 2017 року отримали допомогу 47 сімей на загальну суму 289,9 тис.грн.    

 У районі створено 2 будинки сімейного типу, де виховується 14 дітей вихованців. За звітний період нараховано та профінансовано державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та грошового забезпечення батькам-вихователям за надання соціальних послуг на суму 211,7 тис. грн.      

За І квартал 2017 року забезпечено санаторно-курортними путівками, які надійшли з Департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації, 10 жителів району, з них: 8 осіб з інвалідністю та 2 ветеранів війни. За рахунок коштів районного бюджету відповідно до заходів районної комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції, соціального захисту членів їх сімей та вшанування пам’яті загиблих учасників антитерористичної операції на 2015-2017 роки забезпечено 5 учасників бойових дій з числа учасників антитерористичної операції санаторно-курортними путівками в санаторій «Алмаз»  м. Трускавець на загальну суму 12600 грн. 

На проведення заходів соціальної спрямованості районної відповідно до районної програми «Соціальний захист ветеранів, інвалідів та малозабезпечених жителів району на 2011-2020 роки» в І кварталі 2017 року з районного бюджету використані кошти в сумі 25,7 тис. грн, що на 52% менше на проведення заходів соціальної спрямованості минулого року, зокрема на виплату матеріальної допомоги малозабезпеченим жителям району (в аналогічному періоді минулого року виділені кошти в сумі 49,3 тис.грн).

За І квартал 2017 року відповідно до індивідуальних програм реабілітації видані направлення на заводи-виробники на виготовлення 30 технічних засобів для реабілітації та протезно-ортопедичних виробів (у минулому році – 27 технічних засобів реабілітації).

З початку 2017 року проведено відшкодування витрат на поховання 5 учасників бойових дій та інвалідів війни на загальну суму 7790 грн, відповідно у 2016 році – 4 особи на 5607  грн.

За І квартал 2017 року нараховано та виплачено матеріальну допомогу 3 військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби на загальну суму 3886 грн.

У районі нараховується 1236 пенсіонерів, які потребують соціального обслуговування, з них надано послуги 1056 особам в т.ч. відділенням соціальної допомоги вдома – 559, відділенням денного перебування – 480. У Буцькому відділенні стаціонарного догляду проживає 12 осіб (2016 рік – 16 осіб). Навантаження на 1 соціального робітника становить 12 підопічних. Заключено договір по наданню пенсіонерам перукарських послуг, якими скористалися за І квартал 5 осіб. Збільшення показника зумовлено розширенням соціальних послуг, які надаються пенсіонерам.

Розвиток освіти

Бюджет відділу освіти Маньківської райдержадміністрації за І квартал 2017 року становить  19,7 млн грн, що на 15,9% більше ніж за І квартал  2016 року.

Видатки на заробітну плату складають 14,3 млн  грн, що на 42,0 % більше за І квартал 2016 року, що пов’язано із підняттям заробітної плати педагогічним працівникам на 2 тарифні розряди та підняттям мінімальної заробітної плати. Видатки на заробітну плату становлять 72,7% бюджету.  Станом на 01.04.2017 року заборгованість по заробітній платі відсутня.

На енергоносії в І кварталі 2017 року витрачено 2,8 млн грн, що на 22,1% більше порівняно з минулим роком.

У загальноосвітніх школах для учнів 1-4 класів організоване безкоштовне гаряче харчування, використано із загального фонду 347,0 тис. грн, в тому числі за рахунок субвенцій сільських рад – 203,8 тис. грн та із районного бюджету –143,2 тис. грн.

 На розвиток освіти у І кварталі 2017 року заплановано 2868,4 тис. грн. Зокрема з районного бюджету на капітальні видатки виділено 550,0 тис. грн на ремонт даху у Кищенецькій та Вікторівській ЗОШ І-ІІІ ступенів (в тому числі субвенція Кищенецької сільської ради – 150,0 тис. грн); для завершення капітального ремонту з утепленням фасаду та заміною вікон на енергозберігаючі в Молодецькій ЗОШ І-ІІІ ступеня – 98,4 тис.  грн;  на придбання  обладнання для загальноосвітніх шкіл – 221,0 тис. грн;  на придбання шкільного  автобуса – 850,0 тис. грн; на придбання навчальних  кабінетів заплановано з районного бюджету 465,0 тис. грн та 184,0 тис. грн  – з обласного;  на проведення капітального ремонту (усилення) фундаменту та укріплення стін Маньківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» – 300,0 тис грн з районного та 200,0 тис. грн з обласного бюджету.

Розвиток охорони здоров’я.

Медичне забезпечення жителів району здійснюють: Маньківська центральна районна лікарня (на 131 стаціонарне ліжко), Буцька, Іваньківська та Нестерівська лікарські амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 22 фельдшерсько-акушерські пункти.

У стаціонарі проліковано 1278 хворих, проведено 189 оперативних втручань. Середня тривалість перебування хворого у стаціонарі – 9 днів. В денному стаціонарі  при поліклініці проліковано 529 хворих, в дома – 947 хворих. Дані показники відповідають нормативним і знаходяться на рівні  І кварталу 2016 року.

У І кварталі 2017 року було проведено медичний огляд ветеранів війни шляхом виїздів бригади лікарів на ФАПи та лікарські амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Всього було оглянуто 1376 осіб, в тому числі 786 ветеранів. Флюорографічне обстеження проведено 3528 особам, 21 % жіночого населення проведено цитологічне обстеження.

На кінець березня 2017 року в Маньківському районі проживало 27,2 тис. жителів. За три місяці 2017 року у районі народилась 56 дітей, що на 1 дитину більше ніж за відповідний період минулого року; померло за даний період 146 осіб (130 у 2015 році).

Розвиток галузі культури

Маньківська центральна бібліотечна система об’єднує 27 державнихпублічних бібліотек в тому числі 2 пункти видачі (с. Добра, с. Юрпіль), в яких працює 41 працівник. Маньківська центральна бібліотечна система налічує 20 комп’ютерів (в т.ч. у сільських бібліотеках – 8, центральній районній та районній дитячій бібліотеках – 12). Доступ до мережі Інтернет мають14 комп’ютерів (в т.ч. в сільських бібліотеках – 3).

З метою забезпечення сталого функціонування закладів культури району впродовж І кварталу 2016 року були здійснені відповідні заходи: проведено поточний ремонт приміщення районного центру культури та дозвілля смт. Маньківка (на суму 49,8 тис. грн. з місцевого бюджету); ремонт підлоги у залі Березівського сільського будинку культури (10 тис. грн з місцевого бюджету); ремонт глядацької зали  Дзензелівського сільського будинку культури, закуплено нову систему опалення, частину батарей, замінено 7 віконних блоків та 2 дверей на металопластикові (90 тис. грн з них 60 тис. грн – кошти місцевого бюджету, 30 тис. грн. – спонсорська допомога); у Кищенецькій бібліотеці замінено 5 дверей на металопластикові на суму 25,22 тис. грн (благодійний фонд розвитку); у Кривецькому сільського будинку культури проведена обшивка сцени (30 тис. грн з місцевого бюджету); у Нестерівській бібліотеці зроблено внутрішній ремонт (1,564 тис. грн) та перекриття ганку приміщення Нестерівського сільського будинку культури   (9,5 тис. грн з місцевого бюджету); у Потаській бібліотеці замінено 2 дверей на металопластикові (11,93 тис. грн з місцевого бюджету); у Чорнокам’янській бібліотеці замінено двері та вікна на металопластикові та продовжується капітальний ремонт залу Чорнокам’янського сільського будинку культури.

Розвиток інфраструктури

На будівництво, ремонт та утримання доріг району у 2017 році затверджено видатки на суму 4150,8 тис. грн, За даними сільських та селищних рад району упродовж 2017 року за рахунок коштів місцевих бюджетів заплановано відремонтувати близько 7 тис. кв. м твердого покриття доріг комунальної власності. На утримання доріг району в зимовий період використано  87,5 тис. грн, ремонтні роботи комунальних доріг проведено у  с. Добра (використано 148,5 тис. грн), с. Харківка (47 тис. грн), смт Маньківка (192,6 тис. грн).

На ремонт доріг загального користування місцевого значення з місцевих бюджетів заплановано спрямувати 1431 тис. грн: Буцька селищна рада – 625,0 тис. грн (капітальний ремонт вул. Голоківська); Дзензелівська сільська рада – 56,0 тис. грн (вул. Миру); Іваньківська сільська рада – 200,0 тис. грн (дорога Іваньки – Юрпіль –  Чорна Кам’янка); Нестерівська сільська рада – 500 тис. грн (вул. Східна, Південна, Центральна, Одеська), Кищенецька сільська рада – 50 тис.грн (дорога Кищенці - Харківка).

 

Начальник управління агропромислового

та економічного розвитку районної

державної адміністрації                                                                   Т. Д. Гетьман