наверх ⇑

Про підсумки виконання місцевих бюджетів району за 2014 рік

Про підсумки виконання місцевих бюджетів району

за  2014рік

За 2014 рік до загального та спеціального фондів зведеного бюджету Маньківського району надійшло 140 212,5 тис.грн (заг.фонд – 130 075,8 (100,9 %); спец.фонд – 10 136,7 (120,7 %)), що становить 102,1 відс. до планових показників з урахуванням змін або більше на 2 933,6  тис.грн.

Затверджені завдання з доходів до загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів)  за  2014 рік  виконані  на 107,3  відс. (33 964,9 при плані 31 660,8), понад план надійшло 2 304,1 тис.грн.

Власні та закріплені доходи сільських бюджетів виконані на 113,4 відс., селищних – на 108,1 відс. та районного бюджету – на 101,5 відс. Виконання затверджених завдань забезпечили всі місцеві бюджети району.

Темп зростання доходів загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів) за 2014 рік до 2013 року становить 109,1  відс. або більше на     2 823,0 тис.грн..

Темп зростання доходів місцевих бюджетів району (загальний та спеціальний фонди  без трансфертів) до  2013 року  становить 106,8  відс.

Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів за 2014 рік у розрахунку на одиницю населення становить 1 588 грн 70 коп (середній показник по районах області – 1 593,00 грн.).

У розрізі джерел надходжень до місцевих бюджетів досягнуто приросту до відповідного періоду минулого року:

- по податку на доходи фізичних осіб на 8,9 відс. або більше на 1751,3 тис.грн.;

- по платі за землю - на 8,8 відс. - більше на 934,5 тис.грн.

 

Видаткова частина місцевих бюджетів району виконана в обсязі 137 869,4 тис.грн (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), що становить 95,7 відсотка до уточнених річних призначень, в т.ч. по загальному фонду – 128 289,0 тис.грн. (97,5 відс.), спеціальному – 9 580,4 (77,5 відс.).

У порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки загального фонду зросли на 4,0 відс. або у сумі становить 4 900,8 тис.грн.

На фінансування заходів та утримання закладів в галузі освіти спрямовано бюджетних коштів у сумі 46 422,6 тис.грн. або 98,5 відс. затверджених призначень на 2014 рік (без урахування цільових трансфертів на утримання дитячого будинку сімейного типу); охорони здоров’я – 17 101,3 тис.грн. (99,0 відс.); соціального захисту та соціального забезпечення (без урахування трансфертів з державного та обласного бюджетів на надання пільг і субсидій окремим категоріям громадян) – 3 311,5 тис.грн. (98,8 відс.); культури і мистецтва – 5 736,1 тис.грн. (95,1 відс.); фізичної культури і спорту – 403,3 тис.грн. (97,4 відс.); державне управління – 8 859,0 тис.грн. (96,4 відс.).

Фінансування першочергових та захищених статтей видатків загального фонду бюджету за звітний період становить на суму 123 900,2 тис.грн., що складає 98,8 відс. загального обсягу видатків. А у порівнянні з відповідним періодом минулого року такі видатки зросли на 3,9 відс. або у сумі на 4 685,6  тис.грн. Протягом звітного періоду забезпечено своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери, а видатки з оплати комунальних послуг та енергоносіїв профінансовані установами у повному обсязі взятих зобов’язань.

За станом на 01.01.2015 по місцевих бюджетах Маньківського району утворилася кредиторська заборгованість на загальну суму 3 158,2 тис.грн, із них: по загальному фонду – 2070,4 тис.грн та по спеціальному – 1087,8 тис.грн.

У порівнянні з початком року загальний обсяг заборгованості зменшився на 1257,1 тис.грн або 28,5 відсотка, із них: по загальному фонду менше на 809,4 тис.грн або 28,1 відсотків, а по спеціальному фонду – зменшення відбулося на 447,7 тис.грн або 29,2 відсотка.

Зведений бюджет району виконано з профіцитом (перевищення доходів над видатками) з обсягом 2 343,0 тис.грн, із них: по загальному фонду – 1 786,7 тис.грн та по спеціальному – 556,3 тис.грн.