наверх ⇑

Про підсумки виконання місцевих бюджетів району за 2015 рік

04.02.2016

За  2015 рік до загального та спеціального фондів зведеного бюджету Маньківського району надійшло 178 845,0 тис.грн (заг.фонд –             169 548,4 тис.грн (104,1 % до річного плану); спец.фонд – 9 296,6 тис.грн (269,0 %)), що становить 107,6 відс. до планових показників на рік з урахуванням змін.

          Затверджені завдання з доходів до загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів)  за  2015 рік  виконані  на 117,1  відс.      (44 825,3 тис.грн. при плані надійшло 52 502,2 тис.грн), понад план надійшло 7 676,8  тис.грн.

          Власні та закріплені доходи сільських бюджетів виконані на           119,2 відс., селищних – на 116,1  відс., районний – на 115,6 відс. Виконання затверджених завдань  забезпечили всі місцеві бюджети району.

          Темп зростання доходів загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів) за  2015 рік до 2014 року (в умовах  Податкового та Бюджетного кодексів 2015 року) становить 158,6  відс.

Темп зростання доходів місцевих бюджетів району (загальний та спеціальний фонди  без трансфертів) до  2014 року  становить 161,7  відс.

Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів за 2015 рік у розрахунку на одиницю населення становить 2 068,4 грн. (середній показник по районах області – 1934,1 грн.).

У розрізі джерел надходжень до місцевих бюджетів досягнуто приросту (в умовах  Податкового та Бюджетного кодексів 2015 року) до 2014  року:

- по податку на доходи фізичних осіб на 29,9 відс. або більше на 5 126,4  тис.грн.;

- по платі за землю - на 28,0  відс. - більше на 3 231,9 тис.грн.

Видаткова частина місцевих бюджетів району виконана в обсязі 178 611,0 тис.грн (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), що становить 101,0 відсоток до уточнених річних призначень, в т.ч. по загальному фонду – 162 228,6 тис.грн. (98,3 відс.), спеціальному – 16 382,4 (138,0 відс.).

У порівнянні з показниками загального фонду за 2014 рік ріст видатків звітного періоду становить на суму 33 939,5 тис.грн або 26,5 відс.

Видатки на утримання установ соціально-культурної сфери та фінансування заходів проведено в обсязі 89 867,4тис.грн.

На фінансування заходів та утримання закладів в галузі освіти спрямовано бюджетних коштів у сумі 57 236,5 тис.грн. або 98,5 відс. затверджених призначень на 2015 рік (без урахування цільових трансфертів на утримання дитячого будинку сімейного типу); охорони здоров’я – 21 568,0 тис.грн. (99,5 відс.); соціального захисту та соціального забезпечення (без урахування трансфертів з державного та обласного бюджетів на надання пільг і субсидій окремим категоріям громадян) – 3 842,6 тис.грн. (98,5 відс.); культури і мистецтва – 6 797,7 тис.грн. (97,6 відс.); фізичної культури і спорту – 422,6 тис.грн. (99,9 відс.); державне управління – 10 519,9 тис.грн. (98,0 відс.).

Фінансування першочергових тазахищених статтей видатків загального фонду бюджету за звітний період становить на суму 150 182,9 тис.грн., що складає 98,8 відс. загального обсягу видатків. А у порівнянні з відповідним періодом минулого року такі видатки зросли на 21,2 відс. або у сумі на 26 282,7  тис.грн.

За станом на 01.01.2016 по місцевих бюджетах Маньківського району утворилася кредиторська заборгованість на загальну суму 16 060,6 тис.грн, із них: по загальному фонду – 16 024,8 тис.грн та по спеціальному – 35,8 тис.грн.

У загальному обсязі кредиторської заборгованості по загальному фонду бюджету обліковуються зобов’язання по видатках соціального характеру за рахунок цільових трансфертів з державного бюджету у сумі 16 015,2 тис.грн (енергосубвенція – 15 663,0 тис.грн, тверде паливо – 281,9 тис.грн, пільгове перевезення автомобільним транспортом – 70,3 тис.грн), решта 9,6 тис.грн - заборгованість по видатках бюджетних установ загального фонду у зв’язку з неможливістю проведення розрахунків з підприємствами, так як вони ліквідовані.

У порівнянні з початком року загальний обсяг заборгованості збільшився в 5-ть раз або на суму 12 902,4 тис.грн, із них: по загальному фонду – на 13 954,4 тис.грн (по видатках, що здійснюються за рахунок цільових трансфертів соціального характеру з державного бюджету), а по спеціальному фонду – зменшився на 1052,0 тис.грн.

Зведений бюджет району виконано з профіцитом (перевищення доходів над видатками) з обсягом у сумі 234,0 тис.грн, із них: по загальному фонду профіцит на суму 7 319,8 тис.грн,  а по спеціальному дефіцит бюджету (перевищення видатків над доходами) на суму 7 085,8 тис.грн.