наверх ⇑

Про підсумки виконання місцевих бюджетів району за 2016 рік

За  2016 рік  до загального та спеціального фондів зведеного бюджету Маньківського району надійшло 236 709,8 тис.грн (заг.фонд –            228 318,8  тис.грн (107,6 % до річного плану); спец.фонд –  8 391,0 тис.грн  (214,7 %)), що становить 109,6 відс. до планових показників на рік з урахуванням змін.

Затверджені завдання з доходів до загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів)  за січень-грудень 2016 року виконані  на   126,8  відс.  (при плані 62 225,0 тис.грн. надійшло 78 884,8 тис.грн), понад план надійшло 16 659,8  тис.грн.

Виконання затверджених завдань забезпечили всі місцеві бюджети району.

Темп зростання доходів загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів) за січень-грудень 2016 року до січня-грудня 2015 року становить 155,5  відс. або більше на 26 382,6 тис.грн.

Темп зростання доходів місцевих бюджетів (загальний та спеціальний фонди  без трансфертів) до січня-грудня 2015 року  становить 141,7 відс. (19  місце в області, середньообласний – 145,6 відс.).

Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів за січень-грудень 2016 року у розрахунку на одиницю населення становить 3 423,8  грн.         ( 9 місце в області, середній показник по районах області – 3 226,1 грн.).

У розрізі джерел надходжень до місцевих бюджетів досягнуто приросту  до січня-грудня 2015  року:

- по податку на доходи фізичних осіб на 55,1 відс. або більше на 12 309,1  тис.грн.;

- по платі за землю - на 34,4   відс. - більше на 5 081,1 тис.грн.

 Станом на 01.01.2017 заборгованість по платежах до місцевих бюджетів становить 1 650,3 тис.грн, у тому числі по економічно-активних підприємствах – 101,5 тис.грн, із них: ПП «Лавіта» - 6,1 тис.грн,                   ДП  «Іваньківський спиртовий завод» - 18,9 тис.грн, КП «Облпаливо» -      63,4 тис.грн.

Видаткова частина місцевих бюджетів району виконана в обсязі 222 488,2 тис.грн, що становить 98,2 відсотка до уточнених річних призначень, в т.ч. по загальному фонду – 204 251,2 тис.грн. (97,0 відс.), спеціальному – 18 237,0 (114,5 відс.).

У порівнянні з відповідним періодом минулого року ріст видатків по загальному фонду становить у сумі  42 022,6 тис.грн або 25,9 відс.

Видатки на утримання установ соціально-культурної сфери та фінансування заходів проведено в обсязі 96 144,1 тис.грн, що становить 97,8 відс. до затверджених річних призначень.

На фінансування заходів та утримання закладів в галузі освіти спрямовано бюджетних коштів у сумі 60 836,2 тис.грн. або 96,3 відс. затверджених призначень на 2016 рік (без урахування цільових трансфертів на утримання дитячого будинку сімейного типу); охорони здоров’я – 21 790,3 тис.грн. (97,3 відс.); соціального захисту та соціального забезпечення (без урахування трансфертів з державного та обласного бюджетів на надання пільг і субсидій окремим категоріям громадян) – 4 200,3 тис.грн. (97,6 відс.); культури і мистецтва – 7 603,4 тис.грн. (94,8 відс.); фізичної культури і спорту – 548,6 тис.грн. (99,96 відс.); державне управління –  11 641,8 тис.грн. (95,2 відс.).

Фінансування першочергових та захищених статтей видатків загального фонду бюджету за звітний період становить на суму 189 649,1 тис.грн., що складає 92,8 відс. загального обсягу видатків та 98,4 відс. до плану звітного періоду). А у порівнянні з відповідним періодом минулого року такі видатки зросли на 26,3 відс. або у сумі на 39 466,2  тис.грн.

Протягом звітного періоду забезпечено своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери.

За станом на 01.01.2017 по місцевих бюджетах Маньківського району утворилася кредиторська заборгованість на загальну суму 33 006,2 тис.грн, зокрема по загальному фонду. По спеціальному фонду кредиторська заборгованість відсутня.

У загальному обсязі кредиторської заборгованості по загальному фонду бюджету обліковуються зобов’язання по видатках соціального характеру за рахунок цільових трансфертів з державного бюджету у сумі 33 006,2 тис.грн (енергосубвенція – 32 610,6 тис.грн; тверде паливо – 325,3 тис.грн; пільговий проїзд – 70,3 тис.грн). Заборгованість по видатках бюджетних установ загального фонду, що фінансуються за рахунок власних надходжень та коштів сільської субвенції відсутня.

Прострочена заборгованість по загальному фонду склала у сумі 20 539,0 тис.грн (по видатках соціального характеру за рахунок цільових трансфертів з державного бюджету).

У порівнянні з початком року загальний обсяг заборгованості зріс у 2,1 раза або на суму 16 945,6 тис.грн. за рахунок нарахування пільг і субсидій окремим категоріям населення.

Зведений бюджет району виконано з профіцитом (перевищення доходів над видатками) з обсягом у сумі 14 221,6 тис.грн, із них: по загальному фонду профіцит на суму 24 067,6 тис.грн, а по спеціальному фонду дефіцит на суму  9 846,0 тис.грн.