наверх ⇑

Про підсумки виконання місцевих бюджетів району за 2018 рік

За   2018 рік до загального та спеціального фондів зведеного бюджету Маньківського району надійшло 303 674,5 тис.грн (заг.фонд –            296 030,3   тис.грн (101,8 % до планового завдання ); спец.фонд –  7 644,2  тис.грн  (173,7  %)), що становить 102,8 відс. до планових показників відповідного періоду.

Затверджені завдання з доходів до загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів)  за   2018 рік виконані  на   108,3  відс.  (при плані 90 500,3 тис.грн. надійшло 98 051,9 тис.грн), понад план надійшло 7 551,6 тис.грн.

Виконання затверджених завдань не забезпечила лише Дзензелівська сільська рада. 

Темп зростання доходів загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів) за  2018 рік до  2017 року становить 119,4  відс. або більше на  15 941,7 тис.грн.

У розрізі джерел надходжень до місцевих бюджетів досягнуто приросту  до    2017  року:

- по податку на доходи фізичних осіб на 24,4 відс. або більше на 9 614,6  тис.грн.;

- по платі за землю - на 4,9   відс. - більше на 853,6 тис.грн.

Видаткова частина місцевих бюджетів району виконана в обсязі 306 214,2 тис.грн, що становить 95,9 відсоток до уточнених річних призначень, в т.ч. по загальному фонду – 286 142,7 тис.грн. (97,1 відс.), спеціальному – 20 071,5 тис.грн (81,1 відс.).

У порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки загального фонду зросли на 3,7 відс. або у сумі на 11 014,4 тис.грн.

На фінансування заходів та утримання закладів в галузі освіти спрямовано бюджетних коштів у сумі 100 241,7 тис.грн. або 100,2 відс. затверджених призначень на 2018 рік; охорони здоров’я – 40 835,1 тис.грн. (98,4 відс.); соціального захисту та соціального забезпечення – 113 862,3 тис.грн. (99,5 відс.); культури і мистецтва – 9 112,5 тис.грн. (87,7 відс.); фізичної культури і спорту – 1074,8 тис.грн. (99,6 відс.); державне управління –  16 785,5 тис.грн. (97,8 відс.).

Фінансування першочергових та захищених статтей видатків загального фонду бюджету за звітний період становить на суму 265 425,0 тис.грн., що складає 92,8 відс. загального обсягу видатків та 98,4 відс. до плану звітного періоду). А у порівнянні з відповідним періодом минулого року такі видатки менші на 2,7 відс. або у сумі на 7 318,6  тис.грн.

На 01.01.2019 кредиторська заборгованість склала в обсязі 13 154,9 тис. грн по загальному фонду, по спеціальному фонду кредиторська заборгованість відсутня. Дебіторська заборгованість відсутня.

У загальному обсязі кредиторської заборгованості по загальному фонду бюджету обліковуються зобов’язання по видатках соціального характеру за рахунок цільових трансфертів з державного бюджету на суму  13 154,9 тис. грн (енергосубвенція – 12 948,0 тис.грн; тверде паливо – 136,6  тис.грн; пільговий проїзд – 70,3 тис.грн).         

Прострочена кредиторська заборгованість по загальному фонду склала у сумі 70,3 тис.грн.

У порівнянні з початком року загальний обсяг кредиторської заборгованості зменшився на 50,7 відс. або на суму 13 506,1 тис.грн.

Зведений бюджет району виконано з дефіцитом (перевищення видатків над доходами) з обсягом у сумі 2 539,8 тис. грн, із них: по загальному фонду профіцит на суму 9 887,5 тис.грн, а по спеціальному –  дефіцит 12 427,3 тис.грн.