наверх ⇑

Про підсумки виконання місцевих бюджетів району за 9 місяців 2016 року 10.11.2016

          За 9 місяців  2016 року  до загального та спеціального фондів зведеного бюджету Маньківського району надійшло 166 640,7 тис.грн (заг.фонд – 160 787,6  тис.грн (76,8 % до річного плану); спец.фонд –  5 853,1 тис.грн  (171,6 %)), що становить 78,3 відс. до планових показників на рік з урахуванням змін.

          Затверджені завдання з доходів до загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів)  за січень-вересень 2016 року виконані  на 125,3  відс.  (при плані 40 757,3 тис.грн. надійшло 51 057,8 тис.грн), понад план надійшло 10 300,5  тис.грн.

          Власні та закріплені доходи сільських бюджетів виконані на 120,9 відс., селищні – на 120,4 відс., районний – на 131,8 відс. Виконання затверджених завдань  забезпечили всі місцеві бюджети району.

Темп зростання доходів загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів) за січень-вересень 2016 року до січня-вересня 2015 року становить 150,2  відс. або більше на 17 057,6 тис.грн.

Темп зростання доходів місцевих бюджетів (загальний та спеціальний фонди  без трансфертів) до січня-вересня 2015 року  становить 138,9 відс. (19  місце в області, середньообласний – 146,0 відс.).

Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів за січень-вересень 2016 року у розрахунку на одиницю населення становить 2 221,10 грн. (середній показник по районах області – 2 172,10 грн.).

У розрізі джерел надходжень до місцевих бюджетів досягнуто приросту  до січня-вересня 2015  року:

- по податку на доходи фізичних осіб на 65,3 відс. або більше на 8634,0  тис.грн.;

- по платі за землю - на 3,7  відс. - більше на 3595,7 тис.грн.

Станом на 01.10.2016 заборгованість по платежах до місцевих бюджетів становить 1 640,5 тис.грн, у тому числі по економічно-активних підприємствах – 85,9 тис.грн, із них: ПП «Лавіта» - 6,8 тис.грн, ДП  «Іваньківський спиртовий завод» - 18,9 тис.грн, КП «Облпаливо» - 60,2 тис.грн.

Видаткова частина місцевих бюджетів району виконана в обсязі          153 721,2 тис. грн., що становить 68,8 відс. до уточнених річних призначень, в т.ч. по загальному фонду – 144 558,1 тис.грн.  (68,7 відс.), спеціальному – 9 163,1 тис.грн (71,6 відс.).

У порівнянні з відповідним періодом минулого року ріст видатків по загальному фонду становить у сумі  38 636,4 тис.грн або 36,5 відс.

Видатки на утримання установ соціально-культурної сфери та фінансування заходів проведено в обсязі 64 676,9 тис.грн, що становить 67,7 відс. до затверджених річних призначень.

         На фінансування заходів та утримання закладів в галузі освіти спрямовано бюджетних коштів у сумі 42 195,0 тис.грн. (без урахування цільових трансфертів на утримання дитячого будинку сімейного типу); охорони здоров’я – 14 953,8 тис.грн; соціального захисту та соціального забезпечення (без урахування трансфертів з державного та обласного бюджетів на надання пільг і субсидій окремим категоріям громадян) – 2 203,5 тис.грн; культури і мистецтва – 4 714,2 тис.грн; фізичної культури і спорту – 352,9 тис.грн; державне управління –  7 954,7 тис.грн.

Фінансування першочергових та захищених статтей видатків загального фонду бюджету, за звітний період, становить на суму 132 263,0 тис.грн., що складає 94,3 відс. загального обсягу видатків. У порівнянні з відповідним періодом минулого року такі видатки збільшилися на 32,8 відс. або у сумі на 32 635,2 тис.грн.

Протягом звітного періоду забезпечено своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери.

За станом на 01.10.2016 по місцевих бюджетах Маньківського району утворилася кредиторська заборгованість на загальну суму 8 524,8 тис.грн, із них: по загальному фонду – 8 489,0 тис.грн та по спеціальному – 35,8 тис.грн.

         У загальному обсязі кредиторської заборгованості по загальному фонду бюджету обліковуються зобов’язання по видатках соціального характеру за рахунок цільових трансфертів з державного бюджету у сумі 8 483,1 тис.грн (енергосубвенція – 7 853,0 тис.грн; тверде паливо – 536,6 тис.грн; пільговий проїзд – 70,3 тис.грн; допомога сім’ям з дітьми – 23,2 тис.грн), а решта 5,9 тис.грн - заборгованість по видатках бюджетних установ загального фонду, що фінансуються за рахунок власних надходжень та коштів обласної субвенції.

Прострочена заборгованість по загальному фонду у сумі 7 821,5 тис.грн.

Прострочена заборгованість по спеціальному фонду у сумі 35,8 тис.грн.

У порівнянні з початком року загальний обсяг заборгованості зменшився на 46,9 відс. або на суму 7 535,8 тис.грн.

Зведений бюджет району виконано з профіцитом (перевищення доходів над видатками) з обсягом у сумі 12 919,4 тис.грн, із них: по загальному фонду профіцит на суму 16 229,5 тис.грн, а по спеціальному фонду дефіцит на суму  3 310,1 тис.грн.