наверх ⇑

Про підсумки виконання місцевих бюджетів району за 9 місяців 2018 року

За січень-вересень  2018 року до загального та спеціального фондів зведеного бюджету Маньківського району надійшло 223 550,3 тис.грн (заг.фонд –  217 889,6 тис.грн (102,2 % до планового завдання); спец.фонд –  5 660,7  тис.грн  (174,3  %)), що становить 103,2 відс. до планових показників відповідного періоду.

Затверджені завдання з доходів до загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів)  за січень-вересень  2018 року виконані  на   113,9  відс.  (при плані 58 169,5 тис.грн. надійшло 66 228,0 тис.грн), понад план надійшло 8 058,5  тис.грн.

Виконання затверджених завдань не забезпечила лише Дзензелівська сільська рада. 

Темп зростання доходів загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів) за січень-вересень 2018 року до січня-вересня 2017 року становить 118,5  відс. або більше на  10 333,7 тис.грн.

У розрізі джерел надходжень до місцевих бюджетів досягнуто приросту  до січня-вересня   2017  року:

- по податку на доходи фізичних осіб на 16,6 відс. або більше на 4 583,2  тис.грн.;

- по платі за землю - на 7,8   відс. - більше на 1 016,2 тис.грн.

Видаткова частина місцевих бюджетів району при річному плані в обсязі  309 480,5 тис.грн виконана у сумі 226 521,7 тис.грн, що становить 73,2 відсотка до уточнених річних призначень, в т.ч. по загальному фонду – 214 389,5 тис.грн (73,7 відс.), спеціальному – 12 132,2 тис.грн.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки загального фонду зменшилися на 5,3 відс. або у сумі на 11 945,9 тис.грн ( причиною є перехід з  1 січня 2018 року окремих установ районного бюджету на фінансування бюджетів ОТГ / Іваньківської та Буцької /: ЗОШ та дошкільні заклади, що отримували субвенцію з районного бюджету).

На фінансування заходів та утримання закладів в галузі освіти спрямовано по загальному фонду бюджетних коштів у сумі 66 807,7 тис.грн, що у порівнянні з відповідним періодом 2017 року більше на 2 093,6 тис.грн або 3,2 відс. (питома вага видатків галузі у загальному обсязі видатків бюджету складає 31,2 відс.); охорони здоров’я28 829,8 тис.грн, що більше на 4 257,5 тис.грн або 17,3 відс.  (питома вага – 13,4 відс.); соціального захисту та соціального забезпечення (без урахування трансфертів з державного та обласного бюджетів на надання пільг і субсидій окремим категоріям громадян) – 5 698,1 тис.грн, більше на 626,2 тис.грн або 12,3 відс., питома вага усієї галузі займає 41,3 відс.; культури і мистецтва5 188,8 тис.грн, зменшилися видатки на 2 166,7 тис.грн або 29,5 відс. у зв’язку з віднесенням до галузі освіта школи естетичного виховання, видатки якої склали 2 051,8 тис.грн (питома вага галузі у загальному обсязі видатків – 2,4 відс); фізичної культури і спорту732,0 тис.грн  (+ 248,1 тис.грн або 51,3 відс.) (питома вага – 0,3 відс.); державне управління11 511,1 тис.грн, ріст у порівнянні з аналогічним періодом м.р. на 551,4 тис.грн або 5,0 відс. (питома вага – 5,4 відс.).

Фінансування першочергових та захищених статтей видатків загального фонду бюджету за звітний період становить на суму 202 896,8 тис.грн., що складає 94,6 відс. загального обсягу видатків та 94,3 відс. до плану звітного періоду. А у порівнянні з відповідним періодом минулого року такі видатки зросли на 5,9 відс. або у сумі на 11 300,8 тис.грн.

На 01.10.2018 кредиторська заборгованість склала в обсязі 7 264,3 тис. грн та дебіторська заборгованість - 63,3 тис. грн., з яких: по видатках соціального характеру з нарахування пільг і субсидій окремим категоріям громадян – 7 027,4 тис.грн; за видатками, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету – 211,0 тис.грн, відсутні помісячні призначення (заробітна плата з нарахуваннями педагогічним працівникам) та заборгованість по відшкодуванню вартості лікарських засобів по урядовій програмі «Доступні ліки» у сумі 25,9 тис.грн (фактичні видатки здійсненні у межах річних призначень, помісячні призначення відсутні, оскільки джерелами фінансування є субвенція за рахунок коштів державного бюджету).   

У порівнянні з початком року загальний обсяг кредиторської заборгованості зменшився на 72,8 відс. або на суму 19 396,7 тис.грн, а дебіторської - збільшився на суму 63,3 тис.грн.

Зведений бюджет району виконано з дефіцитом (перевищення видатків над доходами) з обсягом у сумі 2 971,3 тис. грн, із них: по загальному фонду профіцит на суму 3 500,0 тис.грн, а по спеціальному –  дефіцит 6 471,3 тис.грн.