наверх ⇑

Про підсумки виконання місцевих бюджетів району за І квартал 2016 року

Про підсумки виконання місцевих бюджетів району

за І квартал 2016 року

04.05.2016

За І квартал  2016 року  до загального та спеціального фондів зведеного бюджету Маньківського району надійшло 49 481,7тис.грн (заг.фонд – 48 028,0 тис.грн (25,1 % до річного плану); спец.фонд –  1 453,7 тис.грн    (80,9 %)), що становить 25,6 відс. до планових показників на рік з урахуванням змін.

          Затверджені завдання з доходів до загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів)  за січень-березень 2016 року виконані  на 152,6  відс.  (8 775,2  тис.грн. при плані надійшло 13 390,2 тис.грн), понад план надійшло 4615,0  тис.грн.

          Власні та закріплені доходи сільських бюджетів виконані на           157,2 відс., селищних – на 147,2  відс., районний – на 149,5 відс. Виконання затверджених завдань  забезпечили всі місцеві бюджети району.

          Темп зростаннядоходів загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів) за січень-березень  2016 року до січня-березня  2015 рокустановить 150,8  відс.

Темп зростання доходів місцевих бюджетів району (загальний та спеціальний фонди  без трансфертів) до січня–березня  2015 року  становить 124,6  відс.

Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів за січень-березень 2016 року у розрахунку на одиницю населення становить 577,9 грн. (середній показник по районах області – 563,6 грн.).

У розрізі джерел надходжень до місцевих бюджетів досягнуто приросту  до січня-березня  2015  року:

- по податку на доходи фізичних осіб на 48,7 відс. або більше на 1541,4  тис.грн.;

- по платі за землю - на 24,9  відс. - більше на 854,6 тис.грн.

Видаткова частина місцевих бюджетів району виконана в обсязі 47 918,6 тис. грн. (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), що становить 24,1 відс. до уточнених річних призначень, в т.ч. по загальному фонду – 46 695,1 тис.грн.  (23,9 відс.), спеціальному – 1 223,5 тис.грн(30,8 відс.).

У порівнянні з показниками загального фонду за відповідний період минулого року ріст видатків звітного періоду становить на суму 13 741,8 тис.грн або 41,7 відс.

Видатки на утримання установ соціально-культурної сферита фінансування заходів проведено в обсязі 21 272,5 тис.грн, що становить 23,6 відс. до затверджених річних призначень.

         На фінансування заходів та утримання закладів в галузі освіти спрямовано бюджетних коштів у сумі 13 803,1 тис.грн. (без урахування цільових трансфертів на утримання дитячого будинку сімейного типу); охорони здоров’я – 4 828,3 тис.грн; соціального захисту та соціального забезпечення (без урахування трансфертів з державного та обласного бюджетів на надання пільг і субсидій окремим категоріям громадян) – 960,1 тис.грн; культури і мистецтва – 1 475,3 тис.грн; фізичної культури і спорту – 111,1 тис.грн; державне управління –  2 376,2 тис.грн.

Фінансування першочергових тазахищених статтей видатків загального фонду бюджету, за звітний період, становить на суму 45 314,5 тис.грн., що складає 97,0 відс. загального обсягу видатків. У порівнянні з відповідним періодом минулого року такі видатки збільшилися на 111,8 відс. або у сумі на  23 919,7 тис.грн.

Протягом звітного періоду забезпечено своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери.

За станом на 01.04.2016 по місцевих бюджетах Маньківського району утворилася кредиторська заборгованість на загальну суму 36 094,6 тис.грн, із них: по загальному фонду – 36 058,8 тис.грн та по спеціальному – 35,8 тис.грн.

         У загальному обсязі кредиторської заборгованості по загальному фонду бюджету обліковуються зобов’язання по видатках соціального характеру за рахунок цільових трансфертів з державного бюджету у сумі 36 052,1 тис.грн (енергосубвенція – 35980,9 тис.грн; тверде паливо – 0,9 тис.грн; пільгове перевезення автомобільним транспортом – 70,3 тис.грн), а решта 6,7 тис.грн - заборгованість по видатках бюджетних установ загального фонду, що фінансуються за рахунок власних надходжень та базової дотації.

Прострочена заборгованість по загальному фонду склала у сумі 25 525,9 тис.грн.

Прострочена заборгованість по спеціальному фонду склала у сумі 35,8 тис.грн.

У порівнянні з початком року загальний обсяг заборгованості збільшився в на 224,7 відс., тобто більше чим у 2 рази або на суму 20 034,0 тис.грн за рахунок цільової субвенції з державного бюджету по видатках за нараховані пільги і субсидії окремим категоріям громадян за житлово-комунальні послуги (тільки по загальному фонду).

Зведений бюджет району виконано з профіцитом(перевищення доходів над видатками) з обсягом у сумі 1563,1 тис.грн, із них: по загальному фонду на суму1332,9 тис.грн, апо спеціальному - 230,2 тис.грн.