наверх ⇑

Про підсумки виконання місцевих бюджетів району за І півріччя 2016 року 27.07.2016

За І півріччя  2016 року  до загального та спеціального фондів зведеного бюджету Маньківського району надійшло 111 246,8 тис.грн (заг.фонд – 107 121,1  тис. грн (53,1 % до річного плану); спец.фонд –  4 125,7 тис. грн  (148,5 %)), що становить 54,4 відс. до планових показників на рік з урахуванням змін.

          Затверджені завдання з доходів до загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів)  за січень-червень 2016 року виконані  на 147,1  відс.  (при плані 21 279,3  тис. грн. надійшло 28 663,2 тис. грн), понад план надійшло 7 383,9  тис. грн.

          Власні та закріплені доходи сільських бюджетів виконані на 147,1 відс., селищні – на 129,5 відс., районний – на  125,4 відс. Виконання затверджених завдань  забезпечили всі місцеві бюджети району.

Темп зростаннядоходів загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів) за січень-червень 2016 року до січня-червня 2015 рокустановить 150,3  відс. або більше на 9 589,3 тис. грн.

Темп зростання доходів місцевих бюджетів (загальний та спеціальний фонди  без трансфертів) до січня-червня 2015 року  становить 136,5 відс. (17  місце в області, середньообласний – 144,6 відс.).

Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів за січень-червень 2016 року у розрахунку на одиницю населення становить 1262,30 грн. (середній показник по районах області – 1256,40 грн.).

У розрізі джерел надходжень до місцевих бюджетів досягнуто приросту  до січня-червня 2015  року:

- по податку на доходи фізичних осіб на 62,6 відс. або більше на 4441,8  тис.грн.;

- по платі за землю - на 27,1  відс. - більше на 1864,5 тис.грн.

Станом на 01.07.2016 заборгованість по платежах до місцевих бюджетів становить 1 688,8 тис.грн, у тому числі по економічно-активних підприємствах –  183,7 тис.грн, із них: ТОВ «Новотехбуд» - 80,6 тис.грн., ПП «Лавіта» - 15,1 тис. грн., ДП «Іваньківський спиртовий завод» - 18,9 тис.грн., КП «Облпаливо» -  56,9 тис. грн.

Видаткова частина місцевих бюджетів району виконана в обсязі  107 053,9 тис. грн. (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), що становить 49,9 відс. до уточнених річних призначень, в т.ч. по загальному фонду – 102 600,3 тис. грн.  (49,5 відс.), спеціальному – 4 453,6 тис. грн(62,0 відс.).

У порівнянні з показниками загального фонду за відповідний період минулого року ріст видатків звітного періоду становить на суму 29 513,8 тис. грн або 40,4 відс.

Видатки на утримання установ соціально-культурної сферита фінансування заходів проведено в обсязі 45 976,6 тис. грн, що становить 48,9 відс. до затверджених річних призначень.

На фінансування заходів та утримання закладів в галузі освіти спрямовано бюджетних коштів у сумі 30 724,1 тис. грн. (без урахування цільових трансфертів на утримання дитячого будинку сімейного типу); охорони здоров’я – 9 669,9 тис. грн; соціального захисту та соціального забезпечення (без урахування трансфертів з державного та обласного бюджетів на надання пільг і субсидій окремим категоріям громадян) – 1 815,5 тис. грн; культури і мистецтва – 3 241,9 тис. грн; фізичної культури і спорту – 238,4 тис. грн; державне управління –  5 083,3 тис. грн.

Фінансування першочергових тазахищених статтей видатків загального фонду бюджету, за звітний період, становить на суму 98 480,4 тис. грн., що складає 97,0 відс. загального обсягу видатків. У порівнянні з відповідним періодом минулого року такі видатки збільшилися на 42,0 відс. або у сумі на 29 106,1 тис. грн.

Протягом звітного періоду забезпечено своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери.

За станом на 01.07.2016 по місцевих бюджетах Маньківського району утворилася кредиторська заборгованість на загальну суму 35 354,1 тис. грн, із них: по загальному фонду – 35 318,3 тис. грн та по спеціальному – 35,8 тис. грн.

У загальному обсязі кредиторської заборгованості по загальному фонду бюджету обліковуються зобов’язання по видатках соціального характеру за рахунок цільових трансфертів з державного бюджету у сумі 35 309,9 тис.грн (енергосубвенція – 34 789,5 тис. грн; тверде паливо – 331,5 тис. грн; пільговий проїзд – 70,3 тис. грн; допомога сім’ям з дітьми  – 118,6 тис. грн), а решта 8,4 тис. грн - заборгованість по видатках бюджетних установ загального фонду, що фінансуються за рахунок власних надходжень.

Прострочена заборгованість по загальному фонду склала у сумі 34 604,0 тис. грн.

Прострочена заборгованість по спеціальному фонду склала у сумі 35,8 тис. грн.

У порівнянні з початком року загальний обсяг заборгованості збільшився в 2,2 рази або на суму 19 293,5 тис. грн за рахунок цільової субвенції з державного бюджету по видатках за нараховані пільги і субсидії окремим категоріям громадян за житлово-комунальні послуги (тільки по загальному фонду).

Зведений бюджет району виконано з профіцитом(перевищення доходів над видатками) з обсягом у сумі 4 192,9 тис. грн, із них: по загальному фонду профіцит на суму4520,9 тис. грн, апо спеціальному фонду дефіцит на суму328,0 тис. грн.