наверх ⇑

Про підсумки виконання місцевих бюджетів району за І півріччя 2018 року

За січень-червень  2018 року до загального та спеціального фондів зведеного бюджету Маньківського району надійшло 166 164,4  тис.грн (заг.фонд – 161 838,5  тис.грн (102,6 % до планового завдання ); спец.фонд –  4 325,9 тис.грн  (201,9 %)), що становить 103,2 відс. до планових показників відповідного періоду.

Затверджені завдання з доходів до загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів)  за січень-червень  2018 року виконані  на   120,4  відс.  (при плані33 600,5 тис.грн. надійшло40 467,0 тис.грн), понад план надійшло 6 866,5  тис.грн.

Виконання затверджених завдань не забезпечила лише Вікторівська сільська рада.  

Темп зростання доходів загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів) за січень-червень 2018 року до січня-червня 2017 року становить 121,7  відс. або більше на  7 213,8 тис.грн.

У розрізі джерел надходжень до місцевих бюджетів досягнуто приросту  до січня-червня  2017  року:

- по податку на доходи фізичних осіб на 27,3 відс. або більше на 4 060,5  тис.грн.;

- по платі за землю - на 8,3   відс. - більше на 655,0 тис.грн.

Видаткова частина місцевих бюджетів району при річному плані в обсязі         300 897,6 тис.грн виконана у сумі 170 690,1 тис.грн, що становить 56,7 відсотка до уточнених річних призначень, в т.ч. по загальному фонду – 163 890,6 тис.грн (57,3 відс.), спеціальному – 6 799,5 тис.грн.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки загального фонду зменшилися на 2,0 відс. або у сумі на 3 367,6 тис.грн ( причиною є перехід з  1 січня 2018 року окремих установ районного бюджету на фінансування бюджетів ОТГ / Іваньківської та Буцької /: ЗОШ та дошкільні заклади, що отримували субвенцію з районного бюджету).

На фінансування заходів та утримання закладів в галузі освіти спрямовано по загальному фонду бюджетних коштів у сумі 50 903,9 тис.грн, що у порівнянні з відповідним періодом 2017 року більше на 3 706,6 тис.грн або 7,9 відс. (питома вага видатків по галузі у загальному обсязі видатків районного бюджету складає 31,1 відс.); охорони здоров’я19 234,6 тис.грн, що більше на 3 645,3 тис.грн або 23,4 відс.  (питома вага – 11,7 відс.); соціального захисту та соціального забезпечення (без урахування трансфертів з державного та обласного бюджетів на надання пільг і субсидій окремим категоріям громадян) – 3 739,4 тис.грн, більше на 449,3 тис.грн або 13,7 відс., питома вага усієї галузі займає 45,0 відс.; культури і мистецтва3 528,4 тис.грн, зменшилися видатки на 1 615,6 тис.грн або 31,4 відс. у зв’язку з віднесенням до галузі освіта школи естетичного виховання, видатки якої склали 1 686,0 тис.грн (питома вага галузі у загальному обсязі видатків – 2,2 відс); фізичної культури і спорту508,3 тис.грн  (+ 158,5 тис.грн або 45,3 відс.) (питома вага – 0,3 відс.); державне управління7 152,1 тис.грн, ріст у порівнянні з аналогічним періодом м.р. на 431,8 тис.грн або 6,4 відс. (питома вага – 4,4 відс.).

Фінансування першочергових та захищених статтей видатків загального фонду бюджету за звітний період становить на суму 156 891,5 тис.грн., що складає 95,7 відс. загального обсягу видатків та 87,3 відс. до плану звітного періоду. А у порівнянні з відповідним періодом минулого року такі видатки зменшилися на 1,1 відс. або у сумі на 1 695,2 тис.грн.

Протягом звітного періоду забезпечено своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери.

За І півріччя 2018 року надійшло та використано коштів, видатки яких здійснюються за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету соціального характеру у сумі 69 897,3 тис.грн, зокрема:

- на надання пільг та субсидій населенню по оплаті енергоносіїв та комунальних послуг на суму 49 979,3 тис.грн. На 01.07.2018 обліковується кредиторська заборгованість у сумі 6 530,7 тис.грн та дебіторська заборгованість – 271,7 тис.грн.

- на надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - у сумі 1 964,2 тис.грн. Заборгованість склала 2 600,6 тис.грн.

- на виплату грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях  у сумі 329,6 тис.грн. Заборгованість відсутня.

- на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям – у сумі 17 624,2 тис.грн. Заборгованість відсутня.

За рахунок коштів обласного бюджету проведені видатки соціального характеру у сумі 79,0 тис.грн, а це пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 61,4 тис.грн; компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту - 9,7 тис.грн; на поховання учасників бойових дій – 7,9 тис.грн. 

На 01.07.2018 кредиторська заборгованість склала в обсязі 9 201,6 тис.грн та дебіторська заборгованість - 271,7 тис.грн по видатках соціального характеру з нарахування пільг і субсидій окремим категоріям громадян.

У порівнянні з початком року загальний обсяг кредиторської заборгованості зменшився на 65,5 відс. або на суму 17 459,4 тис.грн, а дебіторської - збільшився на суму 271,7 тис.грн.

Зведений бюджет району виконано з дефіцитом (перевищення видатків над доходами) з обсягом у сумі 4 525,7 тис.грн, із них: по загальному фонду на суму 2 052,1 тис.грн, а по спеціальному – 2 473,6 тис.грн.