наверх ⇑

Об’єднання громад має забезпечити розвиток сільських територій

Об’єднання громад має забезпечити

розвиток сільських територій

Маньківською райдержадміністрацією  у форматі “круглого столу” проведено семінар-нараду на тему: “Децентралізація влади і реформа місцевого самоврядування”, у якій взяли участь   сільські та селищні голови, депутати місцевих рад, керівники установ та організацій району, представники інститутів громадянського суспільства та засобів масової інформації. Відкрив засідання голова райдержадміністрації Ігор Віштак. У своєму виступі він  зазначив, що територіальні громади повинні бути самодостатніми і для цього потрібно надати більше повноважень на місця, включаючи зміну підходів до формування місцевих бюджетів. Тобто територіальні громади повинні мати фінансові інструменти, достатні для вирішення завдання власного розвитку.

Відповідно до плану роботи, про основні положення реформування розповів завідувач сектору правового забезпечення апарату райдержадміністрації Ігор Коваль.

Керівник апарату райдержадміністрації Тамара Мельник у своїй промові акцентувала увагу на передумовах реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Мованасамперед велася про те, що система місцевого самоврядування сьогодні не задовольняє потреб суспільства. Функціонування органів місцевого самоврядування у більшості територіальних громад не забезпечує створення та підтримку сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту прав, надання населенню органами місцевого самоврядування, утворених ними установами та організаціями високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг на відповідних територіях.

– Окрім того, – продовжила тему начальник фінансового управління райдержадміністрації Світлана Самойленко, – здійснення постійної фінансової підтримки через районні бюджети малочисельних територіальних громад з використанням системи дотації вирівнювання є обтяжливим для державного бюджету та стримує розвиток великих сіл.

Удосконалення потребує також система територіальної організації влади з метою ефективності управління суспільним розвитком на відповідній території.

Збереження диспропорційності адміністративно-територіального устрою, як основи існування нераціональної територіальної організації влади призводить до конфлікту компетенцій між органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади.

Очільниками сільських територіальних громад активно обговорювались прийняті зміни до бюджетного та податкового законодавства, проекти нормативно-правових актів щодо реформування та децентралізації влади.

У ході обговорення та аналізу можливості швидкого розв’язання наявних проблем, з боку депутатів місцевих рад прозвучала низка запитань на кшталт:

- чи приведе укрупнення територіальних громад і районів до їх самодостатності без вирішення питання економічного розвитку територій?;

– чи це наблизить владу і соціально-управлінські послуги до людей за умови недостатньої соціальної, транспортної і комунікаційної інфраструктури?

У питаннях адміністративно-територіального устрою деякі учасники зібрання вбачають багато проблем і, зокрема, щодо встановлення і зміни меж населених пунктів, статусу окремих з них та законодавчого врегулювання того, які документи і до якого органу необхідно подати для врегулювання цих питань тощо. Тобто позиція активу району щодо реформ була неоднозначною, проте переважна більшість висловилася за необхідність їх впровадження. Суттєвою умовою стало те, що об’єднання громад має відбуватися добровільно, повноваження з розпорядження земельними ресурсами мають перейти місцевому самоврядуванню. Також пропонувалося надати місцевим радам право проведення реєстрації майнових прав, нотаріальних дій (за спадщиною),  актів цивільного стану громадян.     

Підбиваючи підсумки засідання, голова райдержадміністрації Ігор Віштак, зокрема зазначив: “Такі зміни мають знищити ту вкрай неприйнятну бюрократичну дозвільну систему, яка діє в державі. Значно наблизять владу до людей, а місцевому самоврядуванню дадуть  повноваження і фінансові ресурси для соціально-економічного розвитку територій”.