наверх ⇑

Відбулося чергове засідання колегії райдержадміністрації

25 квітня під керівництвом  голови районної державної адміністрації Василя Клименка  відбулося засідання колегії районної державної адміністрації.

У її роботі взяли участь члени колегії, заступник голови райдержадміністрації Олег Філіпчак, керівник апарату райдержадміністрації Тамара Мельник, сільські та селищні голови, начальники відділів та управлінь районної державної адміністрації, керівники установ та організацій району.

На засіданні колегії було розглянуто низку питань, зокрема: про стан запровадження концепції Нової української школи в закладах загальної середньої освіти району; про стан розроблення (оновлення) містобудівної документації у районі; про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей в районі; про стан поводження з твердими побутовими відходами на території району.

Про стан запровадження концепції Нової української школи в закладах загальної середньої освіти району з доповіддю виступив начальник відділу освіти райдержадміністрації Юрій Безверхий. Він зазначив, що нова  українська   школа (далі  НУШ)  -  це  назва   реформи   загальної  середньої   освіти,   яку   реалізує  Міністерство  освіти  і   науки   України   з   1  вересня   2018   року.  Розпорядженням   Кабінету  Міністрів  України   від  14.12.2016  року   було  ухвалено  Концепцію  реалізації  державної  політики  у  сфері  реформування  загальної  середньої   освіти   «Нова  українська   школа»   на  період   до  2029  року,   що  має   на   меті   проведення   докорінної   та   системної   реформи    загальної  середньої   освіти.

Реалізація   Концепції  Нової   української   школи  здійснюється  протягом   2017-2029    років  в  три   етапи: на   першому   етапі   протягом  2017-2018  років    ухвалено  закон  України  «Про  освіту»; розроблено    план   дій    з  реформування   системи   загальної   середньої  освіти; розроблено  та   затверджено  новий  державний   стандарт  початкової  загальної  освіти    з   урахуванням   компетентностей,  необхідних  для  успішної  самореалізації   особистості; підвищено  кваліфікацію   учителів   початкової  школи   та  ін. На   другому   етапі   (2019-2022рр.) передбачається: розробити,  затвердити  (2019 р.)  та  запровадити  ( 1922р.)  новий  державний стандарт  базової    середньої  освіти   з  урахуванням  компетентностей,    необхідних  для   успішної  самореалізації  особистості; сформувати  мережу  шкіл  базового  рівня; створити  систему  незалежного  оцінювання   результатів  навчання   за  курс  базової    середньої   освіти. На   третьому   етапі   (2023-2029 рр.) планується: розробити,   затвердити (2023 р.) та   запровадити   (2027-2029)  новий  державний  стандарт  профільної  освіти  з  урахуванням   компетентностей,  необхідних  для  успішної  самореалізації  особистості,    що  сприятиме  створенню  передумов  для  скорочення  тривалості  (навантаження)   бакалаврських  програм  вищої  освіти   в  середньому  на  45  кредитів  (1  кредит – це  32  академічні  години); сформувати  мережу  профільних  шкіл (2025  рік); створити  систему  незалежного  оцінювання  випускників  профільної  школи  професійного  спрямування.

Слід  зауважити,   що  зараз  триває  перший  етап  реалізації   Концепції    державної  політики  у  сфері  реформування   загальної  середньої  освіти  освіти   «Нова  українська  школа».  В   районі       за  новим   Державним   стандартом   початкової   загальної   середньої  освіти    з   1   вересня   2018  року    навчається   20  перших  класів,   в  яких   налічується  285   учнів. Один   перший   клас   (15  осіб)  Маньківської   загальноосвітньої   школи  №1   навчається  за   експериментальною   освітньою   програмою   «Інтелект  України».  Завдяки    міжпредметним    зв'язкам,  засобам   наочності   та  відеоматеріалам,   об'єкт   вивчення   стає   більш   зрозумілим    та  цікавим.

Про стан розроблення (оновлення) містобудівної документації у районі доповіла начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадмінвстраціїї Алла Пашніна. Вона зазначила, що послідовне реформування містобудівної галузі, яку проводить Уряд України, має за мету поліпшити інвестиційний клімат у країні, лібералізувати містобудівне законодавство та максимально спростити дозвільно-погоджувальні процедури у будівництві.

У лютому цього року уже минуло 8 років як набрав чинності Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»,  яким спрощено численні бюрократичні процедури щодо погодження та затвердження містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях.

Зокрема, генеральні плани населених пунктів, плани зонування, детальні плани територій та внесення змін до них розробляються і затверджуються на підставі рішень сесій місцевих рад, а детальні плани територій за межами населених пунктів розробляються та затверджуються на підставі розпоряджень районних державних адміністрації.

А враховуючи актуальність децентралізації в Україні, необхідність підвищення ролі територіальних громад, виникає потреба невідкладного виготовлення та оновлення генеральних планів населених пунктів району та розроблення планів зонування території. Адже генеральний план – основний містобудівний документ, що обґрунтовує довгострокову стратегію планування та забудови території населених пунктів; план зонування території є підставою  надання земельних для містобудівних потреб або зміни цільового призначення земельних ділянок, що узгоджується з ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». 

Далі Алла Іванівна конкретизувала хід оновлення містобудівної документації по району в цілому.       

Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей в районі доповіла головний  спеціаліст у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації  Світлана Несін. Вона зазначила, що відповідно рішенням координаційної ради затверджено районний план заходів щодо організації та проведення оздоровлення і відпочинку дітей влітку 2019 року, яким визначено чіткі завдання для всіх виконавців, що є обов’язковим для виконання.

За даними держстатзвітності загальна чисельність дітей віком від 7 до 17 років складає 2935 осіб. На територіях об»єднаних територіальних громад проживає 702 дітей. Отже перед нами стоїть завдання забезпечити  оздоровчими та відпочинковими послугами   близько 1850 осіб,  у тому числі 1558 дітей пільгових категорій.

Станом на сьогодні в районі уже охоплено оздоровчими послугами 23 дітей пільгових категорій, що становить 1,5% від запланованої кількості.

Наймасовішою формою відпочинку дітей залишаються табори з денним перебуванням.

З метою організації відпочинку дітей влітку на базі загальноосвітніх навчальних закладів району, відділом освіти   планується робота 19 пришкільних таборів з денним перебуванням (1036 дітей), 12 таборів праці і відпочинку (532 дітей).   Також плануються 2 оздоровчі зміни в позаміському оздоровчому таборі «Дивокрай». Тривалість зміни – 21 день, орієнтовно оздоровчими послугами буде забезпечено 120 дітей (у 2018 р. 100дітей). Вартість путівки складатиме 5000 грн. 

Крім того передбачається отримання путівок, придбаних за кошти обласного, державного бюджетів від управління у справах сім»ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації. Протягом року управлінням надаються путівки до Міжнародного дитячого центру «Артек» та Українського дитячого центру «Молода гвардія».  Також передбачається отримання путівок  в дитячий табір Тимурівець (м.Сміла), де в минулому році було оздоровлено троє дітей нашого району  та в оздоровчий центр Чайка Одеської області, де відповідно оздоровились 19 дітей пільгових категорій.

Про стан поводження з твердими побутовими відходами на території району доповіла спеціаліст сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту апарату райдержадміністрації Юліана Мельник. Вона зазначила, що насьогодні на території нашого району та й усієї України – проблема смітників – одна з найважливіших і найактуальніших серед проблем забруднення навколишнього середовища. Це питання настільки нагальне, що навіть з’явився такий вислів: «Відходи беруть нас за горло».

Димні звалища, купи викинутого непотребу, переповнені сміттєві баки, засмічені лісосмуги та береги водойм – в Україні це так знайомо багатьом жителям. Уже сьогодні накопичилося близько 15-20 млрд м3 відходів, що охоплюють 7 % території нашої країни (або всю площу Чорногорії!). Щороку ця цифра збільшується на 12 млн тонн.

Ієрархія пріоритетів поводження з відходами показує, що в Європі головним засобом є запобігання утворення відходів, тоді як в Україні – ліквідація відходів, тобто їх захоронення. 95 % відходів в Україні захороняється.

Розміщення відходів потребує вилучення значних площ землі, а транспортування і зберігання стає важким тягарем для народного господарства. Найбільш токсичні відходи потребують спеціальних заходів щодо їхнього знешкодження та повної ізоляції. До того ж, відповідно до ст. 32 Закону України «Про відходи» з 1 січня 2018 року забороняється захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів.

За підсумками колегії з усіх  питань порядку денного дано відповідні доручення з урахуванням усіх пропозицій та доповнень членів колегії.