наверх ⇑

Звіт голови районної державної адміністрації про виконання Програми економічного і соціального розвитку Маньківського району та делегованих районною радою повноважень

Маньківська  районна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на підвідомчій території, а також відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» реалізує повноваження, делеговані  районною радою. На території району забезпечується виконання Конституції, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних  органів виконавчої влади.

Незважаючи на негативний вплив на економічну та політичну стабільність в країні через втручання зовнішнього агресора, проведення антитерористичної операції в східних регіонах України та інших чинників, у районі досягнуто ряд позитивних зрушень у реальному секторі економіки та розв`язанні соціальних проблем.

Слід наголосити, що виконання власних повноважень районної державної адміністрації і делегованих районною радою були спрямовані навсебічне задоволення прав і свобод громадян, їх матеріальних та духовних запитів, виконання програмних документів, у т.ч. Програми економічного і соціального розвитку  району на 2015 рік.

Основні напрями роботи райдержадміністрації ґрунтуються на принципах втілення в життя реформ, ініційованих Президентом України Петром Порошенком, їх практичної реалізації на місцях та виконання заходів Стратегії регіонального розвитку Черкаської області на період до 2020 року.

Багатопланова організаторська робота постійно знаходила своє відображення в розпорядженнях районної державної адміністрації. Актуальні питання розвитку району розглядались на засіданнях колегії районної державної адміністрації, на нарадах із залученням начальників управлінь і відділів, сільських та селищних  голів, депутатів районної ради, керівників підприємств, установ та представників громадських організацій району.

Упродовж 2015 року  проведено 12 засідань колегії районної державної адміністрації, де було розглянуто 39 питань, дієвість яких спрямовувалась на організацію виконання Програми економічного і соціального розвитку, наповнення та ефективне використання бюджету, соціального захисту населення, здійснення виконавчими комітетами  сільських та селищних рад  делегованих повноважень органів виконавчої влади. За результатами засідань колегій прийнято 25 протокольних доручень.

Актуальні питання територіальних громад розглядалися під час загальних зборів громади сіл за участю очільників району та керівників районних служб.

За 12 місяців 2015 року прийнято 284 розпорядження районної державної адміністрації (з основної діяльності), більша частина яких регулює виконання делегованих повноважень.

З початку року головою райдержадміністрації та його заступниками було розглянуто 76  письмових звернень і 33 - на особистих прийомах громадян. У письмових зверненнях громадян порушено 72 питання, із яких 39  вирішено позитивно, на 33 – надано роз’яснення. Із загальної кількості звернень на особистих прийомах  задоволено – 16 та на  17 звернень дано роз'яснення.

Всього конституційним правом на звернення скористалося 604 жителів району.

У 2015 році розпочато оптимізацію структури та кадрів райдержадміністрації, яку на сьогодні майже завершено. Для зручності надання послуг населенню району сектор з питань реєстрації Маньківського районного управління юстиції та відділ Держгеокадастру переведено у приміщення райдержадміністрації.

Для спрощення процедури отримання адміністративних послуг при Маньківській районній державній адміністрації працює Центр надання адміністративних послуг, який діє за принципом «Єдиного вікна». Центром надається 60 видів адміністративних послуг, з них 9 послуг дозвільного характеру. За 2015 рік до Центру надійшло 4556  звернень, надано 4521  адміністративних послуг. З 25 листопада минулого року через Центр забезпечено надання адміністративних послуг Державної міграційної служби.

З метою покращення роботи Центру оформлено інформаційну зону із стендами щодо його діяльності,проведено ремонт кабінету, облаштовано кнопку виклику для осіб з обмеженою рухливістю, побудовано пандус; придбано офісні меблі та облаштовано 6 робочих місць для надання адміністративних послуг громадянам суб’єктами надання адміністративних послуг.

У 2015 році у районі розпочав роботу Маньківський районний військовий комісаріат. Установу забезпечено приміщенням, в якому проведено ремонт за рахунок субвенцій сільських та селищних рад на суму 127,9 тис. грн.

У рамках районної програми інформаційного забезпечення населення району відновлено трансляцію у ефірі ТРК «Жасмин» районного телебачення, що дало змогу зосередити особливу увагу на розширенніінформаційного простору в сільській місцевості, висвітлювати основні події, які відбуваються у районі та інформацію про діяльність органів влади.

У 2015 році у районі забезпечено проведення чергових  виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних голів. У районі наявні на постійній основі 31 виборча дільниця. Своє виборче право із 23 101 виборця  реалізували 12733 громадян Маньківщини або 55,11% осіб, внесених до списку виборців.

Чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних голів 25 жовтня 2015 рокуу Маньківському районі відбулися на демократичній основі, організовано, без порушень та надзвичайних подій.

Економічний розвиток

У 2015 році в економіці району досягнуто позитивні тенденції в інвестиційній діяльності, приросту обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, вирішенні ряду соціальних питань.

Створення сприятливого інвестиційного клімату є одним із основних пріоритетів розвитку району. На території району діють 8 підприємств із залученням іноземних інвестицій. У розрахунку на одну особу обсяг прямих іноземних інвестицій є одним із кращих в області – 170,7 доларів США.

За підсумками 9 місяців 2015 року всього в економіку району залучено 95,4 млн. грн. інвестицій в основний капітал, що на 34,9 % більше показника відповідного періоду минулого року. Основну частину капіталовкладень (78,1%) становлять власні кошти підприємств та організацій.

Введено в експлуатацію 386 кв. м житла, що на 17% менше по відношенню до відповідного періоду минулого року.Індивідуальним забудовником збудовано 247 кв. м. житла.

Промисловість

За січень-листопад 2015 року обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) по району становив 42,8 млн. грн., що на 30,6 % менше рівня відповідного періоду минулого року, у розрахунку на одного жителя, значення показника становило 1139,2 грн. 

У 2015 році ДП «Іваньківський цукровий завод» не здійснював виробничої діяльності. Застаріле та енергоємне обладнання не дозволяє підприємству ефективно працювати у сучасних ринкових умовах. Впродовж року головою райдержадміністрації проведено неодноразові зустрічі з головою облдержадміністрації, керівництвом Державного агентства резерву України, керівництвом та колективом заводу з метою вирішення проблеми відновлення роботи підприємства, виплати заборгованості по оплаті праці працівникам та боргів до державного і місцевого бюджетів. Наразі триває пошук інвестора.

Актуальним питанням залишається відновлення роботи Іваньківського спиртового заводу.

Сільське господарство

У галузі сільського господарства району здійснюють діяльність 142 підприємства, з них 121 фермерське господарство.

У обробітку землекористувачів усіх форм власності знаходиться близько 63 тис. га сільськогосподарських угідь, з яких рілля складає 57,6 тис. га.

Валовий збір зернових і зернобобових культур у 2015 році по сільськогосподарських підприємствах становить 147,3 тис. тонн (на рівні 2014 року). Середня урожайність зернових і зернобобових культур –  56,95 ц/га,що менше показника 2014 року на1,02 ц/га.

Під урожай 2016 року сільськогосподарськими товаровиробниками району проведено посів озимих культур на площі 14,3 тис. га, посіяно на зерно: озимої пшениці – 9,8 тис. га, озимого ячменю 1,9 тис. га та 2,5 тис. га озимого ріпаку; проведено підготовку ґрунту на зяб на площі24,4тис. га.

У галузі тваринництва за січень-грудень 2015 року по сільськогосподарських підприємствах в порівнянні з відповідним періодом минулого року: виробництво  молока  збільшено на 23,5%; продуктивність  дійного  стада зросла на 12,1%; виробництво  м’яса зросло  на  10,5%,  в  т.ч. яловичини  зросло на 6,6%, свинини зменшилося на5%;поголів’я  великої рогатої худоби  зросло  на  10,6%, в  т.ч. корів – на 11,5%; чисельність свиней зменшилася на20,5%.

Найбільша  чисельність  худоби  на 100 га  сільськогосподарських  угідь утримується в СФГ  «Петровіт»  – 97 голів, тоді як по району – 18 голів.

У 2015 році власникам земельних часток (паїв) нараховано та виплачено орендної плати на суму 63,7 млн. грн., що в середньому по району становить 5,45% від нормативно грошової оцінки землі. У звітному році селяни отримали на 20,6 млн. грн. більше орендної плати у порівнянні з 2014 роком.

Наш район аграрний, тому соціальний та економічний розвиток територіальних громад напряму залежить від розвитку галузі сільськогосподарського виробництва. За результатами оцінки діяльності районних державних адміністрацій за показниками агропромислового розвитку за підсумками 2015 року Маньківський район займає 3 місце в області. У 2016 році в галузі тваринництва по напрямку розвитку молочного скотарства продовжують успішно реалізовуватися інвестиційні проекти:

ТОВ «Кищенці»– «Реконструкція з розширенням існуючої молочної ферми до 4421 голови для виробництва молока та вирощування телиць за межами с. Добра». Загальна вартість проекту більше 70 млн. грн., планове виробництво молока – 30 тис. тонн на рік.

ТОВ «Кищенці» розроблено ескізний  проект реконструкції комплексу по вирощуванню ремонтного молодняку ВРХ на 3 тис. голів, який розміщується в с. Кищенці. Початок робіт заплановано у 2016 році.

ТОВ «Кищенці» розробляється ескізний  проект на будівництво свиноферми в  с. Кути.

ТОВ «ДУКРА агро»с. Роги заплановано проведення реконструкції існуючих та розміщення нових об’єктів будівництва сільськогосподарського призначення для тваринництва та господарського двору в адміністративних межах Рогівської сільської ради. Першочергово це будівництво корівника з молочним блоком на 550 голів та приміщення для молодняка на 40 голів. Наразі розроблено та затверджено детальний план території на земельну ділянку, розробляється інша необхідна документація для початку робіт у 2016 році, запланована вартість капіталовкладень – більше 3 млн. євро.

СФГ «Пащенка»у планах на 2016 рік – будівництво та реконструкція існуючих приміщень по утриманню молодняка ВРХ та приміщення для сухостійних корів з родильним залом.

ТОВ «Дзензелівське» виготовляється проектно-кошторисна документація на будівництво свиноферми по утриманню 800 голів основного стада, попередня вартість проекту 960 тис. євро. Початок будівництва планується в 2016 році.

У 2014 році на базіКП «Буцький завод продтоварів»зареєструвалось нове підприємство ТОВ «Підприємство з іноземними інвестиціями «Буцький завод продтоварів», яким впродовж 2015 року проведено модернізацію виробничих потужностей та залучено більше 2 млн. грн. інвестицій, що дозволить розширити асортимент продукції та збільшити обсяги виробництва. Підприємством проведено капітальний ремонт олійні, складу та виробничих цехів, модернізацію млина (ремонтні роботи та встановлення іноземного обладнання), установлено нову лінію по виробництву макаронних виробів, сформовано лабораторію, проведено ремонт гуртожитку на 15 осіб для проживання працюючих. Кількість додаткових робочих місць – 8.

Підприємством ПП «Березень» в смт Маньківка проводиться реконструкцію існуючих будівель пилорами та будівництво цеху по переробці деревини (540 кв. м) та сушильних камер для сушіння деревини. Орієнтовний обсяг капіталовкладень більше 400 тис. грн. Кількість новостворених робочих місць до 50.

Реалізація усіх інвестиційних проектів сприятиме стабілізації економіки району та підвищенню рівня зайнятості населення.

 

Бюджет

За 2015 рік до загального фонду  місцевих бюджетів району надійшло власних та закріплених доходів у сумі 52,5 млн. грн., що становить 117,1% до уточнених  планових  показників (або на 7,7 млн. грн. більше).

Виконання планових показників доходної частини за січень-грудень  2015 року забезпечили всі  сільські ради.

Темп зростання доходів місцевих бюджетів району загального фонду (без трансфертів) до січня-грудня 2014 року (в умовах Бюджетного та Податкового кодексів 2015 року) становить 158,6% (3 місце в області, середньообласний –   141,8%).

Темп зростання доходів місцевих бюджетів  (загальний та спеціальний фонди  без трансфертів) до січня-грудня 2014 року (в умовах Бюджетного та Податкового кодексів 2015 року) становить 161,7% (3 місце в області, середньообласний – 141,9 %).

Темп зростання податку на доходи фізичних осіб до 2014 року (в умовах Бюджетного та Податкового кодексів 2015 року) становить 129,9% або на  5,1 млн.грн більше (середньообласний – 119,0%,  4 місце в області).

Виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів за  2015 року  до річних уточнених місцевими радами завдань становить 117,1% (14 місце в області, середньообласний – 115,2 %).   

У розрахунку на одиницю населення району надходження по податках та зборах до місцевих бюджетів за січень-грудень 2015 року становлять 2068,4 грн (9  місце в області, середньорайонний – 1934,1 грн).

Упродовж 2015 року за рахунок додаткового ресурсу з державного бюджету, власних ресурсів та заходів щодо оптимізації мережі та видатків забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати (в. т. ч. індексація та інші виплати) працівникам бюджетних установ і розрахунки за комунальні послуги та енергоносії. Заборгованість відсутня.

           

Малий та середній бізнес.

Станом на 01.01.2016 у районі зареєстровано 931 суб’єкт малого підприємництва, з них 744 фізичних осіб-підприємців. Збільшення частки  малого підприємництва в обсягах реалізації – головний стратегічний пріоритет, який  покладений в основу  розвитку підприємництва району.

Частка податкових надходжень до зведеного бюджету усіх рівнів від суб’єктів малого підприємництва за 2015 рік – 34,2%.

 

Ринок праці  та заробітна плата

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій Маньківського району у січні-вересні 2015 року становила  3695 осіб.

Середньомісячна заробітна плата за січень-вересень 2015 року становила 2787 грн., що на 19,7 % більше рівня відповідного періоду 2014 року, проте, на 421 грн. менше середньообласного показника.

У 2015 році у районному центрі  зайнятості було зареєстровано   1548 безробітних. За сприяння районної служби зайнятості працевлаштовано 986 осіб (рівень працевлаштування –  42,3 %).

Кількість безробітних, які проходили професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації у 2015 році, зросла на 0,3% та становила 294 особи. Рівень працевлаштування після навчання – 99,3%.

У 2015 році на матеріальне забезпечення та соціальні послуги використано 8,7 млн. грн., в т. ч. на виплату допомоги по безробіттю – 8,2 млн. грн.

Впродовж 2015 року на базі Маньківського районного центру зайнятості населення відбулось 23 семінари на тему «Ефективне ведення сільського господарства», в яких брали участь360 ос., 12 семінарів – «Від бізнес-ідеї до власної справи» в яких брали участь 140 ос., 12 семінарів – «Як розпочати свій бізнес», в яких брали участь 138 ос., 9 семінарів на тему «Зелений туризм», в яких брали участь 146 ос.

Безробітні, які виявили бажання відкрити власну справу, проходили навчання на відповідних курсах: «Підприємництво та бізнес-планування». У 2015 році 15 осіб отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю та зареєструвалися як суб’єкти підприємницької діяльності.

На особливому контролі знаходяться питання соціального захисту та сприяння працевлаштування демобілізованим військовослужбовцям.

Для підвищення поінформованості учасників АТО про послуги державної служби зайнятості у військовому комісаріаті розміщено інформаційні матеріали про послуги служби зайнятості. Досягнуто домовленості про оперативне інформування центру зайнятості щодо демобілізованих військових, які потребують сприяння в працевлаштуванні.

З початку проведення демобілізації до центру зайнятості звернулось   38 осіб з числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО. Всі вони отримали профорієнтаційні послуги, 3 осіб вже працевлаштовані (в т. ч. 1 особа  – шляхом отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю на відкриття власної справи), 7 особам забезпечено тимчасову зайнятість, 3 осіб направлені на професійне навчання.

У 2015 році 18 із числа внутрішньо переміщених осіб мали статус безробітного. Службою зайнятості забезпечено працевлаштування 5 осіб, професійне навчання – 2 осіб, залучено до громадських та інших робіт тимчасового характеру –  6 осіб.

Станом на 01.01.2016 року в центрі зайнятості перебувало на обліку 831 безробітний, з них 706 осіб отримували допомогу по безробіттю. Середній розмір допомоги по безробіттю по району – 1345,22 грн.

 

Соціальний захист

За 12 місяців 2015 року у районі призначено та профінансовано різних видівсоціальнихдопомог на суму більше 49 мільйонів гривень.    

На обліку в управлінні соцзахисту перебуває 349 інвалідів з дитинства та 106дітей-інвалідів до 18 років. З початку року даній категорії виплачено допомог на загальну суму 5,0 млн. грн, в т.ч. дітям-інвалідам – 1,7 млн. грн.

Субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено  на  суму 24,5 млн. грн, що у 30 разів більше ніж у 2014 році (799,1 тис. грн.).  На придбання твердого палива та скрапленого газу готівкою виділено 2,2 млн. грн., що майже у 4 рази більше ніж за 2014 рік. 

Станом на 01.01.2016 у районі на персоніфікованому обліку осіб, які мають право на пільги, перебуває 10542 особи.

За   2015 рік управління соціального захисту населення надано пільги на загальну суму 6,3 млн. грн., в тому числі на житлово-комунальні послуги – 4675,8 тис.грн, тверде паливо та скраплений газ – 682,6 тис.грн, пільговий проїзд – 694,5 тис.грн, забезпечення санаторно-курортним лікуванням – 53,9 тис.грн, користування телефоном – 139,1 тис. грн.

Упродовж звітного періоду  управлінням  соціального захисту населення  санаторно-курортними путівками, які надійшли з Департаменту соціального захисту населення Черкаської облдержадміністрації, забезпечено 27 інвалідів загального захворювання та з дитинства, 1 супровідну особу інваліда 1 групи загального захворювання та 6 ветеранів війни.  За рахунок коштів субвенції з державного бюджету придбано 11 санаторно-курортних путівок  для ветеранів війни  та 1 санаторно-курортну путівку для супровідної особи інваліда війни 1 групи.  За рахунок коштів місцевого бюджету (30,6 тис. грн.) видано путівки в санаторій 5 учасникам бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, та матері загиблого військовослужбовця.

З початку проведення антитерористичної операції до управління соціального захисту населення звернулось 214 сімей – переселенців з Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей. Згідно постанови КМУ від 01.10.2014 №505 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» за січень-грудень 2015 року призначено та виплачено допомогу 212 сім’ям на загальну суму 1,37 млн. грн.

 З початку проведення антитерористичної операції в східних регіонах України у районі виділено 35 земельних ділянок учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей.

Станом на 01.01.2016 на обліку управління Пенсійного фонду України в Маньківському районі перебуває 9548 пенсіонерів. Середній розмір пенсії по району становить  1404грн.

У районі нараховується 1420 жителів, які потребують соціального обслуговування, з них надано послуги 1276 особам. Поселено 4 інваліди у державні будинки-інтернати на постійне місце проживання та 10 одиноких людей у Буцьке стаціонарне відділення.        

Станом на 01.01.2016 обліковується 69 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування первинного обліку, з яких 63 дитини охоплені сімейними формами виховання.

На території району в 24 сім’ях опікунів виховується 36 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  15 з них  виховується в 2 дитячих будинках сімейного типу.  

Діти, які набули статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у 2015 році стовідсотково влаштовані в сімейні форми виховання.  

У Маньківськомурайоні паспортизовано 227 багатодітних сімей, в яких проживає 707дітей. Впродовж 2015 року видано 40 посвідчень батьків з багатодітної родинита 76посвідченьдитини.

Упродовж 2015 року сектором у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації подано 3 кандидатури на присвоєння почесного звання „Мати-героїня”, з яких дві жінки Маньківського району Указом Президента України від 21.08.2015 № 489/2015 були удостоєні почесного звання «Мати – героїня».

 

Пільгове кредитування населення на енергоощадні заходи.

Усього  у районі кредитами, що передбачають відшкодування частини тіла кредиту та відсоткової ставки по кредиту, на заходи з енергозбереження скористались 150 осіб на загальну суму 2,6 млн. грн.

Окрім відшкодування частини тіла кредиту з державного бюджету, згідно з договором між райдержадміністрацією та ТВБВ № 10023/0186 АТ «Ощадбанк» передбаченочасткову компенсацію відсоткової ставки за кредити з місцевого бюджету. У 2015 році Маньківською райдержадміністрацією були прийняті відповідні розпорядження та перераховано ПАТ «Державний ощадний банк України» кошти районного бюджету у сумі 18,5 тис. грн. на часткову компенсацію населенню відсоткової ставки за кредити, отримані у січні-листопаді 2015 року на енергозберігаючі заходи, для 145 осіб. Окрім того, на часткове відшкодування відсоткової ставки на умовах співфінансування (10% – обласний та 90% – районний бюджет) надійшла та розподілено позичальникам субвенцію з обласного бюджету.

 

 Розвиток освіти

У 2015 році в 19 загальноосвітніх навчальних закладах району навчалося 2603 учнів, у 22 дошкільних навчальних закладах дошкільною освітою охоплено 1042 дітей.

Бюджет галузі освіти за 2015 рік становив 44,2 млн. грн., що на 24% більше відповідно минулого року.

У загальноосвітніх школах на харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій витрачено кошти загального фонду в сумі 1190,0 тис. грн., також організоване безкоштовне гаряче харчування для дітей учасників АТО, яке профінансоване з бюджетів сільських рад в сумі 27,2 тис. грн.

Для забезпечення підвозу дітей на навчання у 2015 році за рахунок коштів місцевого бюджету придбано шкільний автобус Рута 25 «Школярик»                      (вартість – 627 тис.грн, в т. ч. 600 тис. грн – кошти районного бюджету, 20 тис. грн. – субвенція Молодецької сільської ради, 4 тис. грн. - субвенція Паланоцької сільської ради,  3 тис. грн. – спонсорські кошти).

За 2015 рік на покращення матеріально-технічної бази закладів освіти витрачено коштів спеціального фонду 3,7 млн. грн., в тому числі з бюджету розвитку – 706,0 тис. грн. Проведено капітальний ремонт частини даху в Дзензелівській ЗОШ І-ІІІ ст., в Нестерівській ЗОШ І-ІІІ ст. встановлено бетонний паркан, встановлено енергозберігаючі вікна у Крачківській, Вікторівській, Молодецькій, Іваньківській  загальноосвітніх школах, в Чорно-Камянській ЗОШ І-ІІІ ст. придбано обладнання на суму 81,7 тис. грн., також було придбано обладнання для кабінетів фізики в сумі 97,3 тис. грн. У Маньківській ЗОШ І-ІІІ ступеня № 1 за рахунок спонсорських коштів зроблено ремонт  актового залу.

У дошкільних навчальних закладах проведено капітальний ремонт харчоблоків  (ДНЗ «Лісова казка» с. Поташ, ДНЗ «Дзвіночок» смт Буки, ДНЗ «Веселка» с. Іваньки); проведено капітальний ремонт Іваньківського дошкільного навчального закладу «Веселка»;  капітальний ремонт туалетних кімнат у Буцькому ДНЗ «Дзвіночок», облаштовано теплу підлогу у їдальні Рогівського ДНЗ «Барвінок», встановлено котел у Подібнянському ДНЗ «Малятко»; придбано холодильник у ДНЗ «Струмочок» с. Молодецьке, морозильну камеру, холодильник та сучасне кухонне обладнання у ДНЗ «Веселка» с. Іваньки, замінено меблі  у Кищенецькому ДНЗ «Берізка», проведено заміну вікон, оновлено меблі інших дошкільних навчальних закладів.    

 

Розвиток охорони здоров’я.

Медичне забезпечення жителів району забезпечують: Маньківська центральна районна лікарня на 131 ліжко; Буцька дільнична лікарня на 10 ліжок; Іваньківська та Нестерівська лікарські амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 22 фельдшерсько-акушерські пункти.

Забезпеченість становить 50,3 ліжок на 10000 населення проти 51,7 ліжок у 2014 році. У стаціонарі проліковано 5615 хворих (на рівні 2014 року). Середня тривалість перебування хворого у стаціонарі – 9 днів.

За  2015 року народилось 242 дітей (проти 275 в 2014 році), померло – 504 осіб (проти 561 в 2014 році).

Флюорографічне обстеження проведено 585 особам у розрахунку на 1000 осіб дорослого населення (проти 562 в 2014). Проведено комплексний огляд ветеранів, учасників бойових дій та учасників війни шляхом виїзду бригади лікарів по селах. На денному стаціонарі при поліклініці проліковано 2154 хворих, в стаціонарах вдома – 3013 хворих, що на рівні 2014 року.

У 2015 році проводилась робота по впровадженню енергоефективних заходів та покращенню матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів району: у котельні Маньківської ЦРЛ встановлено твердопаливний котел з допоміжним котельним обладнанням загальною вартістю 198,0 тис. грн, проведено часткову заміну вікон на енергозберігаючі поліклінічного відділення (68,0 тис. грн. – кошти обласного бюджету), терапевтичного відділення (6 вікон на суму 14 тис. грн.), проведено поточний ремонт у клініко-діагностичній лабораторії центральної районної лікарні (20 тис. грн.), замінено вікна у фельдшерсько-акушерських пунктах с. Поташ, с. Дзензелівка та с. Чорна Кам’янка.

З метою забезпечення молодих спеціалістів житлом проведено реконструкцію приміщення колишнього гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок, використано 985,9 тис. грн., з яких 368,0 тис. грн. – кошти обласного та місцевого бюджетів, решта 617,9 тис. грн. профінансовано з Державного фонду регіонального розвитку.

За кошти районного бюджету придбано спеціалізований медичний автомобіль вартістю 184,9 тис. грн. для забезпечення надання ургентної допомоги населенню, транспортування хворих у заклади вищого рівня, обслуговування хворих на дому.

На кінець 2015 року в Маньківському районі проживало 27,8 тис. жителів, з них 18,2 тис. осіб – у сільській місцевості, 9,6 тис. осіб – міські поселення.

За 2015 рік у районі народилась 242 дітей, що на 33 дитини менше ніж за минулий рік померло за даний період 504 осіб, що на 57 особи менше в 2014 році. Народжуваність на 1000 населення становить 8,6; смертність – 18; природній приріст населення – 9,4.

 

Підвищенню соціальної активності громад району, додатковому залученню інвестиційних коштів та покращенню матеріальної бази закладів освіти та охорони здоров’я сприяє реалізація у районі третьої фази спільного проекту Європейського Союзу та Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». У рамках проекту три громади сіл Крачківка, Іваньки, Поташ обрали об’єктами по впровадженню мікропроектів загальноосвітні школи,  в с. Кути – фельдшерсько-акушерський пункт. У 2015 році завершено реалізацію двох проектів – с. Крачківка та                   с. Іваньки, на які всього залучено 551,5 тис. грн. ( в т. ч. 413,6 тис. грн – кошти міжнародного проекту, 90,1 тис. грн. – місцевих бюджетів та 47,8 тис. грн. –громадських організацій).

      

Розвиток галузі культури

Покращено матеріально-технічну базу закладів культури. У Іваньківський сільський будинок культури за рахунок коштів місцевого бюджету придбали підсилювальну апаратуру, Кищенецький сільський будинок культури – костюми та проведено ремонт фасаду, у Чорнокам’янський сільський будинок культури – апаратуру, комп’ютер та оргтехніку, проведено заміну вікон та дверей на металопластикові, капітальний ремонт приміщення бібліотеки, у Добрянському сільському будинку культури відновлено систему опалення, закуплено обладнання.

Працівники культури району брали активну участь в організації різних календарних свят та професійних дат. Щорічно проводиться засідання клубу ветеранів війни і праці «Журавка» присвячених Різдвяним святам, Дню Перемоги, 8 березня, День людей похилого віку. Активну участь беруть аматори в районних та обласних оглядах конкурсах, фестивалях.

З 21 по 26 липня 2015 року в Районному краєзнавчому музеї проводився традиційний фестиваль «Дзензелівські вечори класичної музики», в заході брали участь 19 виконавців з різних куточків України, відомі не лише в нашій державі, а й за кордоном.

 

Розвиток спорту

На Маньківщині функціонує дитячо-юнацька спортивна школа, в якій навчається 371 учень, діє Маньківський районний фізкультурно-оздоровчий спортивний клуб «Колос». Головними завданнями, які ставить перед собою райдержадміністрація, є залучення широких верств населення, особливо молоді, до занять фізичною культурою та спортом, створення умов для задоволення потреб кожного жителя району, зміцнення здоров’я, збереження та подальше удосконалення матеріально-спортивної бази, популяризації масових видів спорту серед населення.

На території Маньківського району проводилися турніри: з волейболу та футболу, присвячені Дню Молоді, Дню Незалежності України, кубок району з міні-футболу, шахів, спортивні змагання до Дня фізичної культури та спорту, Новорічний кубок з волейболу.

26 вересня на районному стадіоні проведений міжобласний Кубок Пам’яті з футболу серед ветеранів, в якому взяли участь команди Христинівського, Уманського та Маньківського районів Черкаської області.

Команда ветеранів має наступні результати: першість Черкаської області серед ветеранів – 4 місце; Міжобласний Кубок, що проходив у м. Гайворон – 3 місце; відкрита Першість Уманського району – 4 місце. У м. Христинівка та в   м. Лисянка команда ветеранів у Кубках Пам’яті ставала Переможцями турнірів.

Команда ветеранів 50 років і старші – лауреати Всеукраїнської першості ЦР ВФСТ «Колос» АПК України, що проходив з 04 по 08 грудня 2015 року в    м. Берегове Закарпатської області.

Команда з футболу, яка складена з футболістів сіл району, завоювала перше місце у відкритому Чемпіонаті Уманського району серед команд 1 ліги, в Кубку воїнів-афганців Ставищенщини – третє місце.

Команда групи 2000-2001 р.н. зайняла 1 місце у міжнародних змаганнях у м. Іллічівськ «Кубок Чорного моря».

Команди дитячо-юнацької спортивної школи є призерами Першості Черкаської області серед спортивних шкіл області.

У районі проведено  Спартакіаду школярів району по 11 видах спорту, змагання на призи клубу «Шкіряний м’яч» по чотирьох вікових групах серед юнаків та двох серед дівчат, де групи юнаків і дівчат 2002-2003 р.н. зайняли 3 місця.

Команда державних службовців району брала участь в обласній спартакіаді серед державних службовців, в активі якої золото з шахів.

В 2015  році з районного бюджету було виділено 385 тис. грн. на фінансування спортивної школи,  Маньківського спортивного клубу «Колос», з яких 20 тис. грн. використано для спортивних заходів та навчально-тренувальної роботи.

 

Розвиток малої гідроенергетики

19 листoпада 2015 рoку в сeлi Юрпiль Манькiвського району на рiчцi Гiрський Тiкич ТОВ «Гiдрoрeсурс-К» ввeдeно в дiю вiдновлeну малу гiдроeлeктростанцiю.

У районі це перша мала  ГEС, яка вiдновлeна спeцiалiстами компанiї «Гiдрорeсурс-К» і на цьому спiвпраця з органiзацiєю нe завeршується,  аджe компанiя завжди знайдe пiдтримку житeлiв та кeрiвництва у прагнeннi до створeння потужної eнeргосистeми району, а вироблeнi кiловати eлeктроeнeргiї Юрпiльської ГEС поповнюватимуть єдину eнeргeтичну систeму нeзалeжної України. Висoта дамби у Юрполі пoнад 7 мeтрiв. Юрпiльська ГEС будe пoки щo найпoтужнiшoю з дiючих на р. Гiрський Тiкич. Вoна вирoблятимe 550 кВт eлeктрoeнeргiї за гoдину рoбoти. Вартість будівельних робіт 4,8 млн. грн. У звітному рoцi булo oтриманo рoзширeну лiцeнзiю на прoдаж eлeктрoeнeргiї, закiнчeнo рoбoти iз благoустрoю тeритoрiї, рoзпoчатo вирoбництвo та прoдаж eлeктрoeнeргiї на ринoк пo зeлeнoму тарифу. Щe бiльшi надiї пoкладаються на oдну з найдавнiших на Чeркащинi гiдрoeлeктрoстанцiй — Буцьку, відновлення якої планується розпочати у 2016 році. Всьoгo ж на Гiрськoму Тiкичi в Тальнiвськoму, Манькiвськoму i Жашкiвськoму райoнах мають працювати шiсть вiднoвлeних ГEС.      

 

Інфраструктура

Значна увага у районі приділяється благоустрою населених пунктів.

З початку року відновлено 82,5 км  мережі вуличного освітлення, замінено 935 світлоточок.Для виконання робіт залучено 703 тис. грн., а самe: 293,6 тис.грн. –з місцевого бюджету; 104,0 тис.грн. –спонсорські кошти та кошти населення, за рахунок соціальних угод –89, 2 тис.грн.

На будівництво, ремонт та утримання доріг комунальної власності району у 2015 році затверджено видатки на суму 3,7 млн. грн., з них було використано 3,1 в т. ч. 683,3 тис. грн  за рахунок коштів акцизного податку. Всього за рахунок бюджетних коштів відремонтовано більше 10 тис. кв. м. доріг комунальної власності.

Окрім того, у 2015 році освоєно більше 1,2 млн. грн. залучених коштів та відремонтовано близько 4 тис. кв. м. доріг. За рахунок спонсорських коштів проведено ремонт доріг у с. Добра, с. Кищенці, с. Кути, с. Дзензелівка, с.Подібна,                с. Роги. Основну частину коштів виділили сільськогосподарські підприємства: ТОВ «Кищенці», ТОВ «ДукраАгро» та  СФГ «Шевченко».

У 2015 році філією «Маньківський райавтодор» на роботи по експлуатаційному утриманнютериторіальних доріг, що перебувають на балансі Служби автомобільних доріг, використано 1,86 млн. грн. коштів державного бюджету. 

За рахунок коштів районного бюджету, виділених відповідно до місцевих програм, забезпечено створення резервного запасу пально-мастильних матеріалів у обсязі 1205л. дизельного палива, з якого паливо за потреби виділяється філії «Маньківський райавтодор» на зимове утримання автомобільних доріг загального користування. У січні 2016 року надано 700 л. дизельного палива на проведення розчистки автомобільних доріг загального користування від снігу.

У 2015 році вирішено питання відновлення транспортного сполучення сіл з районним центром.  Райдержадміністрацією проведено конкурс з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Маньківського району по маршрутах: Маньківка-Кривець, Маньківка-Кищенці, Маньківка-Роги, Маньківка-Дзензелівка. Відновлено вечірній рейс маршруту Маньківка-Поташ для підвозу пасажирів від залізничного вокзалу до районного центру (щоп’ятниці).

Пасажирські перевезення в межах району забезпечує перевізник  ПП «Северин».

На розвиток соціальної інфраструктури району у 2015 році була надана допомога з Фонду Народного депутата України Валентина Ничипоренка на загальну суму більше 770 тис. грн. Кошти були спрямовані на ремонти приміщень, закупівлю обладнання, меблів та іграшок для дошкільних навчальних закладів; ремонти, заміну вікон та закупівлю ліківдля ФАПів, матеріальну допомогу на лікування хворих, відновлення освітлення вулиць району та інші заходи.

Попри позитивні результати роботи в певних напрямках, залишається ще багато проблем, які ми маємо вирішувати спільно, тому закликаю всіх до співпраці.  

Сподіваюся, що проблемні питання  будуть врегульовані, і це дасть нам можливість динамічніше розвиватися і сповна використати внутрішні резерви в інтересах жителів району. Ці резерви у нас є, і вони враховані при розробці проекту Програми економічного і соціального розвитку району на 2016 рік.