наверх ⇑

Оголошення конкурсу на зайняття посади директора КНП

ЗАТВЕРДЖЕНО
протокол засідання конкурсної комісії
з проведення конкурсу на зайняття посади
директора комунального некомерційного
підприємства "Маньківський центр
первинної медико-санітарної допомоги"
Маньківської районної ради Черкаської області
від 21липня  2020  року № 1

 

ОГОЛОШЕННЯ
 

Маньківська районна державна адміністрація, відповідно до частини дев’ятої статті 16 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров’я", постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунальногозакладу охорони здоров’я" (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094), наказу Міністерства охорони здоров'я України від 31.10.2018 № 1977 "Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров’я", розпорядження  Маньківської районної державної адміністрації від 17.07.2020 № 127 "Про конкурсну комісію для проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства "Маньківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Маньківської районної ради Черкаської області", розпорядження районної державної адміністрації від 03.07.2020 № 111 "Про конкурс на посаду директора комунального некомерційного підприємства "Маньківський центр первинної медико-санітарної допомоги", оголошує конкурс на посаду директора комунального некомерційного підприємства "Маньківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Маньківської районної ради Черкаської області.

ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ:

1) повне найменування: комунальне некомерційне підприємство "Маньківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Маньківської районної ради Черкаської області;

2) місцезнаходження та юридична адреса: 20100, Черкаська область, Маньківський район, смт Маньківка, вул. Павлова, 16.

Комунальне некомерційне підприємство "Маньківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Маньківської районної ради Черкаської області – підприємство  входить до структури закладів охорони здоров’я, основною метою якого є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території району, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.      

Дохідна та витратна частина бюджетних призначень комунального некомерційного підприємства "Маньківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Маньківської районної ради Черкаської області на 2020 рік очікується в розмірі 15 244,7 тис грн., з них планується отримати кошти від Національної служби здоров’я України в сумі 11 160, тис. грн. Із загальної суми витрат видатки на оплату праці з нарахуваннями – 10190,3 тис грн, на комунальні послуги та енергоносії – 692, 7 тис. грн, на медикаменти та перев’язувальні матеріали –  512,0 тис. грн, на дитяче харчування – 4,0 тис. грн.

                                                С Т Р У К Т У Р А
комунального некомерційного підприємства
«Маньківський центр первинної медико-санітарної допомоги»
 Маньківської районної ради Черкаської області 
Адміністративно-управлінський та
допоміжний персонал (20,0 штатних одиниць).
Лікувально-профілактичні підрозділи:
    амбулаторії загальної практики сімейної медицини (45 штатних одиниць),
    фельдшерсько-акушерські пункти (23 штатних одиниць),
    фельдшерські пункти (10,5 штатних одиниць)

С Т А Т У Т
комунального некомерційного підприємства
«Маньківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Маньківської районної ради Черкаської області

1. Загальні положення

1.1. Комунальне некомерційне підприємство «Маньківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Маньківської районної ради Черкаської області (далі - Підприємство) є закладом охорони здоров'я - комунальним некомерційним підприємством, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення Маньківського району, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

1.2. Підприємство створено за рішенням Маньківської районної ради Черкаської області (надалі - Засновник) від 28 листопада 2017 року № 21-22/VII відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.3. Підприємство проходить державну реєстрацію, акредитацію та отримує ліцензію на здійснення медичної практики відповідно до чинного законодавства України.

1.4. Засновником Підприємства є Маньківська районна рада. Органом управління Підприємства є Маньківська районна державна адміністрація. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику та органу управління.

1.5. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.6. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов'язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями районної ради, районної державної адміністрації та цим Статутом.

2. Найменування та місцезнаходження
2.1. Найменування:

2.1.1. Повне найменування Підприємства - КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Маньківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Маньківської районної ради Черкаської області.

2.1.2. Скорочене найменування Підприємства: - КНП «Маньківський ЦПМСД».  

2.2. Місцезнаходження Підприємства: 20100, Черкаська область, Маньківський район, смт Маньківка, вул. Павлова, 16.

3. Мета та предмет діяльності

3.1. Основною метою створення Підприємства є надання первинної  медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території району, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

3.2.1. Медична практика з надання первинної медичної допомоги населенню;

3.2.2. Організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, у тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

3.2.3. Проведення профілактичних щеплень;

3.2.4. Забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної  допомоги у визначеному законодавством порядку;

3.2.5. Планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

3.2.6. Консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

3.2.7. Взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

3.2.8. Організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

3.2.9. Забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

3.2.10. Упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

3.2.11. Організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;

3.2.12. Проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

3.2.13. Направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;

3.2.14. Участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

3.2.15. Участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

3.2.16. Участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку, визначеному відповідними програмами та законодавством;

3.2.17. Участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у районі та шляхів їх вирішення;

3.2.18. Надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги району, об’єднаним територіальним громадам;

3.2.19. Визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

3.2.20. Моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

3.2.21. Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

3.2.22. Медична практика;

3.2.23. Зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

3.2.24. Залучення кваліфікованих медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, у тому числі лікарів, що працюють як фізичні особи-підприємці, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

3.2.25. Закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

3.2.26. Координація діяльності лікарів із надання первинної медико-санітарної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальними службами, та правоохоронними органами;

3.2.27. Надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

3.2.28. Надання будь-яких послуг інших суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на території району;

3.2.29. Інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

3.3. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

4. Правовий статус

4.1. Підприємство є юридичною особою.

4.2. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

4.3. Підприємство користується переданим йому в оперативне управління комунальним майном, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району(районна комунальна власність).

4.4. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником, самостійно організовує роботи, послуги і реалізує їх за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

4.5. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.6. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.7. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, за коштами спеціального фонду,  круглу печатку зі своїм найменуванням, кодом Підприємства, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.8. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.9. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує штатний розпис.

4.10. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

4.11. Підприємство не може жодним чином розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частину серед засновників (учасників), членів Підприємства, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

4.12. Не вважається розподілом доходів Підприємства в розумінні п. 4.11 Статуту, використання Підприємством власних доходів виключно для фінансування видатків на утримання цієї неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

5. Майно та фінансування

5.1. Майно Підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району (районною комунальною власністю) і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

5.2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.
5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

5.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;

5.3.2. Кошти місцевих бюджетів (обласного, районного, сільських, селищних та об’єднаних територіальних громад);

5.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти та інше майно, отримані від наданих послуг, реалізації робіт; від здачі в оренду (зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; інше майно та кошти не заборонені чинним законодавством;

5.3.4. Цільові кошти;

5.3.5. Кредити банків;

5.3.6. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;

5.3.7. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку району, місцевих програм розвитку медичної галузі;

5.3.8. Майно та кошти отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;

5.3.9. Інші джерела, не заборонені законодавством.

5.4. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.5. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.

5.6. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичним та фізичним особам відповідно до чинного законодавства України та рішень районної ради.

5.7. Підприємство отримує кошти, що надходять з Національної служби здоров’я України, місцевих бюджетів, бюджетів ОТГ та інших джерел не заборонених чинним законодавством України.

5.8. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.

5.9. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного законодавства України.

5.10. Підприємство відповідає  за своїми зобов’язаннями лише коштами, що перебувають у його розпорядженні. У разі недостатності коштів Засновник несе повну субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями Підприємства в установленому законодавством порядку.

6. Права та обов’язки Підприємства

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань;

6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрями свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення;

6.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства;

6.1.4. Самостійно визначати напрями використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України;

6.1.5. За погодженням із Засновником здійснювати будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку. Поточний ремонт основних фондів здійснювати самостійно;

6.1.6. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку;

6.1.7. Співпрацювати з іншими центрами та лікувально-профілактичними закладами вторинного та третинного рівнів, науковими установами;

6.1.8. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я на їх запит;

6.1.9. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до чинного законодавства України за погодженням із Засновником;

6.1.10. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

6.2. Обов’язки Підприємства:

6.2.1. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування працівників;

6.2.2. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з чинним законодавством;

6.2.3. Керується у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом;

6.2.4. Планує свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я (зі свого напряму) у районі;

6.2.5. Забезпечує своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України;

6.2.6. Розробляє та реалізує кадрову політику, контролює підвищення кваліфікації працівників;

6.2.7. Акумулює власні надходження та витрачає їх в інтересах Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

7. Управління підприємством та громадський контроль за його діяльністю

7.1. Управління Підприємством здійснює Засновник та Маньківська районна державна адміністрація.

7.2. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює директор Підприємства, який призначається на посаду Засновником відповідно до чинного законодавства. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

Спостережна рада Підприємства (у разі її утворення) здійснює ефективний громадський контролю за діяльністю Підприємства та реального забезпечення права членів територіальної громади на участь в управлінні об’єктами комунальної власності. Порядок утворення Спостережної ради, організація діяльності та ліквідації Спостережної ради, порядок призначення членів Спостережної ради затверджується рішенням Засновника.

7.3. Засновник:

7.3.1. Визначає головні напрями діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання;

7.3.2. Затверджує статут Підприємства та зміни до нього;

7.3.3. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання;

7.3.4. Укладає і розриває контракт з директором Підприємства та здійснює контроль за його виконанням;

7.3.5. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави;

7.3.6. Погоджує створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Підприємства (надалі - Філії). Такі Філії діють відповідно до положення про них, погодженого із Засновником  та затвердженого наказом директора Підприємства;

7.3.7. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління;

7.3.8. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.

7.4. Районна державна адміністрація укладає з Підприємством договори про надання медичного обслуговування за рахунок коштів місцевих  бюджетів.

7.5. Директор Підприємства:

7.5.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності, та/або делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в Державному казначействі України та установах банків поточні та інші рахунки;

7.5.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника;

7.5.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню, згідно з вимогами нормативно-правових актів медичної допомоги;

7.5.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість робіт і  послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної власності територіальних громад і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів;

7.5.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна;

7.5.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства;

7.5.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації;

7.5.8. У строки і в порядку, встановлені законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких є обов’язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

7.5.9. Подає на вимогу Засновника квартальну, річну фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щороку  до 01 лютого надає Засновнику бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, за запитом Засновника надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду;

7.5.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим штатним розписом;

7.5.11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України;

7.5.12. Призначає на посади та звільняє з посад своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства, керівників структурних підрозділів, інших працівників;

7.5.13. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;

7.5.14. Уживає заходи до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

7.5.15. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з його вини в порядку, визначеному законодавством;

7.5.16. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;

порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.

7.5.17. За погодженням із Засновником та відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна;

7.5.18. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції директора Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом, укладеним між Засновником і директором Підприємства.

7.6. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

7.7. У разі відсутності директора Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник директора чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.

7.8. При Підприємстві можуть утворюватися опікунські ради, до складу яких (за їхньою згодою) можуть включатися благодійники, представники громадськості та громадських об’єднань, благодійних, релігійних організацій, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, волонтери та інші. Рішення про створення опікунської ради та положення про неї затверджуються наказом директора Підприємства.

8. Організаційна структура підприємства

8.1. Структура Підприємства включає:

8.1.1. Адміністративно-управлінський відділ.

8.1.2. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі.

8.1.3. Лікувально-профілактичні підрозділи (амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти, медичні пункти та пункти здоров’я).

8.2. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються директором Підприємства.

8.3. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються директором.

8.4. Штатну чисельність Підприємства директор визначає на власний розсуд на підставі фінансового плану Підприємства, погодженого в установленому законодавством та цим Статутом порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги населенню та гідної оплати праці працівників.

9. Повноваження трудового коллективу

9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють (у разі утворення) у трудовому колективі, Спостережну раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.
Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.

Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

9.3. До складу керівних органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися директор Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору надається директору Підприємства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Засновником.

9.8. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

9.9. Працівники Підприємства здійснюють свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій відповідно до чинного законодавства.

10. Контроль та перевірка діяльності

10.1. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та чинному законодавству.

11. Припинення діяльності

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Засновника, а  у випадках, передбачених законодавством України, - за рішенням суду.

11.2. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ДИРЕКТОРА

комунального некомерційного підприємства «Маньківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Маньківської районної ради Черкаської області
1) посадовий оклад в розмірі 18892 грн.

Розмір посадового окладу протягом дії Контракту може бути переглянутий у випадках введення в дію інших законодавчих актів про оплату праці;

     2) надбавка за інтенсивність праці та особливий характер роботи у розмірі 50 % до посадового окладу;

     3) інші доплати та надбавки, передбачені чинним законодавством України.
Крім того, директору можуть виплачуватися:

1) премія у межах фонду оплати праці відповідно до рішення районної ради;

2) матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу раз на рік.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА:

Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань "Управління та адміністрування"  або "Публічне управління та адміністрування" або "Право" або "Соціальні та поведінкові науки" або "Гуманітарні науки" або "Охорона здоров’я"  та спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров'я".

Стаж роботи - не менше 5-ти років стажу за основною спеціалістю або одного року на керівних посадах.

ОСОБИ, ЯКІ БАЖАЮТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ПОДАЮТЬ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів
для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 постанови Кабінету
Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України "Про запобігання корупції" вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з додатком 4 постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції").

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

     план реформування закладу протягом одного року;

     заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

    пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

    пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Зазначені документи надаються особисто в Маньківську районну державну адміністрацію:

вул. Соборна, 14, смт Маньківка, індекс 20100, контактний телефон 6-15-72.

 

 ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ ПРЕТЕНДЕНТ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ У РАЗІ:

    неподання ним необхідних документів;

    його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

    наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленному законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

    наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.


СТРОК ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

Прийом документів здійснюється протягом 25-ти календарних днів з моменту розміщення оголошення про конкурс на офіційному сайті Маньківської районної державної адміністрації з  21.07.2020 року до 14.08.2020 включно.

Конкурс на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства "Маньківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Маньківської районної ради Черкаської області буде проводитись 18.08.2020 року о 10 год. 00 хв., у приміщенні Маньківської районної державної адміністрації, розташованого за адресою: смт  Маньківка, вул. Соборна, 14.

Результати оголошеного конкурсу будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Маньківської районної державної адміністрації протягом трьох робочих днів з дати його завершення.

 

Голова конкурсної комісії з проведення
конкурсу на зайняття посади директора
комунального некомерційного підприємства
"Маньківський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Маньківської районної ради Черкаської області                                    

                                                                                                                           Олег ФІЛІПЧАК