наверх ⇑

ОГОЛОШЕННЯ про конкурс з перевезення пасажирів

Маньківська районна державна адміністрація оголошує відкритий конкурс з перевезення пасажирів  на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Маньківського району

ПЕРЕЛІК об'єктів конкурсу з перевезенняпасажирів  на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Маньківського району

Основні умови конкурсу та перевезення пасажирів:

Умови конкурсу визначають умови перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Маньківського  району, розроблено відповідно до Законів України «Про автомобільний транспорт», Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176, зі змінами та доповненнями, Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081, зі змінами та доповненнями (далі – Порядок проведення конкурсу), Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 12.04.2007 № 285, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.05.2007 за № 499/13766, зі змінами та доповненнями,  які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об’єкті конкурсу:

 1. Виконання вимог законодавчих і нормативно-правових актів України  у сфері перевезення пасажирів.

 2. Ці Умови є обов'язковими для членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Маньківського району, та перевізників-претендентів.

 3. Організатором проведення конкурсу про організацію перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Маньківського  району, є Маньківська районна державна адміністрація (далі – Організатор).

 4. Об’єктом конкурсу є перелік маршрутів (рейсів), які затверджені Організатором ( додається).

 5. Структура парку автобусів, що працюватимуть на приміських автобусних маршрутахзагального користування, має відповідати таким  критеріям:

 1) для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на внутрішньорайоннихавтобусних маршрутах, згідно з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 12.04.2007 № 285, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.05.2007 за № 499/13766, зі змінами та доповненнями клас автобусів на приміських маршрутах - А,В,І,ІІ,ІІІ;

 2) мати в наявності резерв автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу та який повинен відповідати нормативу, згідно Постанови Кабінету міністрів України від 21 травня 2009 року № 525;

 3) організовувати підвищення кваліфікації керівника і спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана з наданням послуг з перевезення, забезпечувати проходження особами, відповідальними за технічний стан автотранспортних засобів, охорону праці та пожежну безпеку, а також особами, відповідальними за проведення медичних оглядів водіїв, навчання та (або) підвищення кваліфікації відповідно до вимог Порядку перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 05.08.2008 N974, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.09.2008 за N794/15485;

4) забезпечення утримання у належному технічному і санітарному стані рухомого складу та зберігання транспортних засобів згідно з вимогами законодавства, здійснення контролю за технічним станом транспортних засобів перед виїздом на маршрут, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

5) забезпечення проведення медичного контролю стану здоров’я водіїв; організувати проведення періодичного навчання водіїв методам надання першої медичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод;     

 6) забезпечувати умови праці та відпочинку водіїв згідно з вимогами законодавства України, забезпечити трудові відносини з водієм відповідно до вимог Кодексу законів України про працю;

7) забезпечувати проведення стажування та інструктажу водіїв у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту; забезпечувати безпеку дорожнього руху;

8)  забезпечувати водія   автотранспортного   засобу      необхідними документами для виконання робіт з надання послуг з перевезення та дотримання виконання покладених на нього обов'язків, передбачених законодавством України;

9) надання соціально значущих послуг автомобільного транспорту (перевезення пільгових категорій громадян; перевезення пасажирів у звичайному режимі руху за тарифами, встановленими згідно з чинним законодавством);

10) здійснення обов'язкового особистого страхування пасажирів від нещасних випадків та багажу на транспорті згідно із законодавством;

11) використання для перевезення пасажирів автобусів, двигуни яких відповідають діючим державним стандартам з екологічної безпеки.

6. Визначення місцями зупинки автобусів  автостанцій, а в разі їх відсутності – місць розташування автопавільйонів з відповідною інформацією про рух автобусів.

7. Забезпечення регулярності руху не менше 98 відсотків від затвердженого розкладу руху.

8. Можливість надання допоміжних послуг, пов’язаних з перевезенням.

9. Забезпечення роботи на об’єкті конкурсу, який включає приміський автобусний маршрут загального користування транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

10. Використання на приміських автобусних маршрутах загального користування автобусів, які є власністю, співвласністю перевізника або взяті в лізинг.

11.Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про перевезення пасажирів від трьох до п'яти років, у разі відсутності в нього автотранспортних засобів, що відповідають Умовам – на 1 рік.

12. До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які визначені в пункті 12 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, згідно з постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081.

Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об’єкт конкурсу окремо заяву за формою, визначеною згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року  № 1081, і такі документи:

- нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);

- перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (із відміткою «з місцем водія/без місця водія»), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу;

- копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;

- копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

- копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);

- перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;

- анкету відповідно до пункту 32 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року  № 1081;

- копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за останні повні два квартали.

Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах):

Конверт (пакет) з позначкою № 1 – містить документи для участі в конкурсі;

Конверт (пакет) з позначкою № 2 – містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент.

У разі подання перевізником-претендентом документів для участі в кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах №1 і 2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.

Перевізники-претенденти можуть використовувати бланки заяви та анкети, що затверджені Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081, зі змінами та доповненнями.

Плата за участь у конкурсі не вноситься.Натомість, перевізникам учасникам конкуру необхідно подати до конверту з позначкою № 1, який містить документи для участі у конкурсі, довідки довільної форми з інформацією про те, що перевізником-претендентом (вказати найменування перевізника) не вносилась плата за участь у конкурсі у зв`язку з відсутністю такої вимоги у відповідному оголошенні про проведення конкурсу.

Всі особи, які представляють інтереси перевізника-претендента на конкурсі (окрім керівника) повинні мати з собою довіреність, надану перевізником-претендентом.

Документи на конкурс приймаються відділом економічного розвитку і торгівлі Маньківської райдержадміністрації з дня оголошення до 15.00 год. 12 грудня 2014 року, за адресою: 20100, смт. Маньківка, вул.Леніна, 14, кім. 38,щоденно (крім суботи та неділі) з 8-00 год. до 17-00 год., обідня перерва з 13-00 год. до 14-00 год.

Бланк заяви на участь у конкурсі можна отримати за вищезазначеною адресою райдержадміністрації.

Засідання конкурсного комітету відбудеться 29 грудня 2014 року о       10 год. 00 хв.  за адресою: смт. Маньківка, вул.Леніна,14, зал засідань райдержадміністрації, кім.40

 

Телефони для довідок з питань проведення конкурсів:

(04748) 6-19-51 

 

                                             Маньківська районна державна адміністрація