наверх ⇑

Районна серпнева конференція вкотре зібрала педагогів Маньківщини

 

   Щорічно останні серпневі дні для кожного педагога ознаменовані неповторним передчуттям початку нового навчального року. Тож щорічна районна педагогічна конференція збирає вчителів. Заряджає їх позитивними емоціями та спонукає для підкорення нових освітніх вершин. Не став винятком і цей рік.   Тому 30 серпня 2017 року в сесійній залі Маньківської районної ради зібралися керівники закладів освіти, голови профкомів, працівники відділу освіти Маньківської РДА, районного методичного кабінету.

       Начальник відділу освіти Безверхий Юрій Миколайович детально проаналізував підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та           позашкільної освіти  в 2016/2017 навчальному році та накреслив пріоритетні завдання розвитку освітньої галузі на 2017/2018 навчальний рік. Зокрема зазначив, що минулий навчальний рік характеризувався напруженою роботою освітян району, яка була націлена на створення умов рівного доступу до здобуття якісної освіти в навчальних закладах району, проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

        Доступність до якісної освіти починається з дошкільної ланки, бо саме вона є базисом системного розвитку дитини, фундаментом творення якісно нового освітнього простору.

       Збережено мережу дошкільних навчальних закладів, їх функціонує 22, в яких функціонує 56 груп.

       Щодо охоплення дітей дошкільною освітою віком від  3 до 6(7) років, цей показник  становить 99,5% (при обласному 97%). Всього у ДНЗ виховувалося 1022 дошкільнят. Передбачено обов’язковість дошкільної освіти дітей п’ятирічного віку. У 2016 – 2017 навчальному році їх було 260 осіб (100%).

       У всіх закладах створено сприятливі умови для перебування, виховання і розвитку дітей шляхом осучаснення матеріально – технічного обладнання закладів. Належна увага приділена створенню в групових осередках предметно-ігрового середовища, яке б задовольняло потреби вихованців та відповідало вимогам Базового компоненту дошкільної освіти, програм: «Дитина» та «Впевнений старт».

       На етапі інтеграції України в європейський простір важливим є спрямування освіти на розвиток інтелектуального потенціалу держави, економіки, науки і культури. У зв’язку із цим назріла потреба модернізації освітньої галузі, вирівнювання освітнього потенціалу регіону, забезпечення рівного доступу до якісної освіти. 

       У 2017-2018 навчальному році навчатимуть і виховуватимуть дітей 490 педагогічних працівників: у ЗНЗ – 416, у ДНЗ – 74. Серед 416 педагогічних працівників 35 – педагоги зі стажем роботи до 3-х років, 60 - від 3 до10 років, 78 - від 10 до 20 років, 27 – пенсіонери.

       У розрізі кваліфікаційних категорій:

-123  спеціаліст вищої категорії;

-9 учителів-методистів;

-42 старші вчителі.

       У новому навчальному році є потреба у вчителях початкової ланки, іноземної мови, математики.

       Реформування   початкової   освіти  -   перший   крок   у   рамках   впровадження    нової   української    школи,   без   успіху   якої  неможливі    щасливе  життя   молодих   громадян   України   у   XXІ   столітті,   зміцнення    демократичних цінностей, соціально-культурний, політичний та    економічний   розвиток    Української  держави. Від    початкової   освіти    передусім   залежить,   наскільки   молоді  українці   віритимуть  у  себе,   свій    потенціал   і    свою   спроможність   змінювати  Україну.

     Державний   стандарт  початкової    освіти,   який   набуде   чинності   1   вересня   2018   року,    покликаний   змінити   сутність   української  освіти.  Проектом   передбачено   впровадження   нового   змісту,   який    ґрунтується    на  формуванні компетентностей, необхідних   для    успішної   самореалізації   в   суспільстві.

       Апробація   Державного   стандарту   початкової   освіти     здійснюватиметься   на   базі   100-та   пілотних   шкіл   України   (по  4   у  кожній   області)       протягом    2017-2018   навчального   року .

     На   основі   стандарту    МОН   має   розробити   і    затвердити  Типові  навчальні    плани   і    Модельні   навчальні   програми   предметів   або  курсів.    А    також  -   організувати   ЗНЗ   навчально-методичними   комплектами.

       У 2017 році навчальні програми з предметів для 5-9 класів модернізовано згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, затвердженим у 2011 році та з метою наскрізного впровадження механізму реалізації завдань компетентнісного підходу в навчанні предметів в контексті положень «Нової української школи».

       У зв’язку з цим  розроблено новий формат пояснювальної записки до програм, де визначено ієрархію цілей навчання, зазначено мету базової середньої освіти, уточнено предметну мету. Відповідно до поставлених цілей навчання предметів і стратегій модернізації освіти в Україні конкретизовано завдання навчальних предметів.

У 2016/2017 навчальному році в районі функціонувало 19 загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчалося 2570 дітей шкільного віку, зокрема: загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів – 13, загальноосвітні школи І-ІІ ступенів – 5, загальноосвітні школи І ступенів – 1.

       Здобули повну загальну середню освіту-156 учнів, з них 3 нагороджено золотими медалями, 1- срібною. 241 учень здобули базову середню освіту, 4 з них отримали  свідоцтва з відзнакою.  01.09.2017 всього в школах буде навчатися  2520 дітей, в тому числі 257 першокласників.(на 13 дітей більше).

       У навчальних закладах І-ІІІ ступенів профільним навчанням охоплено 7 навчальних закладів із 13 (173 учнів): 10 клас – 94 учнів, 11 клас – 79. Значною складовою у виборі профілю навчання є організація допрофільного навчання  у 8-9 класах шляхом поглибленого вивчення окремих предметів.

Оптимізація мережі шкіл у сільській місцевості вимагає організації підвезення учнів до місць навчання і додому, оскільки понад 13 відсотків учнів проживають за межею пішохідної доступності. Для здійснення перевезень  організовано 13 маршрутів із 16 населених пунктів. Протягом року підвозилось 357 учнів, що складає 93,2 % від загальної кількості учнів.

      Одним із пріоритетних напрямів освіти є турбота про обдаровану та талановиту молодь, її творчий, інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток. У районному етапі Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад взяли участь 490  учнів, з них 112  вибороли призові місця. В обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь 35 учнів, із них переможцями стали 7. У ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії брав участь один учень, який посіли І призове місце.

      У обласному етапі Всеукраїнського конкурсі-захисті МАН стали учасниками 5 учнів, перемогу здобула учениця Буцької ЗОШ І-ІІІ ступенів Варич Дарина (ІІІ місце).

       Упровадження ЗНО в освітню систему держави дає змогу реалізувати принцип «рівний доступ до якісної освіти». Незалежне тестування дає можливість побачити якість знань випускників, результати навчальної діяльності кожної школи та її педагогів. А отже, виконує функцію одного з інструментів моніторингу стану шкільної освіти взагалі та якості освіченості випускників навчальних закладів з основних предметів. На жаль, нам потрібно ще чимало працювати над якістю знань, покращенням рівня навчальних досягнень дітей.  Узагальнення результатів ЗНО говорить, що не подолали пороговий  бал 47 (8,45%) випускників загальноосвітніх навчальних закладів району. Зокрема, Іваньківська ЗОШ -10 учнів, Маньківська ЗОШ №1 – 8, Дзензелівська та Вікторівська ЗОШ -3 учні, Буцька ЗОШ – 1. За результатами ЗНО за усіма предметами НВК «Маньківська ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія» посіла 47 місце серед усіх загальноосвітніх навчальних закладів області та 1465 місце – України, Іваньківська ЗОШ І-ІІІ ступенів – 249 місце на обласному рівні, по Україні – 5574.

       У 2016/2017 навчальному році державну підсумкову атестацію у загальноосвітніх навчальних закладах ІІІ ступеня було проведено у формі зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів: української мови,  математика або історії та ще одного предмета за вибором учня.

       У районі  ЗНО з української мови здавали 155 випускників: на початковому рівні – 4 учнів (2,5%), середньому – 66 учнів (42,5%),  достатньому – 52 учнів (34%), високому – 33 учнів (21%). За результатами ЗНО з української мови та літератури «Маньківська ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія» серед загальноосвітніх навчальних закладів області стоїть на 32 позиції, в Україні – 1301, Вікторівська ЗОШ по області – 109, по Україні -2547. Найкращий результат зі ЗНО з української мови та літератури показав Черкаський фізико-математичний ліцей.

ЗНО з математики здавали 56 випускників: на початковому рівні – 5 учнів (9%), середньому – 35 учнів (63%), достатньому – 12 учнів (21%), високому – 4 учнів (7%). З цього навчального предмету ми маємо добрі показники: Добрянська ЗОШ І-ІІІ ступенів зайняла ІІІ місце по кількості набраних балів серед загальноосвітніх навчальних закладів області, по Україні -44 місце. Дзензелівська ЗОШ І-ІІІ ступенів посіла 70 місце серед обласних навчальних закладів та 1889 – по Україні. Найкращий результат зі ЗНО з математики показала Хижнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів Жашківського району.

ЗНО з історії України здавали 112 випускників району: початковий рівень не виявлено, середній – 55 учнів (49%), достатній – 48 учнів (43%), високому – 9 учнів (8%). Добрий результат серед загальноосвітніх навчальних закладів області показала Подібнянська ЗОШ, зайнявши 13 місце та 434 по Україні. Маньківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 – 35 місце, по Україні- 1204.

З іноземної мови ЗНО здавали 30 випускників: на початковому рівні- 4 учнів (13%), середньому – 12 учнів (40%), достатньому – 9 учнів (30%), високому –5 учнів (17%). Приємно повідомити, що Подібнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів продемонструвала найкращий результат серед загальноосвітніх навчальних закладів області – 1 місце і 20 по Україні, Добрянська ЗОШ І-ІІІ ступенів по області -38, по Україні – 880.

Позашкільною освітою в 2016-2017 навчальному році було охоплено 1646 учнів, що становило 64% від загальної кількості. З них у філіях займалося 899 вихованців. ЦДЮТ,МАН надавав освітні послуги в 94 гуртках. При позашкільному закладі продовжила роботу філія МАН.

       Протягом навчального року вихованцями закладу було здобуто 18 призових місць на всеукраїнських творчих конкурсах, 36 призових місць на обласних конкурсах.

      Стан забезпечення підручниками та навчальними посібниками учнів 1-11 класів на 2017-2018 н.р. становить – 99,98 %. Забезпечення учнів підручниками по класах становить: 1-4 – 99, 7 %, 5-8 – 100%, 10-11 кл. – 99,9 %.     

       Для проведення капітальних ремонтів в закладах освіти з бюджету 2017 року використано 820,8 тис. грн., зокрема на ремонт шатрового даху в Кищенецькій, Вікторівській ЗОШ, ремонт з утепленням фасаду та заміною вікон у Молодецькій ЗОШ, капітальний  ремонт системи водопостачання та каналізації в Потаській ЗОШ І-ІІ ст.

Продовжуються роботи по капітальному ремонту спортивного залу з допоміжними приміщеннями в Іваньківській ЗОШ І-ІІІ ст., Крачківській ЗОШ І-ІІ ст. До початку нового навчального року улаштовано 209 кв. метрів підвісної стелі у Рогівській ЗОШ І-ІІІ ст. та понад 500 кв. метрів Чорнокам’янській ЗОШ І-ІІІ ст. Завершені роботи по влаштуванню внутрішнього  туалету в Рогівській ЗОШ І-ІІІ ст., актової зали Маньківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія». На здійснення заходів з енергозбереження у загальноосвітніх навчальних закладах на металопластикові замінено144  вікон, 21 двері.

Проблемним залишається питання  по усиленню стін та фундаменту, а також капітальному ремонту даху та ремонту котельні Іваньківської ЗОШ І-ІІІ ст., реконструкції вузлів обліку газу Чонокам’янської та Дзензелівської ЗОШ І-ІІІ ст.

В окремих загальноосвітніх навчальних закладах з ряду причин ремонтні роботи продовжуватимуться впродовж вересня 2017 року.

Значна робота проводиться по зміцненню матеріальної бази дошкільних навчальних закладів. До початку нового навчального року у всіх дитячих садочках проведено поточні ремонти, придбано меблі  у Кищенецькому дошкільному навчальному закладі, облаштовано сучасний ігровий майданчик у Крачківському, Нестерівському дошкільних навчальних  закладах.

За рахунок спонсорських, батьківських та бюджетних коштів проведено косметичні ремонти приміщень, котелень, заміна вікон та дверей на енергозберігаючі. Замінено 16 вікон та 6 дверей  у Березівському ДНЗ, Багвянському ДНЗ, Потаському ДНЗ, Буцькому ДНЗ та ДНЗ «Росинка» смт Маньківка.  Капітально відремонтовано павільйони та сходи у Молодецькому ДНЗ.

Проводиться добудова дошкільного навчального закладу «Малятко» с. Подібна.

Якісний поточний ремонт, заміна сантехніки у туалетних кімнатах проведено у ДНЗ «Росинка» смт Маньківка (128 тис.).

Здійснено значний об’єм робіт з підготовки до навчального року шкільних їдалень. Безкоштовно за бюджетні кошти харчувалися всі 1060 учнів початкових класів, 1206 учнів 5-9 класів,   335 учні 10-11 класів. Стовідсотково забезпечені безкоштовним харчуванням діти пільгових категорій. У новому навчальному році гаряче  харчування у школах району матимуть змогу  отримати  100% школярів.

Зважаючи на кардинальні  зміни у законодавстві, наразі  є актуальним і вимагає подальшого вирішення питання впровадження інклюзивного навчання. Нагальне питання сьогодення - впровадження інклюзивного навчання внавчальні заклади.  Вступила в дію Постанова Кабінету Міністрів України №545 від 12.07.2017 року «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр». Але у Маньківському районі створення такого центру не можливе у зв’язку з недостатньою кількістю дітей, тому продовжує працювати  районна психолого-медико-консультативний пункт.

 Сьогодні, коли з появою новітніх технологій інформаційний простір значно розширився, коли переважна більшість учнів добре володіє комп'ютером, з’явилася можливість зацікавити наших обізнаних дітей у навчанні, запроваджуючи у навчання хмарні технології.  Безперечно, учні тоді зацікавлені, коли самі є активними учасниками цього процесу.

Тому запровадження  хмаро орієнтованих навчальних середовищ загальноосвітніх навчальних закладів дадуть можливість співпрацювати  у різних проектах, пересилати домашні завдання вчителю, надавати спільний доступ до матеріалів, що вимагають додаткового обговорення, спілкуватись у захищеній шкільній мережі тощо.

Ці сервіси забезпечать учителям та учням умови повсюдної комунікації, співпраці та кооперації протягом усього періоду навчання. У школах завдяки швидкісному інтернету з’явилася можливість забезпечити повсюдний доступ до програмного забезпечення і різних сервісів мережі Інтернет. Проект «Хмарні сервіси в освіті» слід впроваджувати  і в наші  навчальні заклади.

Відповідно до районної Програми проведено оздоровлення школярів влітку 2017 року. Відпочинковими та оздоровчими послугами охоплено 1663 учні, що складає 69 % учнів 1-10 класів: 19 пришкільних таборів (997 учнів),  10 таборів праці і відпочинку  (593 учні).  На сьогодні стовідсотково охоплено оздоровчими та відпочинковими послугами дітей пільгових категорій. На базі позаміського дитячого оздоровчого закладу «Дивокрай» працював військово-патріотичний табір «Козацький гарт», в якому протягом 1 зміни перебувало 64 учні 10 класів. Планом роботи табору було передбачено вивчення історії Збройних сил України, поглиблення знань  вихованців з тактичної підготовки, топографії, маскування, ведення розвідки, стрільби бойовими патронами та ін. Навчальна робота в таборі вдало була поєднана зі спортивно та культурно-масовою роботою.

       На завершення начальник відділу подякував педагогам Маньківщини за  творчу і сумлінну працю та побажав ще більше витримки, наснаги і оптимізму  у щоденній праці Вчителя.

 

Матеріал підготувала завідувач районним методичним кабінетом при відділі освіти Трунденко І.П.