наверх ⇑

Увага, конкурс!!!

Оголошення

конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району

 

         Маньківська державна адміністрація оголошує конкурс з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району.

 

Умови

конкурсу з визначення підприємства (організації)

для здійснення функцій робочого органу з підготовки матеріалів

для проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району

 

І. Мета конкурсу

1. Умови конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району (далі умови конкурсу), розроблені відповідно до Закону України “Про автомобільний транспорт” та Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 № 1081.

2. Організатором проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району, є районна державна адміністрація (далі – організатор).

3. Метою проведення конкурсу є визначення на конкурсних засадах підприємства (організації), здатного забезпечувати належну якість підготовки матеріалів для проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району (далі – конкурс з перевезення пасажирів), приймання документів на конкурс, перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу.

 

ІІ. Вимоги до претендентів

1. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які мають:

1) Досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень.

2) Необхідне обладнання та необхідне програмне забезпечення для підготовки матеріалів та проведення засідання конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників.

3) Відповідне приміщення для організації роботи (виконання функцій) робочого органу та проведення засідань районного конкурсного комітету.

4) Фахівців у галузі пасажирського автомобільного транспорту.

2. Не допускаються до участі у конкурсі підприємства (організації), які:

1) надають послуги з перевезень;

2) проводять діяльність на ринку транспортних послуг, пов’язану з наданням послуг з перевезень;

3) представляють інтереси окремих автомобільних перевізників чи їх груп.

 

ІІІ. Перелік документів, що подаються для участі в конкурсі

1.       Для підготовки та проведення конкурсу утворюється комітет з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району (далі – комітет), склад якого затверджується розпорядженням організатора.

2. Для участі у конкурсі підприємство (організація) (далі – претендент) подає комітету такі документи:

 1) заяву на участь у конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району за формою, що додається;

 2) копії документів, що підтверджують досвід роботи претендента не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень;

 3) копії документів, що підтверджують наявність у претендента фахівців у галузі пасажирського автомобільного транспорту.

3. Копії зазначених документів повинні бути завірені претендентом в установленому законодавством порядку.

4. Претендент подає документи у конверті, на якому зазначається його назва, місцезнаходження з поміткою „Заява на участь у конкурсі“ до 17:00  04 вересня 2015 року за адресою: смт. Маньківка, вул. Леніна, 14, кабінет № 38.

Телефон для довідок: 6-19-51.

5. Документи подані на конкурс не в повному обсязі не реєструються і повертаються претенденту із відповідним обґрунтуванням. Претенденти мають можливість протягом двох днів виправити всі зауваження та недоліки, виявлені при подачі документів на участь у конкурсі та подати документи повторно.

6. Документи, які надійшли для участі в конкурсі після встановленого строку, не розглядаються.

 

ІV. Додаткові умови

1. Організатор не пізніше, ніж за 30 днів до початку конкурсу, розміщує в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, в якому зазначаються: умови конкурсу; дата, час і місце проведення конкурсу; кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі; найменування, режим роботи організатора та його поштова адреса, за якою надаються документи для участі у конкурсі; місце та дата одержання бланка заяви для участі в конкурсі; телефон для довідок з питань проведення конкурсу.

 

V. Визначення переможця конкурсу

1. Засідання комітету відбувається за участі усіх претендентів, у присутності яких оголошуються подані на конкурс пропозиції.

2. У випадку відсутності претендента чи його уповноваженого представника, комітет визначає переможця на підставі поданих претендентом на конкурс документів.

3. Претендентам надається право обґрунтування та доповнення до запропонованих ними пропозицій.

4. Переможцем конкурсу визнається претендент, який за оцінкою комітету найбільше відповідає умовам конкурсу.

5. Рішення про результати конкурсу приймається комітетом на закритому засіданні в присутності не менш як половини його складу, у тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комітету (або за його відсутності голос заступника голови комітету).

6. Рішення комітету оголошується в приміщенні, де проводився конкурс, після запрошення до приміщення усіх претендентів та оформлюється протоколом, який підписується головою та секретарем комітету і подається на затвердження організатору.

7. Організатор з переможцем конкурсу укладає договір на виконання функцій робочого органу терміном не більше ніж на три роки.

8. У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу організатор повинен забезпечити проведення конкурсу самостійно, однак протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

VI. Оскарження результатів конкурсу

1. Скарги, що виникають за результатами конкурсу, можуть подаватися протягом 10 днів з дати його проведення та розглядатися організатором протягом 30 днів з дня надходження скарги від претендента.

2. Неврегульовані організатором спори розв’язуються в установленому чинним законодавством порядку.Скарги, що надійшли з порушенням установленого строку, не розглядаються.

 

Засідання конкурсного комітету з питань визначення переможця підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району відбудеться
07 вересня 2015о 14.00за адресою: смт. Маньківка, вул. Леніна 14, 3-йповерх, актовий зал райдержадміністрації.