наверх ⇑

Безоплатний доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру в електронній формі

Відповідно до розділу V Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10 червня 2016 року за № 1657/5, безоплатний доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру в електронній формі надається через портал електронних сервісів з метою перегляду, копіювання та друку відомостей щодо:

- юридичної особи;

- відокремленого підрозділу юридичної особи;

- фізичної особи - підприємця;

- громадського формування, що не має статусу юридичної особи;

- виданих витягів з Єдиного державного реєстру.

Пошук відомостей в Єдиному державному реєстрі через портал електронних сервісів здійснюється за такими критеріями:

- щодо юридичної особи - найменування або ідентифікаційний код юридичної особи;

- щодо відокремленого підрозділу юридичної особи - найменування або ідентифікаційний код відокремленого підрозділу;

- щодо фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

- щодо громадського формування, що не має статусу юридичної особи, - найменування громадського формування та його вид (громадське об’єднання, постійно діючий третейський суд, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації);

- щодо виданих витягів з Єдиного державного реєстру - номер та дата формування відповідного витягу.