наверх ⇑

Порядок державної реєстрації права власності на кооперативну квартиру

Відповідно до Закону України «Про кооперацію» кооператив - це юридична особа, створена фізичними і (або) юридичними особами, які добровільно об’єдналися на основі членства для ведення спільної господарської чи іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на основі самоврядування.

Будинок, споруджений або придбаний житлово-будівельним (житловим) кооперативом, перебуває у власності такого кооперативу.

У разі викупу квартири член кооперативу стає повноправним її власником (стаття 384 Цивільного кодексу України).

Але право власності фізичної особи на нерухоме майно - кооперативну квартиру, підлягає обов’язковій державній реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно і виникає з моменту такої реєстрації.

На сьогоднішній день процедура державної реєстрації речових прав на нерухоме майно врегульована Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі - Закон) від 01.07.2004 № 1952-IV та Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету' Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 (далі - Порядок).

Пункт 80 зазначеного Порядку визначає особливості державної реєстрації права власності на квартиру, розміщену в об'єкті нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося у результаті діяльності кооперативу.

Для проведення державної реєстрації права власності на кооперативну квартиру державному реєстратору потрібно подати лише два документа:

довідку кооперативу про членство особи в кооперативі та внесення таким членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі;

технічний паспорт на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо).

У разі коли державна реєстрація права власності здійснюється на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо), розміщене в об’єкті нерухомого майна, будівництво якого завершено та який прийнято в експлуатацію після 01.01.2013, також обов’язково зазначаються у відповідній заяві відомості про реєстраційний номер документа, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, та подаються завірені відповідним кооперативом копії:

- документа, шо підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси (крім випадків державної реєстрації права власності на реконструйований об’єкт нерухомого майна);

- документа, шо посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його реконструкції, - у разі державної реєстрації права власності на реконструйований об’єкт нерухомого майна (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав або коли законодавством не передбачено оформлення та видачу документа на такий об’єкт нерухомого майна).

У такому разі державний реєстратор відповідно до наданих заявником у відповідній заяві відомостей про реєстраційний номер документа, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, обов’язково перевіряє наявність реєстрації такого документа в Єдиному реєстрі документів, відсутність суперечностей між заявленими правами та відомостями, що містяться в цьому Реєстрі.

Таким чином, для того, щоб зареєструвати своє право власності на квартиру у кооперативному будинку особа повинна вчинити наступні дії:

звернутися до голови кооперативу, в якому розташована його квартира із заявою про видачу довідки, в якій обов’язково повинно бути зазначено дві обставини: членство у цьому кооперативі та повна виплата членом кооперативу вартості свого паю;

звернутися до органів технічної інвентаризації (це може бути, як відповідне комунальне підприємство «Бюро технічної інвентаризації», так і будь-яка особа, яка має відповідне свідоцтво) із замовленням на проведення технічної інвентаризації квартири та виготовлення відповідного технічного паспорту;

одержану довідку та технічний паспорт на квартиру разом зі своїм паспортом або іншим документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, передбаченим Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» подати до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса;

сплатити адміністративний збір за проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно (крім осіб, які згідно п. 8 ст. 34 Закону звільняються від сплати адміністративного збору);

через певний час (в залежності від вибору термінів проведення реєстрації) отримати витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Такий витяг і буде документом, який підтверджуватиме право власності особи на її квартиру у кооперативному будинку. Відтепер нерухомість може бути відчужена на підставі цивільно-правового договору (купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання), передана в іпотеку тощо.