наверх ⇑

Зміна засновників друкованого засобу масової інформації

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (далі – Закон) друкований засіб масової інформації підлягає перереєстрації, зокрема, в разі зміни засновника (складу співзасновників). повідомляють в прес-службі ЧОДА.
Зміна засновника (складу співзасновників) повинна оформлятися угодою між засновником (співзасновником) і його правонаступником, укладеною відповідно до вимог Цивільного законодавства України. Ця угода є підставою для подання правонаступником заяви про перереєстрацію в порядку, передбаченому статтями 11 і 12 цього Закону. 
Статтями 11 і 12 Закону та Положенням про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 24.02.2006 № 173/12047 визначено, що заява про державну перереєстрацію друкованого ЗМІ подається до реєструючого органу засновником (співзасновниками) в друкованому вигляді державною мовою із зазначенням підстав перереєстрації. 
До заяви про державну перереєстрацію друкованого засобу масової інформації додаються наступні документи:
- угода між засновником і правонаступником (у зв’язку зі зміною засновника), або співзасновників (засвідчена нотаріально, якщо одна із сторін – фізична особа);
- довіреність, доручення (якщо заяву та/чи угоду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право не надано правовстановлюючими документами);
- копія попереднього свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації;
- документи, якими підтверджується цивільна правоздатність, цивільна дієздатність засновника (співзасновників):
- для юридичних осіб – засвідчені печаткою юридичної особи та підписом її керівника копії статуту(положення), чинні на момент подачі;
для фізичної особи – копія паспорта (сторінок, що містять інформацію про громадянство та реєстрацію місця проживання фізичної особи).
Відповідно до ст. 13 Закону реєструючий орган зобов’язаний в місячний строк розглянути заяву про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації і письмово повідомити засновника (співзасновника) про результат розгляду.