наверх ⇑

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б»

Наказ районної державної адміністрації №3-К - від 11.01.2019

            

     Додаток 

до наказу начальника  управління

соціального захисту населення

райдержадміністрації

від 11 січня 2019 року

№ 3-к

 

УМОВИ
            проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера управління соціального захисту населення Маньківської райдержадміністрації

Адреса: Черкаська область, смт Маньківка, вул. Соборна 3

 

Загальні умови

Посадові обов'язки

1. Планує та розробляє кошториси та плани асигнувань на утримання апарату, складає кошторси витрат на фінансування.

2. Здійснює контроль за використанням фонду оплати праці, правильністю нарахування та перерахування податків до Державного бюджету та інших платежів; дотриманням встановлених правил проведення інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань.

3. Забезпечує організацію бухгалтерського обліку відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі, Плану рахунків, інструкції по бухгалтерському обліку та звітності.

4. Контролює своєчасне і правильне оформлення документів під час проведення операцій; витрачання коштів відповідно до асигнувань;  збереження грошових коштів та матеріальних цінностей.

5. Ведення систематичного обліку за всіма бухгалтерськими рахунками державного бюджету.

6. Здійснює аналітичний облік за бухгалтерськими рахунками по фінансуванню асигнувань державного бюджету.

Умови оплати праці

 

Розмір посадового окладу 5300 грн., згідно штатного розпису.

Інші надбавки, доплати та премії визначаються Законом України «Про державну службу» та постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х річного віку основного працівника.

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява особи, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України  «Про запобігання корупції»)

8) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Документи приймаються до 30 січня 2019 року включно (до 17 год. 00 хв.)

Дата, час і місце проведення конкурсу

 

5 лютого 2019 року о 10 год. 00 хв. за адресою:

смт Маньківка, вул. Соборна, 3

управління соціального захисту населення Маньківської райдержадміністрації.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Полторецька Раїса Вікторівна,

тел. (04748), 6-11-56,  E-mail: upszn7116@ukr.net

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1

Освіта

Ступінь вищої освіти – магістр (у разі коли особа здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу ХV „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про вищу освіту“, така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

Уміння працювати з комп’ютером

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel). Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет. Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та офісну техніку.

Необхідні ділові якості

- здатність концентруватись на деталях;

- вміння працювати в команді та керувати командою;

- вміння працювати в стресових ситуаціях;

- вміння працювати при багатозадачності;

- вміння виважено та оперативно приймати рішення.

Необхідні особистісні якості

- порядність;

- чесність;

- дисциплінованість; 

- повага до інших;

- відповідальність;

- неупередженість.

 

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

1) Конституції України
2) Закон України «Про державну службу»; 
3) Закон України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане з завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

1) Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 21.10.2010 №332 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової і бюджетної звітності за операціями з нарахування і виплати усіх видів соціальної допомоги в органах праці та соціального захисту населення»;

2) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

3) Національні положення бухгалтерського обліку в державному секторі та план рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ;

4) Бюджетний кодекс України;

5) Податковий кодекс;

6) Кодекс законів про працю України;

7) акти Президента України та Кабінету Міністрів України; 

8) наказ Мінфіну;

9) інші нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність установ.

 

Начальник управління                                                                                            Л.І. Загородна