наверх ⇑

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу освіти Маньківської районної державної адміністрації

Наказ відділу освіти Маньківської районної державної адміністрації №37-к/тр - від 07.05.2019

 

                                                        Додаток

                                                                                         до наказу відділу освіти

                                                                                         райдержадміністрації

                                                                                   від 07.05.2019  № 37 –к/тр

                                                     

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

державної служби категорії «В» -  головного спеціаліста

відділу освіти  Маньківської районної державної адміністрації

Адреса: Черкаська область, смт Маньківка, вул. Соборна, 14

Загальні умови

Посадові обов'язки

- аналізує виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту»;

- забезпечує підготовку інформаційних, аналітичних та інших матеріалів на розгляд начальника відділу освіти. Здійснює планування роботи відділу освіти в межах своєї компетентності. Здійснює контроль за організацією виховної роботи у закладах загальної середньої освіти;

- організовує вивчення та всебічний аналіз системи національного, сімейного, родинного та правового виховання і стану позакласної, позашкільної виховної роботи;

- здійснює контроль та забезпечення роботи громадських дитячих організацій, оздоровлення дітей та учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої та пошукової роботи. Здійснює контроль за організацією батьківського всеобучу щодо формування навичок здорового способу життя серед дітей і підлітків;

- координує роботу закладів освіти щодо запобігання бездоглядності за правопорушеннями серед неповнолітніх;

- організовує роботу щодо літнього оздоровлення учнів. Співпрацює і координує роботу зі службою у справах неповнолітніх, районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, закладами охорони здоров'я. Готує статистичну та іншу звітність з питань, за які несе відповідальність. Здійснює організацію і контроль за харчуванням учнів у закладах загальної середньої освіти.

 

Умови оплати праці

Розмір посадового окладу – 4900 грн., згідно штатного розпису.

Інші надбавки, доплати та премії визначаються Законом України «Про державну службу» та постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява особи, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;  

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

Документи приймаються до 17 год.  00 хв.                   23 травня 2019 року включно.

за адресою: смт  Маньківка, вул. Шевченка, 19, відділ освіти районної  державної адміністрації  

Дата, час і місце проведення конкурсу

28 травня 2019 року  о 10 годині.

за адресою: смт  Маньківка, вул. Соборна, 14, районна державна адміністрація  

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Хом’як Лариса Валентинівна

(04748) 6-13-72

e-mail marvo @ukr.net

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища; ступінь вищої освіти – молодший бакалавр або бакалавр, (диплом про вищу освіту за  освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (початкова вища освіта) відповідно до підпункту 4 пункту 2 розділу ХV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», така освіта прирівнюється до  вищої освіти за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра).

2

Досвід роботи

 Не потребує

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

Уміння працювати з комп’ютером   

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel). Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

Необхідні ділові якості

- діалогове спілкування (письмове і усне);

- навички контролю;  

- оперативність;

- уміння працювати в команді.

 

 Особистісні якості

- порядність;

- чесність;

- дисциплінованість; 

- повага до інших;

- відповідальність;

- неупередженість

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

1) Конституції України
2) Закон України «Про державну службу»; 
3) Закон України «Про запобігання корупції».

 

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України «Про позашкільну освіту».