наверх ⇑

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії «В» - спеціаліста сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту

Розпорядження районної державної адміністрації №36 - к від 05.06.2018

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                     Наказ керівника апарату

районної державної адміністрації

                                                       від 05.06.2018 №36

 

     УМОВИ 
проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - спеціаліста з питань екологічної безпеки сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту апарату Маньківської районної державної адміністрації Черкаської області

дреса: Черкаська область, смт Маньківка, вул. Соборна, 14)

Загальні вимоги

Посадові обов’язки 

 Спеціаліст відповідно до покладених на нього завдань:

1. Кординує діяльність підприємств, установ та організацій, розташованих на території району , в галузі охорони навколишнього природного середовища незалежно від форм власності та підпорядкування.

2. Організовує розробку місцевих екологічних програм та подання їх в установленому порядку   на розгляд та затвердження.

3. Бере участь в організації виконання екологічних програм.

4. Готує проекти рішень на знесення зелених насаджень, крім тих, що розміщені на заповідних територіях та на землях державного лісового фонду.

5. Здійснює контроль за дотриманням порядку збирання, зберігання, перевезення, утилізації і захоронення відходів на території району.

6. Організовує екологічну освіту та екологічне виховання громадян.

7. Подає пропозиції екологічній інспекції щодо покращення екологічного стану річок, водних об’єктів, природних джерел, заповідних територій та інших природних об’єктів на території району.

8. Погоджує поточні та перспективні плани роботи підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього середовища і використання природних ресурсів.

9. Організовує озеленення, охорону та утримання зелених насаджень у районі.

10. Готує пропозиції до плану роботи сектору, організовує їх виконання.

11. Виконує інші функції відповідно до чинного законодавства.

Умови оплати праці

Розмір посадового окладу згідно зі штатним розписом – 2643,00 грн;

інші надбавки, доплати та премії визначаються Законом України “Про державну службу” та постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2018  №15  «Питання оплати праці працівників державних органів»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»)

 

Документи приймаються до 17.00 год 21 червня 2018 року включно.

Дата, час і місце проведення конкурсу

 26 червня 2018 року о 11.00,

смт Маньківка, вул.Соборна, 14,

районна державна адміністрація

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Черній Тетяна Василівна

(04748) 6 17 41

e-mail:  rda.mankivka-kadru@ukr.net

 

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Ступінь вищої освіти

Вища; ступінь вищої освіти – молодший бакалавр або бакалавр, (диплом про вищу освіту за  освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (початкова вища освіта) відповідно до підпункту 4 пункту 2 розділу ХV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», така освіта прирівнюється до  вищої освіти за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра)

2

Досвід роботи

Не потребує

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

 Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача.

Досвід роботи з офісними програмами Microsoft (Word, Excel).

Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та офісну техніку.

2

Необхідні ділові якості

 •  діалогове спілкування (письмове і усне);
 • навички контролю;  
 • уміння дотримуватись субординації; 
 • стійкість, вміння вести перемовини; 
 • стресостійкість;
 • оперативність;

уміння працювати в команді

3

Необхідні особистісні якості

 • порядність;
 • чесність;
 • дисциплінованість;
 • емоційна стабільність;
 • комунікабельність;
 • повага до інших;
 • відповідальність;

      неупередженість

 

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

 1) Конституції України;

2) Закону України  «Про державну службу»; 
3) Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане з завданнями та змістом роботи державного службовця  відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 1)Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

2) Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

3) Закону України «Про охорону навколишнього  природного середовища »;

4)Закону України «Про відходи»;

5) Закону України «Про атмосферне повітря»;

6)Закону України «Про аквакультуру»;

7) Закону України «Про об’єкти природо-заповідного фонду».