наверх ⇑

Щодо проблем укладання договорів про постачання електричної енергії при створенні ОСББ

1-го липня 2015 року набрав чинності Закон України  “Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку”, у зв’язку з чим до 1-го липня 2016 року мешканцям багатоквартирних будинків необхідно обрати управителя або створити у своєму будинку об’єднання співвласників багатоквартирного будинку – ОСББ. У зв’язку з цим останнім часом стали масово створюватись ОСББ і до Держенергонагляду стали надходити звернення щодо проблем укладання договорів про постачання електричної енергії новостворених ОСББ з електропостачальною організацією. Тому інспекція Держенергонагляду у Черкаській області в межах своєї компетенції та у відповідності до діючого законодавства надає роз’яснення по зазначеному питанню.

Взаємовідносини, які виникають в процесі продажу і купівлі електричної енергії між виробниками або постачальниками електричної енергії та споживачами (на роздрібному ринку електричної енергії) регулюються Правилами користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.1996 року №28 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1996 року за №417/1442 (із змінами) (далі – ПКЕЕ).

В п.5.4. ПКЕЕ зазначений вичерпний перелік документів, які має надати енергопостачальній організації заявник для укладення договору про постачання електричної енергії.

Вимоги електропостачальної організації щодо надання додаткових документів, які не вказані в п. 5.4 ПКЕЕ є безпідставними.

Також слід зазначити, що згідно п.1.9. ПКЕЕ постачальники електричної енергії за регульованим тарифом на закріпленій території не мають права відмовити споживачу або субспоживачу, електроустановки якого розташовані на цій території, в укладенні договору, за умови дотримання вимог законодавства України, зокрема цих Правил та інших нормативно-технічних документів.

Крім цього повідомляємо, що главою 53 Цивільного кодексу України визначено процедуру укладення договорів. А саме: договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною.

Договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції.

При цьому, відповідь про згоду укласти договір на інших, ніж було запропоновано, умовах є відмовою від одержаної пропозиції і водночас новою пропозицією особі, яка зробила попередню пропозицію.

Розбіжності, що виникли між сторонами при укладенні договору на підставі правового акту органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування та в інших випадках, встановлених законом, вирішуються судом.

Крім того також необхідно зазначити, що у відповідності до частини 18 та 19 статті 6 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29 листопада 2001 року №2866-III (зі змінами та доповненнями) колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, у тримісячний строк з дня державної реєстрації об’єднання забезпечує передачу йому примірника технічної та іншої передбаченої законодавством документації на будинок, а також документа, на підставі якого багатоквартирний будинок прийнято в експлуатацію, технічного паспорта і планів інженерних мереж. У разі відсутності документації на багатоквартирний будинок колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, протягом півроку з дня державної реєстрації об’єднання відновлює її за власний рахунок.

Враховуючи вищевикладене, при виникненні проблем при укладанні договорів про постачання електричної енергії новостворених ОСББ з електропостачальною організацією інспекція Держенергонагляду у Черкаській області рекомендує співвласникам новостворених ОСББ звертатися до інформаційно-консультаційного центру при ПАТ «Черкасиобленерго» (м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47) або до суду.