наверх ⇑

Відповідно до ст. 2 Закону № 875, Інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, наслідком травм або з уродженими дефектами, що призводить до обмеження життєдіяльності, до необхідності в соціальній допомозі і захисті. внаслідок чого держава зобов’язана створитиумови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальнийзахист. Дискримінація за ознакою інвалідності забороняється законом. Порядок, умови та критерії встановленн ....

У виробничій діяльності кожного сільськогосподарського підприємства збирання врожаю зернових культур – особливо відповідальний період. Одночасно, цей період найбільш травмонебезпечний, він обумовлений перенасиченістю і перенапруженням праці. Адже, від чіткої організаціїі своєчасного проведення жнивної компанії напряму залежить ефективність господарювання підприємства. В такий період нехтування механізаторами власною безпекою і відсутність достатньої відповідальності з боку інженерно ....

Стаття 43 Конституції України забороняє примусову працю та надає можливість кожному заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Тобто в установленому законом порядкупрацівник з власної ініціативи вправі припинити трудові відносини з одним роботодавцем, після чого працевлаштуватися до іншого, або поступити на навчання чи займатися іншими видами діяльності. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника в основному визначений відпов ....

Відповідно до пункту 2 статті 40 КЗпП роботодавець має право звільнити працівника у разі виявлення його невідповідності займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я. Слід наголосити, що про таку невідповідність не могло бути відомо на час укладання трудового договору — протипоказання стану здоров’я виявлені після його укладення. Факт установлення працівникові групи інвалідності не може бути підставою для звільнення працівника з ініціативи власника або упо ....

Кожен працівник має право на відпустки із збереженням заробітної плати, незалежно від того чи працює він на підприємстві чи у фізично особи. Таке право йому надає Конституція України, Кодекс Законів про Працю, та Закон України “Про відпустки”. Головний документ – це, звичайно, Конституція України, стаття 45 якої свідчить: “Кожен, хто працює, має право на відпочинок”. Ці слова мають на увазі надання щотижневого відпочинку, надання щорічних оплачувани ....

Щороку 28 квітня, з метою сприяння попередженню нещасних випадків і захворювань на робочому місці в усьому світі, Міжнародна організація праці (МОП) відзначає Всесвітній день охорони праці. В усіх регіонах світу уряди, профспілки, організації роботодавців та спеціалісти-практики у сфері охорони праці організовують заходи з відзначення Дня охорони праці,Мета даних заходівпривернути увагу світової громадськості до масштабів проблеми, а також до того, яким чином створення та просування культури ....

Державні соціальні стандарти - це встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій . Державні соціальні гарантії - встановлені законами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, встановлені законами та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують рівень життя не нижче пр ....

Однією з найважливіших складових успішного соціально-економічного розвитку будь-якого суспільства є захист прав і свобод власних громадян. Особливе місце у цьому процесі займає охорона прав неповнолітніх, зокрема, захист їх трудових прав. Українське законодавство встановлює низку спеціальних гарантій та пільг для неповнолітніх, виділяючи їх таким чином в окрему категорію особливих суб’єктів трудових відносин. Більшість неповнолітніх влаштовуючись на роботу не знають про те, щ ....

Організаційна робота щодо попередження травматизму та захворювань повинна бути скерована на розробку планів заходів з охорони праці. Перед складанням таких заходів доцільно провести прогнозування виробничого травматизму, професійних захворювань та інших показників з охорони праці. Прогнозування показників з охорони праці може бути пошуковим і нормативним. Пошукове прогнозування базується на даній ситуації і визначається станом системи в майбутньому. Нормативне прогнозування ведеться ....

Аналіз виробничого травматизму за 2015 рік свідчить, що на підприємствах агропромислового комплексу Черкаської області відбувається підвищення рівня виробничого травматизму. У порівнянні з 2014 роком кількість нещасних випадків та кількість травмованих збільшилось, чотири людини загинули. За останні три роки першопричинами нещасних випадків є порушення трудової і виробничої дисципліни, допуск до роботи без проведення інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці, не ....

З приходом весни та настанням сприятливих умов на підприємствах агропромислового комплексу розпочинаються весняно-польові роботи. За попередні три роки в Україні близько 25 відсотків важкотравмованих у сільському господарстві припадає на березень-травень, і найчастіше ці травми трапляються при виконанні робіт на полях. Працівникам доводиться проводити цілий комплекс робіт із застосуванням мінеральних добрив, гербіцидів, протруювачів, які використовуються при підживленні посівів, пр ....

Постійний і різнобічний аналіз травматизму і профзахворювань розглядається як одна з головних функцій керування безпекою праці та прийняття основних заходів щодо усунення причин травматизму та захворювань. Загальноприйнята класифікація причин виробничого травматизму виглядає наступним чином. Технічні причини, котрі можна охарактеризувати як причини, що залежать від рівня організації праці на виробництві, а саме: недосконалий технологічний процес, конструктивні недоліки обладнання, інс ....

Управлінням Держпраці у Черкаській області проаналізовано стан виробничого травматизму в регіоні. Так впродовж минулого року на підприємствах Черкаської області сталося 102 нещасних випадки, внаслідок чого травмовано114 осіб, в тому числі 8 зі смертельним наслідком. Щож таке виробничий травматизм і як його запобігти ? Виробничий травматизм — це явище, що характеризується сукупністю виробничих травм і нещасних випадків на виробництві. Виробнича травма — ц ....

Працівникові встановлена група інвалідності… Що повинен зробити роботодавець, одержавши висновок медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про умови та характер праці працівника-інваліда? Як встановити факт виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі за станом здоров’я? На підставі якої норми законодавства про працю можна звільнити зазначеного працівника? Відповідно до пункту 2 статті 40 КЗпП роботодавець має право звільнити працівника лише у ....

Сторінки: 1 2 3