наверх ⇑

Соціально – трудові відносини охоплюють різноманітні аспекти трудової діяльності, прийняття на роботу та звільнення працівників, нормування та оплату праці, її умови та якість, трудову мотивацію, вирішення конфліктів пов’язаних з трудовою діяльністю та питання соціального забезпечення. Право на працю визначене ст..43 Конституції України і включає можливість заробляти собі на життя працею, яку особа вільно собі обирає, або вільно на яку погоджується, гарантує рівн ....

Колективний договір- угода що укладаються на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавців. Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи, укладається ....

12 листопада 2015 року Презедентом України підписано Закон України «Про внесення змін до статті 119 Кодексу законів про працю України щодо працівників, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період» Зокрема зміни внесено у частини третію та четверту статті 119 КЗпПУ, стосовно гарантійдля працівників на час виконання державних або громадських обов'язків, якими врегульовано розбіжності щодо компенсації із бюджету середнього заробітку на під ....

Відповідно до Конституції України іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. Ця гарантія також стосується і права на трудову діяльність іноземців та осіб без громадянства. Так, Кодексом законів про працю України пер ....

У сучасних умовах неабиякого значення набуває атестація робочих місць. Постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442 визначено Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці,та проводиться згідноМетодичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою міністерства праці України та головним державним санітарним лікарем України №41 від 01.09.92. Атестація робочих місць за умовами праці — це комплекс ....

Відповідно до вимог статті 118 КЗпП України працівникам, звільненим від роботи внаслідок обрання їх на виборні посади в державних органах передбачена гарантія працевлаштування на попередню роботу. Особливість такої гарантії працевлаштування врегульована Законом України “Про статус депутатів місцевих рад” № 93 від 11.07.2002 р. Виборними посадами слід вважати такі, що заміщуються особами шляхом їх обрання у встановленому порядку, передбаченому для формування органів м ....

Роз’яснення Держпраці щодо видачі дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки

Частина друга статті 21 Закону України „Про охорону праці” в чинній редакції регламентує обов’язок роботодавця одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі – дозвіл). Відповідно до Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96 (далі – Положення) Державна служба України з питань ....

Конституційне закріплення свободи, рівності і правової захищеності жінок- матерів у суспільному виробництві відображено в системі принципів трудового права, зокрема в принципі підвищеної охорони праці жінок. Під принципом підвищеної охорони праці жінок, які поєднують роботу з материнством, слід розуміти обумовлене соціально-економічними і демографічними законами розвитку суспільства, а також його морально-етичними уявленнями про роль сім'ї в ньому і прямо закріплене в нормах права осн ....

Сторінки: 1 2 3