наверх ⇑

Інформація по запобіганню отруєння та загибелі бджіл при використанні пестицидів

З початком весняно – польових робіт сільгосптоваровиробники широко
застосовують отрутохімікати для обробки посівів. Юридичні та фізичні
особи які застосовують засоби захисту рослин зобов'язані дотримуватися
діючих нормативно-правових актів, що передбачають охорону бджіл від
отруєння. В минулому році у зв'язку із порушеннями при масовому
застосуванні на посівнихплощах сільськогосподарських рослин пестицидів,
почастішали випадки отруєння та загибелі бджіл.

Щоб запобігти вище сказаному, відповідно до статті 37 Закону України «Про бджільництво», фізичні та юридичні особи, які застосовують засоби захисту рослин для обробки медоносних рослин, зобов'язані не пізніше ніж за три доби до початку обробки через засоби масової інформації попередити про це пасічників, пасіки яких знаходяться на відстані до десяти кілометрів від оброблюваних площ. При цьому повідомляється дата обробки, назва препарату, ступінь і строк дії токсичності препарату.

Відповідно до пункту 7 «Інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл» власників пасік оповіщають за три доби до хімобробок з зазначенням застосовуваного отрутохімікату, місця (у радіусі 7 км), часу і способу проведення обробки. Указують час ізоляції бджіл. Обробки проводять у період відсутності льоту бджіл у ранкові або вечірні години. Не допускають обробку квітучих медоносів і пилконосів під час масового льоту бджіл.

Згідно підпункту 5.26 пункту 5 «Державних санітарних правил авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України» забороняється проведення авіаційних обробок пестицидами всіхгруп токсичності з метою боротьби з шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур, лісових та інших угідь, які розташовані ближче:

а) 5   км   від   місця   постійного   перебування   медоносних   пасік;

б)  2 км від рибогосподарських водойм, відкритих джерел водопостачання,
місць випасу домашніх тварин, об'єктів природно-заповідного фонду
(заповідників, національних парків, ботанічних і зоологічних заказників і т.д.);

в)  1 км від населених пунктів, тваринницьких і птахівничих ферм, а також
посівів сільськогосподарських культур, які вживаються в їжу без термічної
обробки, садів, виноградників і місць проведення інших
сільськогосподарських робіт.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про бджільництво» порушення
законодавства в галузі бджільництва тягне за собою дисциплінарну,
адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з
законами України. Зокрема відповідальність за порушення законодавства в
галузі бджільництва несуть особи, винні у:

а)  неповідомленні (приховуванні) або наданні неправдивої інформації про
виникнення загрози бджолам при застосуванні засобів захисту рослин;

б)  порушенні технології вирощування рослин сільськогосподарського та
іншого призначення, що призвело до погіршення умов у ареалах розселення
бджіл.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про пестициди і агрохімікати» порушення законодавства про пестициди і агрохімікати тягне за собою цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством. Зокрема, відповідальність несуть особи, винні у:

-приховуванні або перекрученні інформації, що могло спричинити або спричинило загрозу життю та здоров'ю людини, а так само майну і навколишньому природному середовищу;

- недотриманні вимог стандартів, санітарних норм і правил та інших нормативних документів під час виробництва, транспортування, зберігання пестицидів, агрохімікатів і технічних засобів їх застосування;

- забрудненні пестицидами і агрохімікатами понад допустимі рівні сільськогосподарської сировини, кормів, харчових продуктів, ґрунту, води, повітря;

- порушенні регламентів та санітарних норм і правил транспортування, зберігання,    торгівлі   та    застосування    пестицидів   і    агрохімікатів;

-     застосуванні пестицидів, агрохімікатів, технічних засобів, які не пройшли
державних випробувань, реєстрації, перереєстрації;

- невиконанні законних вимог посадових осіб, які здійснюють державний нагляд і контроль;

- використанні завідомо фальсифікованих пестицидів і агрохімікатів.

         Просимо з усією відповідальністю  віднестися до даної інформації і усіляко сприяти недопущенню випадків загибелі бджіл.

 

 

Начальник управління

агропромислового та економічного                                        Т.Д. Гетьман

розвитку райдержадміністрації