наверх ⇑

До відома! Порядок присвоєння почесного звання України «Мати – героїня»

Згідно з Указом Президента України "Про почесні звання України" жінки, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у т.ч. дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку,  мають право на отримання Почесного звання України "Мати-героїня".

Почесне звання "Мати-героїня" є вищою формою відзначення громадян за вагомий внесок у реалізацію державної політики з питань сім’ї, материнства і дитинства, самовіддане виховання та навчання дітей.

Законом України "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" пункт 6 ст. 1 Закону України доповнений словами "почесним званням України "Мати-героїня".

Згідно з порядком представлення до почесних звань висунення кандидатур до присвоєння здійснюється за місцем роботи кандидатки, у трудових колективах установ, організацій, підприємств.

Якщо жінка не працює, висунення кандидатури може проводити сільська (селищна) рада.

Перелік документів, які необхідно подати для подання присвоєння почесного звання «Мати-героїня»:

- лист на ім’я керівника відповідного центрального органу про порушення клопотання про присвоєння почесного звання «Мати-героїня»;

- нагородний лист встановленої форми від організації, установи і району, який подає кандидатуру (4 шт.);

- протокол засідання, де порушується питання висунення кандидатури на присвоєння почесного звання (рішення 3 шт.);

- копія паспорта громадянина України (4 шт.);

- копії свідоцтв про народження дітей (по 1 шт.);

- копії документів про освіту дітей (по 1 шт.);

- характеристики дітей з навчального закладу, якщо дитина навчається, або з місця роботи, якщо працює (щодо кожної дитини окремо) (по 1 шт.);

- виданий органом внутрішніх справ документ про наявність чи  відсутність відомостей стосовно дітей, які перебувають на обліку правопорушників, що не досягли 18 років, у тому числі звільнених зі спеціальних виховних установ;

- для дітей молодше 18 років, довідки з місцевого відділу поліції про перебування або не перебування на обліку правопорушників.

- довідка про наявність або відсутність судимості в особи, яку представляють до нагородження, та в кожного з дітей, яким виповнилося 14 років;

- за наявності та за бажанням матері – копії грамот, дипломів, подяк, свідоцтв, листів для визначення внеску жінки в розвиток творчих здібностей  дітей, формування в них високих духовних і моральних якостей.

Примітка. На основі всіх зібраних документів органами місцевого самоврядування складається нагородний лист.

Клопотання про присвоєння почесних звань, які порушуються органами місцевого самоврядування, подаються Президентові України через відповідні районні, обласні, державні адміністрації.

Органи, яким надано право вносити подання про присвоєння почесних звань, надсилають на ім’я Президента України зазначене подання і нагородний лист установленого зразка. У нагородному листі зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про присвоєння почесного звання.

На сьогодні для осіб, відзначених званням «Мати-героїня» та потребуючих поліпшення житлових умов, законодавством України передбачено першочергове надання житла за місцем проживання (ст. 45 Житлового кодексу України).

Особі, удостоєній почесного звання, вручаються нагрудний знак, посвідчення до почесного звання встановленого зразка та виплачується одноразова виплата в розмірі 10 прожиткових мінімумів на момент присвоєння звання.

НЕОБХІДНО ПАМЯТАТИ:

остаточне рішення про присвоєння почесного звання приймається Комісією державних нагород та геральдики при Президентові України.