наверх ⇑

Соціальний захист населення

Управління соціального захисту населення


 
 
Адреса:
 
20100, смт.Маньківка, вул Соборна, 3
 
Тел./факс (04748) 6-11-56

 

 
 
 
Начальник  управління - Загородна Людмила Іванівна

Заступник начальника управління - начальник відділу з питань праці,   інвалідів та ветеранів - Гуляща Ірина Борисівна

Відділ соціальних допомог начальник  відділу - Бацай Наталія Вікторівна

Відділ персоніфікованого обліку осіб, що мають право на пільги  начальник відділу -  Качалаба Ірина Леонідівна

Відділ контролю начальник відділу  головний державний соціальний інспектор - Кирієнко Галина Валентинівна

Відділ бухгалтерського обліку та звітності начальник відділу - головний бухгалтер - Чудан Оксана Миколаївна 

 

      Основним завданням управління соціального захисту населення є забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту населення, що включає:

         1) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці; організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;

         2) забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, виконання програм і  здійснення заходів у цій сфері;

         3) призначення та виплату соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

         4) розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;

         5) забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури;

         6) здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

         Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

 

          1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та здійснює контроль за їх реалізацією;

          2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

          3) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

          4) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

          5) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

          6) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

          7) розробляє проекти розпоряджень районної державної адміністрації;

          8) бере участь у розробленні проектів розпоряджень районної державної адміністрації, проектів рішень, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

          9) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

          10) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

          11) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції в управлінні;

          12) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

          13) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

          14) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

          15) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

          16) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

          17) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

          18) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань здотримання вимог законодавства з охорони праці;

          19) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документівустанови;

          20) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

          21) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

          22) забезпечує захист персональних даних;

          23) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

          24) залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів;

          25) здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

          26) у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

          забезпечує співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;

          здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

          здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб - підприємців;

          забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів щодо якісного проведення атестації робочих місць;

          розробляє (бере участь у розробленні) територіальну програму зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

          забезпечує діяльність місцевих комісій у справах альтернативної (невійськової) служби;

          бере участь у виконанні заходів державних програм соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку зі Збройних Сил та інших військових формувань, та здійснює контроль за їх реалізацією;

          27) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

          організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України, компенсації особам, які згідно із Гірничим законом України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають централізоване опалення, тощо;

          здійснює призначення та виплату:

          державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які проживають разом з інвалідом Iчи IIгрупи внаслідок психічного розладу, компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;

          державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, а такождержавної соціальної допомоги на догляд;

          щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом Iгрупи, а також за пристарілим, який досяг 80-річного віку;

          одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання "Мати-героїня";

          бере участь у роботі комісій, утворених при районнійрадіта районній державнійадміністрації, з питань соціального захисту населення;

          сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомог, субсидій та надання пільг;

          проводить електронні звірки інформації від організацій-надавачів послуг щодо витрат, пов'язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

          здійснює розрахунки з організаціями-надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню;

          визначає право на отримання компенсації за оплату електроенергії, газу та централізованого опалення житла відповідно до Гірничого закону України, здійснює її нарахування та виплату;

          формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку отримувачів державних соціальних допомог;

          проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку;

          організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом "єдиного вікна" та забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;

          надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг у сільській місцевості, у тому числі шляхом організації роботи "мобільних соціальних офісів";

          здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;

          організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;

          28) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріямгромадян:

          організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;

          здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

          організовує санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;

          подає пропозиції до проектів регіональних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

          організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

          аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг України соціально незахищеним громадянам та подає голові районної державної адміністрації пропозиції з цих питань;

          видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

          29) у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

          організовує роботу з визначення потреби адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, готує та подає пропозиції районній державній адміністрації щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби, створення установ, закладів та служб соціального захисту населення та здійснення соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними організаціями;

          забезпечує облік осіб, які звертаються в управління з питань направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам;

          спрямовує та координує діяльність  районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та центру соціальної реабілітації  дітей-інвалідів в Маньківському районі з реалізації законодавства України;

          подає пропозиції районній державній адміністрації та органу місцевого самоврядування під час формування проекту відповідного місцевого бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;

          забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги;

          сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

          забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання відповідно до законодавства України;

          бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення;

          сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

          у межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

          сприяє влаштуванню, за потреби, до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів;

          сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об'єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

          сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників установ і закладів системи соціального захисту населення;

          30) у сфері соціальної інтеграції інвалідів:

          здійснює облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

          здійснює роботу з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;

          координує роботу реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів місцевого рівня і сприяє їх розвитку, розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування щодо потреби у створенні, реорганізації, ліквідації реабілітаційних установ;

          здійснює направлення до реабілітаційних установ інвалідів та дітей-інвалідів відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою;

          здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;

          визначає потребу у забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації;

          подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та дітей-інвалідів;

          інформує районний центр зайнятості  про інвалідів, які виявили бажання працювати;

          бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

          31) забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

          32) інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз'яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації;

          33) забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань;

          34) здійснює інші,передбачені законом,повноваження.

 

Мережа закладів  соціального захисту населення:

 

Територіальний  центр

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Маньківського району

адреса: смт. Маньківка, вул. Соборна, 13, тел. 6-40-15,

 ел. адреса   mank_tercentr3@ukr.net

Панчук-Золотухіна Юлія Іванівна – директор територіального центру

 

Відділення соціальної допомоги вдома

смт. Маньківка, вул. Соборна, 13 тел. 6-40-15  ел. адреса   mank_tercentr3@ukr.net

Криштопа Галина Олександрівна – зав. відділенням соціальної допомоги вдома

Роєнко Таїса Володимирівна – заступник завідуючої  відділенням соціальної допомоги вдома

 

Буцьке відділення стаціонарного догляду одиноких непрацездатних громадян

смт. Буки, вул. Пушкіна,3

Олійник Ольга Володимирівна  – завідуюча відділенням стаціонарного догляду,

тел. 3-14-76, ел. адреса   mank_tercentr3@ukr.net

Відділення денного перебування

с. Іваньки, пров. Поштовий ,2

Дяченко Наталія Олексіївна - завідуюча відділенням денного перебування, тел. немає , ел. адреса   mank_tercentr3@ukr.net

 

Територіальний центр провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних  коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання  державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і  правил.

На  надання соціальних послуг в територіальному центрі мають право:

·        громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

·        громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

 

Основними завданнями територіального центру є:

 

·        виявлення вищезазначених громадян, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;

·        забезпечення якісного надання соціальних послуг;

·        установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння в здійсненні наданні соціальних послуг вищевказаним громадянам.

 

ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

АДРЕСА: 20100 Черкаська область, Маньківський район, смт.Маньківка, вул.Павлова №16. reab.srdi@ukr.net    тел 6-24-62

Директор центру – Омельченко Людмила Василівна

         Мета діяльності центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів - це здійснення заходів, спрямованих на розвиток та коригування порушень розвитку дитини – інваліда, навчання її основним соціально – побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції в суспільство.

 

ГРАФІК

особистого прийому громадян керівним складом управління  соціального захисту населення райдержадміністрації

 

Посада

Прізвище, ім»я,

по батькові

Дні та години прийому

№ кабінету

Службовий телефон

Дні та години виїзного прийому

Начальник управління

Загородна Людмила Іванівна

Щоденно з 09-00

до 11-00, крім п»ятниці 

Приймальня громадян, каб. № 1

6-11-56

Третій  вівторок третій  четвер місяця

з 10-00 до 13-00

Заступник начальника управління – начальник відділу з питань праці, інвалідів та ветеранів

Гуляща Ірина Борисівна

Перший понеділок місяця

з 9-00 до 13-00 перша  середа місяця

 з 14-00 до 17-00

 

каб. № 9

6-22-81

За окремим графіком