наверх ⇑

Деякі питання соціальної підтримки осіб, звільнених з полону

З метою соціальної підтримки осіб, звільнених з полону 27 грудня 2017 року та 24 січня 2018 року Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову від 31.01.2018 №38, якою затверджено Порядок виплати одноразової грошової допомоги у розмірі 100 тис.грн. особам, яких звільнено з полону 27.12.2017 та 24.01.2018 рр.

Для виплати допомоги особа, яку включено до переліку осіб (формується СБУ відповідно до законодавства), яких звільнено з полону, у строк, що не перевищує шість місяців з дня звільненя з полону, звертається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення відповідного органу виконавчої влади за місцем реєстрації проживання з відповідною заявою, в якій зазначаються реквізити рахунка у банку, на який перераховується допомога.

До заяви додаються:

- копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства (з пред’явленням оригіналу);

- копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті або які не є громадянами України).

У разі відсутності реєстрації місця проживання або зареєстроване місце проживання особи розташоване в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, особа, яку звільнено з полону, звертається із заявою про виплату допомоги до органу соціального захисту населення за місцем фактичного проживання.

Якщо особа, яку звільнено з полону, не може самостійно звернутися із заявою про виплату допомоги у зв’язку із станом здоров’я, перебуванням на лікуванні за кордоном, проходженням військової служби, вона може подати таку заяву через представника на підставі оформленої в установленому порядку довіреності.

Для більш детальної інформації звертатись за тел. 6-40-23.