наверх ⇑

СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ за січень – вересень 2016 року

 

   УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

 

Тире (-) – явищ не було.

Три крапки (…) – відомості відсутні.

Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що

можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами.

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу.

Символ (*) – оцінка , розрахунок.

“у тому числі”, “з них” – наведено не всі доданки загальної суми.

 

В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних.

 

 

© Сектор статистики у Маньківському районі, 2016

 

       Некомерційне тиражування і поширення дозволяється із посиланням на джерело.

  

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА

Маньківського району

 

 

Фактично

за січень–вересень 2016р.

Темпи зростання (зниження), %

січень–вересень     2016р. до

січня–вересня 2015р.

довідково:

січень–вересень 2015р. до

січня–вересня 2014р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)¹, тис.грн.

32096,6

х

х

Виробництво продукції тваринництва в сільськогосподарських підприємствах

 

 

 

  худоби та птиці (на забій у живій вазі), т

889,9

87,2

98,7

  молока, т

12141,7

109,8

123,5

  яйця, тис.шт.

Кількість сільськогосподарських тварин,  тис. голів

 

 

 

велика рогата худоба

5,7

107,1

124,7

 у тому числі корови

2,3

106,0

113,6

свині

0,9

63,2

88,6

вівці та кози

0,1

110,2

112,4

птиця

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн.

2

х

х

Вантажооборот автомобільного транспорту, тис.ткм

13220,4

92,1

93,8

Пасажирооборот автомобільного транспорту, тис.пас.км

6294,4

103,6

69,1

Заборгованість із виплати заробітної плати3,  тис.грн

1719,0

136,8

76,3

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, осіб

459

80,5

121,3

1 Дані за січень–серпень 2016р.

2Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

3 Станом на 1 жовтня 2016р.

 

 

 

 

СІЛЬСЬКЕ    ГОСПОДАРСТВО

  

Виробництво основних видів тваринницької продукції за січень – вересень 2016р. характеризується такими даними:

 

Звітний   період

Січень – вересень 2016р. до

січня – вересня 2015р., у %

Січень – вересень 2016р.

Січень – вересень

2015р.

М’ясо(реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), ц

8899

10206

87,2

Молоко, (валовий надій молока коров’ячого ), ц

121417

110582

109,8

 

Порівняно з січнем – вереснем 2015р. загальні обсяги виробництва м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) зменшились у сільськогосподарських підприємствах на 12,8%, виробництво молока збільшилось на 9,8%.

В сільськогосподарських підприємствах  надій молока від однієї корови (яка була в наявності на початок року) зменшився проти січня – вересня 2015р. на 83 кг  (1,5%) і становив в цілому по району 5516 кг.

 

Чисельність поголів’я основних видів тварин  на 1 жовтня 2016р.

(голів)

 

Сільськогосподарські підприємства

2016р.

2015р.

+,-

У %

Велика рогата худоба

5710

5331

379

107,1

у т.ч. корови

2322

2190

132

106,0

Свині

926

1466

-540

63,2

Вівці та кози

130

118

12

110,2

 

У сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності відбулося збільшення чисельності великої рогатої худоби на 7,1%, в т.ч. поголів’я  корів збільшилось на 6,0%. Поголів’я  свиней  зменшилось на 36,8%, а овець та кіз збільшилось на 10,2%.

Середньодобові прирости худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі за січень – вересень 2016 року складають по ВРХ – 585 грам (608 грам торік); по свинях – 279 грам (201 грам торік).

 

 

 

 

Капітальні інвестиції по Маньківському району

 

У січні – червні 2016р. підприємствами та організаціями Маньківського району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 140701 тис.грн капітальних інвестицій.

За рахунок власних коштів підприємств та організацій освоєно 98,2% (138131 тис.грн.) усіх інвестицій. Частка коштів з місцевих бюджетів становила 0,2%.

Найбільшу частку (91,9%) усіх капітальних інвестицій було освоєно  в машини обладнання та інвентар. Інвестиції у житлове будівництво становили 356 тис.грн., це 0,3% капітальних інвестицій по району.

 

 

 

ТРАНСПОРТ

 

Автомобільним транспортом (з урахуванням вантажних комерційних перевезень, виконаних фізичними особами – підприємцями) у січні – вересні 2016 року доставлено замовникам 58,6 тис.т. вантажів, та виконано вантажооборот в обсязі 13220,4 тис. ткм, що відповідно на 8,5%  та 7,9% менше відповідного періоду минулого року.   

Послугами пасажирського  автотранспорту (з урахуванням маршрутних перевезень фізичними особами – підприємцями) у січні – вересні 2016 року скористалися 152,5 тис. пасажирів, виконана при цьому пасажирська робота дорівнює 6294,4  тис. пас. км., що відповідно на 15,0% менше та 3,6% більше ніж у  відповідному періоді попереднього року.

 

Зовнішньоекономічна  діяльність

 

       Обсяг експорту товарів Маньківського району за січень – червень   2016 року зменшився проти відповідного періоду попереднього року на 74,6%.

Обсяг імпорту склав 1692,9 тис.дол. США, що у 3,4 рази більше проти січня – червня  2015р. У загальному обсязі імпорту області частка району склала 1,4%.

         Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), унесених в економіку району, на 1 липня 2016р. становив 4077,9 тис.дол. США, що на 49,6 тис.дол. США більше обсягу інвестицій на початок року.

В розрахунку на одну особу населення обсяг прямих іноземних інвестицій склав 146,2 дол. США.

 

 

 

 

 

 

 

ЦІНИ ТА ТАРИФИ

 

Індекс споживчих цін  по Україні та Черкаській області за 2016 рік:

 

 (у відсотках)

 

Україна1

Черкаська область

  до попереднього місяця

до грудня попереднього року

  до попереднього місяця

до грудня попереднього

 року

Січень

100,9

100,9

100,6

100,6

Лютий

99,6

100,5

99,4

100,0

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

101,0

103,5

100,1

99,8

99,9

99,7

101,8

101,5

105,1

105,2

104,9

104,8

104,5

106,4

100,8

104,4

100,2

100,1

100,3

99,9

101,1

100,8

105,2

105,4

105,5

105,9

105,8

106,9

 

 

 

 

 

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

 

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій Маньківського району із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у січні – червні 2016 року становила 3383 грн., що у 2,3 рази вище рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (1450 грн.). Порівняно з відповідним періодом 2015 року розмір заробітної плати збільшився в середньому на 26,9%.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій у січні – червні 2016р. становила 3757 осіб.

        У відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення робіт) знаходилась 21 особа. У режимі неповного робочого дня (тижня), з економічних причин, працювало 242 особи.

 

 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

                                  

Станом на 1 вересня 2016 року в Маньківському районі, за оцінкою, проживало 27479 жителі, в порівнянні з 1 вересня 2015 року кількість жителів району зменшилась на 319 осіб.

Упродовж січня – серпня 2016 року кількість населення  району зменшилась на 197 осіб.

За січень – серпень 2016 року у районі народилось 143 дитини, що на 22 дитини менше ніж у січні – серпні 2015 року.   Померло за даний період 343 особи, що на 11 осіб більше ніж у січні – серпні 2015 року