наверх ⇑

СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ за січень – грудень 2016 року

 

Державна служба статистики України

Головне управління статистики у Черкаській області

Сектор статистики у Маньківському районі

 СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНЕ   СТАНОВИЩЕ

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ

за січень – грудень 2016  року

смт. Маньківка

 

Державна служба статистики України

Головне управління статистики у Черкаській області

Сектор статистики у Маньківському районі

  • адреса: 20100, смт. Маньківка, вул. Соборна, 14
  • телефон: 6-18-50
  • електронна пошта: stat71231@ck.ukrstat.gov.ua  

   УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тире (-) – явищ не було.

Три крапки (…) – відомості відсутні.

Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що

можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами.

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу.

Символ (*) – оцінка , розрахунок.

“у тому числі”, “з них” – наведено не всі доданки загальної суми.

В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних.

 Сектор статистики у Маньківському районі, 2017

 

       Некомерційне тиражування і поширення дозволяється із посиланням на джерело.

  

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА

Маньківського району

 

 

Фактично

за 2016р.

Темпи зростання (зниження), %

2016р. до

2015р.

довідково:

2015р. до

2014р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)¹, тис.грн.

41604,9

х

х

Виробництво продукції тваринництва в сільськогосподарських підприємствах

 

 

 

  худоби та птиці (на забій у живій вазі), т

1238,8

81,4

111,4

  молока, т

16389,0

110,7

123,6

  яйця, тис.шт.

Кількість сільськогосподарських тварин,  тис. голів

 

 

 

велика рогата худоба

5,9

111,1

110,6

 у тому числі корови

2,5

112,9

111,4

свині

0,8

62,6

79,5

вівці та кози

0,1

87,3

134,0

птиця

 

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн.

2

х

х

Вантажооборот автомобільного транспорту, тис.ткм

22592,4

103,7

93,8

Пасажирооборот автомобільного транспорту, тис.пас.км

8791,8

102,9

69,1

Заборгованість із виплати заробітної плати3,  тис.грн

1703,3

114,1

272,3

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, осіб

714

85,9

112,4

1 Дані за січень–листопад 2016р.

2Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

3 Станом на 1 січня 2017р.

 

 

 

 

СІЛЬСЬКЕ    ГОСПОДАРСТВО

  

У сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності чисельність поголів’я великої рогатої худоби станом на 1 січня 2017 року складала 5857 голів в т.ч.  корів – 2486, поголів’я свиней складало 828 голів,  овець та кіз 117 голів.

За січень – грудень 2016 року реалізовано худоби та птиці на забій у живій вазі 12388 центнерів,  валовий надій молока становив 163890 центнерів.

Порівняно з січнем –  груднем 2015 року загальні обсяги виробництва м’яса  (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) зменшилась у сільськогосподарських підприємствах на 18,6%, виробництво молока збільшилось на 10,7%.

В сільськогосподарських підприємствах середній надій молока від однієї корови (яка була в наявності на початок року) зменшився проти січня – грудня 2015 року на 49 кг (0,7%) і становив в цілому по району 7446 кг.

 

Капітальні інвестиції

 

У січні – грудні 2016р. підприємствами та організаціями Маньківського району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 311717 тис.грн капітальних інвестицій.

За рахунок власних коштів підприємств та організацій освоєно 96,4% (300463 тис.грн) усіх інвестицій. Частка коштів з місцевих бюджетів становила 1,3% (4026 тис.грн.).

Найбільшу частку 80,7% (251601 тис. грн.) усіх капітальних інвестицій було освоєно в машини обладнання та інвентар.

 

Прийняття  в експлуатацію житла

 

За  2016 рік у районі прийнято в експлуатацію житлових будинків загальною площею 330 кв.м, що на 60,9% менше, ніж за 2015 рік.  Все житло прийнято в експлуатацію в міській місцевості.

Індивідуальним забудовником збудовано 82 кв.м загальної площі житла, що на 88,4% менше, ніж у відповідному періоді попереднього року.

За звітний період прийнято в експлуатацію 6 квартир. Загальна площа однієї квартири в середньому по району становила 55 кв.м. 

 

 

 

 

ТРАНСПОРТ

 

Автомобільним транспортом (з урахуванням вантажних комерційних перевезень, виконаних фізичними особами – підприємцями) у січні – грудні 2016 року доставлено замовникам 102,5 тис.т. вантажів, та виконано вантажооборот в обсязі 22,6 млн. ткм, що відповідно на 2,7% та 3,7% більше відповідного періоду минулого року.   

Послугами пасажирського  автотранспорту (з урахуванням маршрутних перевезень фізичними особами – підприємцями) у січні – грудні 2016 року скористалися 216,5 тис. пасажирів, виконана при цьому пасажирська робота дорівнює 8,8 млн. пас. км., що відповідно на 15,0% менше та 2,9% більше ніж у  відповідному періоді попереднього року.

 

Зовнішньоекономічна  діяльність

 

Обсяг експорту товарів Маньківського району за 2016 рік зменшився проти відповідного періоду попереднього року на 1,2%.

Обсяг імпорту склав 3704,5 тис.дол. США, що у 2,3 рази більше проти   2016 року. У загальному обсязі імпорту області частка району склала 1,3%.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту за 2016 рік  становив  2,59.

 

ЦІНИ ТА ТАРИФИ

 

Індекс споживчих цін  по Україні та Черкаській області за 2016 рік:

 

 (у відсотках)

 

Україна1

Черкаська область

  до попереднього місяця

до грудня попереднього року

  до попереднього місяця

до грудня попереднього

 року

Січень

100,9

100,9

100,6

100,6

Лютий

99,6

100,5

99,4

100,0

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень                             

101,0

103,5

100,1

99,8

99,9

99,7

101,8

           102,8

           101,8

           100,9                    

101,5

105,1

105,2

104,9

104,8

104,5

106,4

        109,4

        111,4 

        112,4                 

100,8

104,4

100,2

100,1

100,3

99,9

101,1

           102,3

           101,9

           101,1

100,8

105,2

105,4

105,5

105,9

105,8

106,9

        109,4

        111,5

112,7

 

 

 

 

 

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

 

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій Маньківського району із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у січні – грудні 2016 року становила 3531 грн., що у 2,3 рази вище рівня мінімальної заробітної плати  (1550 грн.). Порівняно з відповідним періодом 2015 року розмір заробітної плати збільшився в середньому на 21,1%.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій у січні – грудні 2016р. становила 3782 особи.

 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

 

Станом на 1 січня 2017 року в Маньківському районі, за оцінкою, проживало 27322 жителі, в порівнянні з 1 січня 2016 року кількість жителів району зменшилась на 354 особи.

Упродовж січня – грудня 2016 року кількість населення району зменшилась на 354 особи.

За січень – грудень 2016 року у районі народилось 218 дітей, що на 39 дітей менше ніж у січні – грудні 2015 року.   Померло за даний період 507 осіб, що на 1 особу більше ніж у січні – грудні  2015 року.