наверх ⇑

СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ за січень – червень 2016 року

Державна служба статистики України

Головне управління статистики у Черкаській області

Сектор статистики у Маньківському районі

 

§  адреса: 20100, смт. Маньківка, вул. Леніна, 14

§  телефон: 6-18-50

§  електронна пошта: stat71231@ck.ukrstat.gov.ua  

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тире (-) – явищ не було.

Три крапки (…) – відомості відсутні.

Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що

можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами.

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу.

Символ (*) – оцінка , розрахунок.

“у тому числі”, “з них” – наведено не всі доданки загальної суми.

 

В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних.

Некомерційне тиражування і поширення дозволяється із посиланням на джерело.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА

Маньківського району

 

Фактично за січень–червень 2016р.

Темпи зростання(зниження), %

січень–червень     2016р. до січня–червня 2015р.

довідково:

січень–червень 2015р. до             січня–червня 2014р.

Обсяг реалізованої промисловоїпродукції (товарів, послуг)¹, тис.грн

23322,4

х

х

Виробництво продукції тваринництва в сільськогосподарських підприємствах

 

 

 

  худоби та птиці (на забій у живій вазі), т

609,2

88,4

98,6

  молока, т

7902,1

111,5

126,2

  яйця, тис.шт.

Кількість сільськогосподарських тварин,  тис. голів

 

 

 

велика рогата худоба

5,7

108,0

122,3

 у тому числі корови

2,3

110,3

11,7

свині

0,9

55,2

100,4

вівці та кози

0,2

134,8

109,5

птиця

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

х

х

Вантажооборот автомобільного транспорту, тис.ткм

9018,2

101,7

87,7

Пасажирооборот автомобільного транспорту, тис.пас.км

3832,2

96,2

62,0

Заборгованість із виплати заробітної плати2, тис.грн

1725,4

153,1

79,8

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, осіб

519

88,0

112,8

1 Дані за січень–травень 2016р.

2Станом на 1 липня 2016р.

СІЛЬСЬКЕ    ГОСПОДАРСТВО

Виробництво основних видів тваринницької продукції за січень – червень 2016р. характеризується такими даними:

 

Звітний   період

Січень – червень 2016р. до

січня – червня 2015р., у %

Січень – червень 2016р.

Січень – червень

2015р.

М’ясо(реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), ц

6092

6894

88,4

Молоко, (валовий надій молока коров’ячого ), ц

79021

70852

111,5

 

Порівняно з січнем – червнем 2015р. загальні обсяги виробництва м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) зменшились у сільськогосподарських підприємствах на 11,6%, виробництво молока збільшилось на 11,5%.

В сільськогосподарських підприємствах  надій молока від однієї корови (яка була в наявності на початок року) збільшився проти січня – червня 2015р. на 3 кг  (0,1%) і становив в цілому по району 3590 кг.

 

Чисельність поголів’я основних видів тварин  на 1 липня 2016р.

(голів)

 

Сільськогосподарські підприємства

2016р.

2015р.

+,-

У %

Велика рогата худоба

5675

5256

419

108,0

у т.ч. корови

2321

2104

217

110,3

Свині

887

1607

-720

55,2

Вівці та кози

155

115

40

134,8

 

У сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності відбулося збільшення чисельності великої рогатої худоби на 8,0%, в т.ч. поголів’я  корів збільшилось на 10,3%. Поголів’я  свиней  зменшилось на 44,8%, а овець та кіз збільшилось на 34,8%.

Середньодобові прирости худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі за січень – червень складають по ВРХ – 589 грам (568 грам торік); по свинях – 311 грам (199 грам торік).

Капітальні інвестиції по Маньківському району

за  січень – березень  2016 року

           За січень – березень 2016р. підприємствами  району освоєно 46,9 млн. грн.   капітальних інвестицій.

            На кожного мешканця району припало  1681,0 грн. капітальних інвестицій.

ТРАНСПОРТ

Автомобільним транспортом (з урахуванням вантажних комерційних перевезень, виконаних фізичними особами – підприємцями) у січні – червні 2016 року доставлено замовникам 39,8 тис.т. вантажів, та виконано вантажооборот в обсязі 9018,2 тис. ткм, що відповідно на 4,6%  та 1,7% більше відповідного періоду минулого року.   

Послугами пасажирського  автотранспорту (з урахуванням маршрутних перевезень фізичними особами – підприємцями) у січні – червні 2016 року скористалися 86,9 тис. пасажирів, виконана при цьому пасажирська робота дорівнює 3832,2  тис. пас. км., що відповідно на 20,6% та 3,8% менше ніж у  відповідному періоді попереднього року.

Зовнішньоекономічна  діяльність

       ОбсягекспортутоварівМаньківськогорайону  (за даними Державної фіскальної служби України)  за січень – березень  2016р. збільшився проти відповідного періоду попереднього рокуу 2,8 рази.

Обсяг імпорту склав 1155,2 тис.дол. США, що у 2,7 рази більше проти січня – березня  2015р.  У загальному обсязі імпорту області частка району склала 2,0%.

         Обсягпрямихіноземнихінвестицій(акціонерногокапіталу),унесених в економіку району,на1 квітня2016р.становив4144,1 тис.дол.США,щона2,8% більшеобсягуінвестиційнапочатокроку.

Врозрахункунаоднуособу населенняобсягпрямихіноземнихінвестиційсклав148,5 дол. США.

ЦІНИ ТА ТАРИФИ

Індекс споживчих цін  по Україні та Черкаській області за 2016 рік:

 (у відсотках)

 

Україна1

Черкаська область

  до попереднього місяця

до грудня попереднього року

  до попереднього місяця

до грудня попереднього

 року

Січень

100,9

100,9

100,6

100,6

Лютий

99,6

100,5

99,4

100,0

Березень

Квітень

Травень

Червень

101,0

103,5

100,1

99,8

101,5

105,1

105,2

104,9

100,8

104,4

100,2

100,1

100,8

105,2

105,4

105,5

 

 

 

 

 

1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій Маньківського району із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у січні – березні 2016 року становила 3130 грн., що у 2,3 рази вище рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (1378 грн.). Порівняно з відповідним періодом 2015 року розмір заробітної плати збільшився в середньому на 24,4%.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій у січні – березні 2016р. становила 3796 осіб.

        У відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення робіт) знаходилось 15 осіб. У режимі неповного робочого дня (тижня), з економічних причин, працювало 289 осіб.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Станом на 1 червня 2016 року в Маньківському районі, за оцінкою, проживало 27534 жителі, в порівнянні з 1 червня 2015 року кількість жителів району зменшилась на 226 осіб.

Упродовж січня – травня 2016 року кількість населення  району зменшилась на  142 особи.

За січень – травень 2016 року у районі народилось 85 дітей, що на 8 дітей менше ніж у січні – травні 2015 року.   Померло за даний період 234 особи, що на 6 осіб більше ніж у січні – травні 2015 року